http://carfree.pl | Logopeda Trójmiasto |

Usługi dodatkowe oferowane przez biuro księgowe w mieście Kraków

System podatkowy w Polsce jest jednym z najbardziej zawiłych, najmniej zrozumiałych w całej Unii Europejskiej. Co najgorsze wszelkie wątpliwości rozpatrywane są na niekorzyść podatnika. Profesjonalne biuro księgowe Kraków nawet przy jednoosobowej działalności gospodarczej jest wręcz koniecznością. Zwłaszcza gdy obieg dokumentów w tak niewielkim przedsiębiorstwie jest całkiem spory. Do podstawowego zakresu usług biur rachunkowych wchodzi rozliczanie ksiąg rachunkowych. Księgowy zajmuje się więc prowadzeniem bieżącej ewidencjonowanie operacji gospodarczej w oparciu o dostarczone mu dokumenty. Rozlicza podatek dochodowy oraz VAT, czyli należność podatkową od sprzedanych towarów czy świadczonych usług. Biuro rachunkowe jest wręcz nieocenione gdy dochodzi do sporządzenia rocznych sprawozdań finansowych. Ogólnie rzecz biorąc księgowy z biura rachunkowego reprezentuje interes przedsiębiorstwa przez Urzędem Skarbowym bądź też ZUS-em.

Biuro księgowe w Krakowie – co oferuje poza księgowością?

Biuro rachunkowe może okazać się ogromną pomocą już na etapie zakładania firmy. Istnieje coraz więcej firm rachunkowych, które świadczą usługi daleko wykraczające poza tradycyjną księgowość. Często biura te tworzone są przez zespoły kilkuosobowych ekspertów z dziedziny finansów, rachunkowości oraz biznesu. W jednym miejscu możemy więc zlecić prowadzenie księgowości od momentu powstania firmy. Co więcej jeszcze przed założeniem firmy możemy skorzystać z oferty biura rachunkowego w celu na przykład stworzenia profesjonalnego biznesplanu pod wniosek o dotacje unijne. Wiele nowo powstałych firm największy problem ma ze zdobyciem środków finansowych na start. Obecnie biuro księgowe Kraków wychodzi na przeciw oczekiwaniom Klientów służąc pomocą przy wypełnieniu dokumentacji do banków. Wiedzą oni doskonale jakich sformułowania zastosować by firma lepiej wypadła przy ocenie zdolności finansowej. Często też samodzielnie przygotowane wnioski kredytowe są odrzucane przez wzgląd na zbyt dużą ilość popełnionych błędów. Co więcej pracownik biura rachunkowego może pomóc przy negocjacjach z bankiem.

Biuro Księgowe Kraków

Jeśli staramy się o kredyt hipoteczny na poważną kwotę dobrze by było się do tego przygotować. Doświadczony księgowy najlepiej wie jak zaprezentować się przed bankiem. Przede wszystkim powinien służyć pomocą przy uporządkowaniu finansów przedsiębiorstwa. Ma to ogromny wpływ na ocenę zdolności finansowej. Dobre biuro księgowe Kraków służy pomocą przy wypełnieniu wniosku kredytowego jak również dodatkowych druków i formularzy wymaganych przez bank. Instytucje te wymagają również opracowania prognozy kondycji gospodarczej, celów itp. Wsparcie ze strony biura rachunkowego jest wręcz nieocenione. Najlepiej w tym celu korzystać ze sprawdzonych i renomowanych biur rachunkowych. W dobie internetu bez problemu możemy sprawdzić jaką opinią cieszy się wybrany przez nas księgowy. Wszystko dostępne jest online. Nic jednak nie zastąpi bezpośrednio kontaktu z księgowym i jego ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa.

Co jest w stanie zapewnić broker ubezpieczeniowy?

Pozyskanie ubezpieczenia na korzystnych warunkach może być tak samo trudne jak uzyskanie na indywidualnie dopasowanych warunkach kredytów. Z tego powodu wiele osób również na rynku ubezpieczeń decyduje się na postawienie na usługi ze strony niezależnych doradców na rynku ubezpieczeniowym, którzy pozwalają na zapewnienie wsparcia przy negocjacjach z towarzystwami ubezpieczeniowymi. Jednocześnie doradcy na rynku ubezpieczeniowym muszą uzyskać odpowiednie uprawnienia, by działać na rynku, Czytaj dalej

Motyw finansowy

Podstawową przyczyną skłaniającą do zatrudniania nierejestrowanego jest minimalizacja kosztów. Zdaniem pracodawców, uczestników dyskusji, obciążenia płac w Polsce są za wysokie. Chcą w ten sposób uniknąć podatków, składek na ZUS, NFZ i Fundusz Pracy. W odczuciu pracodawców zatrudnienie niereje- strowane jest zdecydowanie tańsze, a przy tym bardziej opłacalne finansowo dla pracownika, który zarabia więcej niż otrzymałby za taką samą pracę wykonywaną legalnie. Większość osób pytanych uważa, że nie byłoby ich stać na legalne zatrudnienie pracownika.

Czytaj dalej

Przyczyny zatrudniania pracowników w szarej strefie

Podstawowymi powodami zatrudniania pracowników nierejestrowanych oraz pracowników z częściowo nierejestrowanym wynagrodzeniem były względy finansowe, przy czym dominujące znaczenie miał motyw braku konieczności płacenia składek na ubezpieczenie społeczne oraz podatków. Podkreślano również: łatwość zwolnienia pracownika, brak konieczności comiesięcznych rozliczeń z różnymi instytucjami oraz ponoszenia kosztów zwolnień lekarskich i urlopów.

Czytaj dalej

Świadomość ryzyka związanego z wykonywaniem pracy nierejestrowanej

Istotne znaczenie z punktu widzenia ewentualnych działań na rzecz ograniczenia skali zjawiska pracy nierejestrowanej wydaje się mieć fakt, że mniej niż połowa (41%) osób wykonujących tego typu pracę ma w związku z nią jakiekolwiek obawy. Obawy tych osób, w kolejności wynikającej z uznania odpowiedniego ryzyka za zdecydowanie największe lub raczej wysokie, dotyczyły:

Czytaj dalej

Okruszki