pabianice.lejdisstudio.com | |

Co jest w stanie zapewnić broker ubezpieczeniowy?

Pozyskanie ubezpieczenia na korzystnych warunkach może być tak samo trudne jak uzyskanie na indywidualnie dopasowanych warunkach kredytów. Z tego powodu wiele osób również na rynku ubezpieczeń decyduje się na postawienie na usługi ze strony niezależnych doradców na rynku ubezpieczeniowym, którzy pozwalają na zapewnienie wsparcia przy negocjacjach z towarzystwami ubezpieczeniowymi. Jednocześnie doradcy na rynku ubezpieczeniowym muszą uzyskać odpowiednie uprawnienia, by działać na rynku, Czytaj dalej

Motyw finansowy

Podstawową przyczyną skłaniającą do zatrudniania nierejestrowanego jest minimalizacja kosztów. Zdaniem pracodawców, uczestników dyskusji, obciążenia płac w Polsce są za wysokie. Chcą w ten sposób uniknąć podatków, składek na ZUS, NFZ i Fundusz Pracy. W odczuciu pracodawców zatrudnienie niereje- strowane jest zdecydowanie tańsze, a przy tym bardziej opłacalne finansowo dla pracownika, który zarabia więcej niż otrzymałby za taką samą pracę wykonywaną legalnie. Większość osób pytanych uważa, że nie byłoby ich stać na legalne zatrudnienie pracownika.

Czytaj dalej

Przyczyny zatrudniania pracowników w szarej strefie

Podstawowymi powodami zatrudniania pracowników nierejestrowanych oraz pracowników z częściowo nierejestrowanym wynagrodzeniem były względy finansowe, przy czym dominujące znaczenie miał motyw braku konieczności płacenia składek na ubezpieczenie społeczne oraz podatków. Podkreślano również: łatwość zwolnienia pracownika, brak konieczności comiesięcznych rozliczeń z różnymi instytucjami oraz ponoszenia kosztów zwolnień lekarskich i urlopów.

Czytaj dalej

Świadomość ryzyka związanego z wykonywaniem pracy nierejestrowanej

Istotne znaczenie z punktu widzenia ewentualnych działań na rzecz ograniczenia skali zjawiska pracy nierejestrowanej wydaje się mieć fakt, że mniej niż połowa (41%) osób wykonujących tego typu pracę ma w związku z nią jakiekolwiek obawy. Obawy tych osób, w kolejności wynikającej z uznania odpowiedniego ryzyka za zdecydowanie największe lub raczej wysokie, dotyczyły:

Czytaj dalej

Wynagrodzenia w szarej strefie

W przeprowadzonych badaniach nie znalazły również potwierdzenia powszechne opinie o wysokim poziomie wynagrodzeń pracowników nierejestrowa- nych lub otrzymujących częściowo nierejestrowane wynagrodzenie. W większości firm wynagrodzenia tych osób były wyższe od minimalnego i wypłacane były głównie w formie pieniężnej. Można więc wnioskować o większym znaczeniu tych powodów pracy nierejestrowanej, które mają zasadniczy wpływ na realizowanie przez podmiot zadań, aniżeli tylko i wyłącznie motywów kosztowych. Istotny może być w tym przypadku również ograniczony dostęp do określonych kwalifikacji na lokalnych rynkach pracy, a więc brak możliwości zatrudnienia odpowiedniego pracownika. Jeszcze raz zatem potwierdza się dominacja determinantów indywidualnie występujących w firmach, a dopiero później – ogólnie deklarowanych przyczyn zatrudnienia nierejestrowanego.

Czytaj dalej

Wpisy

Motyw finansowy

Podstawową przyczyną skłaniaj[...]

Wynagrodzenia w szarej strefie

W przeprowadzonych badaniach [...]

Motyw finansowy - kontynuacja tematu

Ogromne znaczenie ma maksymal[...]

Bariera moblilności

Kolejną powodem podejmowania [...]

Ludzie młodzi a rynek pracy

Zupełnie inne postawy i motyw[...]

Agencje pracy tymczasowej

Jak wspomniano wcześniej, gos[...]

Okruszki