| |

Cudzoziemcy w szarej strefie część 2

Pracownicy ze wschodu często przyjeżdżają dzięki prywatnym zaproszeniom, wystawianym przez polskich pracodawców, którym do tego stopnia zależy na ukraińskich czy rosyjskich pracownikach, że gotowi są załatwiać kłopotliwe i czasochłonne formalności w urzędach wojewódzkich. Zaproszenia wystawiane są zarówno pracownikom zatrudnianym w gospodarstwach domowych, jak też pracującym później w przedsiębiorstwach. Na ogół chodzi tu jednak o niewielkie, niekiedy rodzinne firmy, jak cukiernia czy mały warsztat stolarski. Takie zapro-

Czytaj dalej

Co ma zrobić dziewczynka

Poniżej znajdziesz kilka konkretnych wskazówek – to zaledwie wstęp do dalszej pracy. Spróbuj korzystać z nich po kolei. Nie zajmuj się wszystkimi naraz, bo popadniesz w zniechęcenie. Wybierz jedną lub dwie, nad którymi będziesz pracować, pozostałymi zajmij się w późniejszym czasie.

Czytaj dalej

Co ma powinna zrobić dziewczyna, aby awansować

Stwórz pożądany wizerunek własnej osoby. Rutynowym ćwiczeniem, jakie wykonują uczestnicy warsztatów z przywództwa, jest ujęcie w 25 słowach tego, jak chcieliby być opisywani przez innych, a także sporządzenie listy zachowań, które pomogą w osiągnięciu tego celu. Możesz zrobić to samo. Wynotuj, jak chcesz być postrzegana przez otoczenie, i postaraj się zachowywać w sposób, który to urzeczywistni. Innymi słowy, zaakceptuj odpowiedzialność, jaką niesie z sobą dorosłość.

Czytaj dalej

Ciężka praca

Często można się spotkać ze stwierdzeniem, że kobiety muszą pracować dwa razy ciężej, aby uznano, że są w połowie lak dobre, jak mężczyźni. W rezultacie kobiety są jak maleńkie mrówki – pracują, pracują, pracują. Narzekają, że pracują więcej niż inni, i tak właśnie jest! Przekonanie, że to dzięki ciężkiej pracy kariera posuwa się do przodu, to mit. W rzeczywistości nikogo nigdy nie awansowano jedynie z powodu ciężkiej pracy. Miłe usposobienie, zdolność strategicznego myślenia, umiejętność gry zespołowej – to jedynie kilka dodatkowych czynników niezbędnych do osiągnięcia sukcesu zawodowego.

Czytaj dalej

Chronienie głupków

Naprawdę nie wiem, dlaczego kobiety ochraniają głupków. Jesteśmy jak lep na głupków. Nie tylko przyciągamy ich silniej niż mężczyźni, ale również dłużej ich znosimy. Nie chcąc, by ktokolwiek czuł się źle, pozwalamy, by zabierali nam czas, bierzemy na siebie winę za ich pomyłki i tłumaczymy ich zachowanie. Mężczyźni wydają się mieć dużo lepszy radar pozwalający im wykryć głupków. Wyczuwają ich na milę – i unikają jak ognia.

Czytaj dalej

Budowanie własnej marki i sztuka autoprezentacji

Kiedy masz wymienić najbardziej znane marki, które z nich przychodzą Ci do głowy? Jeśli jesteś taka, jak większość ludzi, od razu przypomnisz sobie o Adidasie, Coca-Coli czy Xeroksie. Te marki są nie tylko powszechnie znane – ich nazwy stały się równoznaczne z samym produktem. Kiedy idziemy do restauracji i prosimy o colę możemy otrzymać napój wyprodukowany przez firmę Coca-Cola lub przez inną firmę. W punkcie powielania robimy kserokopie, niezależnie od tego jaka firma wyprodukowała urządzenie, z którego korzystamy. Kupując adidasy, nie zawsze wychodzimy ze sklepu z butami firmy Adidas. Marki zyskują dobrą reputację dzięki utrzymaniu stałej jakości i marketingowi. Jedno bez drugiego nie zapewnia ciągłej obecności na rynku i nie gwarantuje sukcesu.

Czytaj dalej

Brak zabezpieczenia finansowego

Virginia Woolf napisała, że każda kobieta musi mieć własny pokój. Inne kobiety twierdzą, że posiadanie własnego konta w banku jest jeszcze cenniejsze. Nieważne, czy jesteś zależna od męża, partnera czy pracodawcy – zależność finansowa zawsze przekłada się na utratę władzy oraz możliwości dokonywania wyborów zawodowych. Nieposiadanie własnych pieniędzy, zaniedbanie swoich spraw finansowych lub nieadekwatne zabezpieczenie przyszłości finansowej równają się utracie wolności.

Czytaj dalej

Bariera moblilności

Kolejną powodem podejmowania pracy nierejestrowanej, obok braku akceptowalnej legalnej pracy, jest bariera mobilności. Wielu badanych podkreślało, że „tutaj” nie ma dla nich pracy, a ich sytuacja życiowa nie pozwala na przeniesienie się do innej miejscowości.

Czytaj dalej

Badania Hanouseka i Paldy

Badania Hanouseka i Paldy (2002) przeprowadzone zostały za pomocą modelu probitowego estymacji na 1062 Czechach i 524 Słowakach. Zmienna zależna nie jest zmienną zero-jedynkową, jak w większości badań, ale przyjmuje trzy wartości określające częstotliwość uczestniczenia w szarej strefie (nigdy, rzadko, często). Determinanty wykorzystane to cechy personalne osób oraz opinie na temat szarej strefy w otoczeniu i sankcji w kraju. Badania poszukują nie tylko demograficznych, ale również psychologicznych przyczyn unikania płacenia podatków. Wyniki wskazują na brak bezpośredniej relacji między unikaniem płacenia podatków a moralnością osoby lub poziomem podatków, pokazują zaś istnienie pozytywnej relacji między poziomem dochodu a poziomem unikania podatków.

Czytaj dalej

Argumenty z wzajemnych korzyści – dalszy opis

Podobne rezultaty przynosi wgląd w poziom akceptacji dla wyznaczonej względami fiskalnymi praktyki wypłacania wynagrodzeń wyższych aniżeli te, jakie zostały wskazane w umowie o pracę.

Czytaj dalej

Analiza ekonomiczna zatrudnienia niezarejestrowanego część 2

Zgodnie z otrzymanymi wynikami, opisanymi szczegółowo w osobnym raporcie CASE, sam fakt pracy w szarej strefie bardzo rzadko i tylko w niewielkim stopniu wpływa na zarobki. Nie można więc uogólnić, że praca nierejestrowana podnosi lub obniża dochody pracowników. Jej wpływ na płace jest silnie uzależniony – po pierwsze – od rodzaju zatrudnienia nierejestrowanego, a po drugie – od wykształcenia lub wykonywanego zawodu.

Czytaj dalej

You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna67.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna54.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna60.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna10.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna74.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna54.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna19.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna7.jpg

Wpisy

Cudzoziemcy w szarej strefie część 2

Pracownicy ze wschodu często [...]

Co ma zrobić dziewczynka

Poniżej znajdziesz kilka konk[...]

Ciężka praca

Często można się spotkać ze s[...]

Chronienie głupków

Naprawdę nie wiem, dlaczego k[...]

Brak zabezpieczenia finansowego

Virginia Woolf napisała, że k[...]

Bariera moblilności

Kolejną powodem podejmowania [...]

Badania Hanouseka i Paldy

Badania Hanouseka i Paldy (20[...]