http://www.bestchem.com.pl/produkty/woda-demineralizowana/ | |

Zabezpieczanie się przed ryzykiem wypadku w pracy

W porównaniu z kontrolą PIP, wypadek przy pracy wydaje się pracodawcom możliwością dużo bardziej realną. Obawiają się oni przede wszystkim sankcji związanych z brakiem ubezpieczenia pracownika. Kwestie dotyczące ewentualnych roszczeń finansowych, w tym renty, nie są w zasadzie brane pod uwagę.

Czytaj dalej

Zasoby porozumień prywatnych

Kierując się tą intuicją, starano się ustalić, w jakiej mierze uczestnicy badania skłonni są do poruszania się w świecie prywatnych porozumień usiłując rozwiązywać rozmaite typowe, codzienne problemy. Pytano ich zatem o to, czy – rozwiązując te problemy – sięgają do zasobów tkwiących w sieciach prywatnych porozumień, czy może skłonni są raczej do poruszania się w strukturze przysługujących im uprawnień. Pytano też o opinie dotyczące skuteczności każdego z tych sposobów postępowania.

Czytaj dalej

Opuszczanie zebrań

Pozbądź się przekonania, że zebrania powinny być wartościowe, interesu jące czy choćby warte Twojego czasu. To naiwne podejście. I oprzyj się chęci pozostawania za biurkiem i pracowania tylko dlatego, że zebrania nie są w sumie tak ważne. Kolejna pomyłka. Zdaję sobie sprawę, że pod względem merytorycznym większość zebrań to koszmarna strata czasu – o ile jesteś przekonana, że ważne są jedynie omawiane na nich sprawy. Tak nie jest. Zebrania są po to, byś zobaczyła się z innymi i by oni zobaczyli Ciebie, aby się spotkać, przywitać i pograć w „czym jest ta rzecz, którą mam na myśli”. To część procesu budowania swojej marki i autoprezentacji, o czym przeczytasz więcej w rozdziale 5. Większość kobiet powinna zwrócić na to dużo większą uwagę!

Czytaj dalej

Ograniczanie zatrudnienia nierejestrowanego

Przedstawiciele firm, w których pracownicy zatrudniani byli w ostatnim roku „na czarno” lub otrzymywali częściowo nierejestrowane wynagrodzenie, zadeklarowali, że czynnikami szczególnie przyczyniającymi się do ograniczenia skali zatrudnienia nierejestrowanego są: obniżenie kosztów pracy oraz ograniczenie obserwowanej w Polsce biurokracji. Zdecydowanie mniejsza liczba wypowiedzi dotyczyła zwiększenia sankcji oraz usprawnienia kontroli legalności zatrudnienia. Można zatem wnioskować, że według pracodawców niewielkie znaczenie dla ograniczenia stosowania pracy nierejestrowanej mają dotychczas stosowane sankcje. Są one bowiem nieskuteczne. Zdaniem respondentów postępowaniem przyczyniającym się w sposób najbardziej istotny do zmniejszenia skali zatrudnienia nierejestrowanego byłby zakaz prowadzenia działalności gospodarczej lub jej ograniczenie. Walka z nielegalnym zatrudnieniem ograniczająca się dotychczas do nakładania przez organy kontrolujące kar pieniężnych przynosi bardzo mizerne efekty, ponieważ korzyści z zatrudnienia nierejestrowanego lub częściowo nierejestrowanego czerpią nie tylko pracodawcy, ale również zatrudnieni w ten sposób pracownicy. Nic więc dziwnego, że przedsiębiorcy czują się bezkarni. Należałoby w związku z tym wprowadzić inne rodzaje kar za zatrudnianie pracowników „na czarno”. Konsekwencje z tego tytułu powinny ponosić obie strony – zarówno pracownicy, jak i pracodawcy.

Czytaj dalej

Odsetek pracujących w szarej strefie według branż

Spójrzmy na wyniki analizy struktury zatrudnienia nierejestrowanego w pracy głównej według zawodów (wykres 3.4 – A), w oczywisty sposób powiązanej ze strukturami branżowymi i wykształceniem. Najwięcej osób (ponad 90%) pracuje bez umowy wśród robotników pomocniczych w rolnictwie, robotników budowlanych oraz robotników pomocniczych w handlu i w usługach – osoby te legitymują się najniższym poziomem wykształcenia (wykres 3.4 – B). Przyjmujemy logiczne założenie, że praca w ogóle bez umowy jest, z punktu widzenia pracownika, najmniej korzystną formą pracy nierejestrowanej, i widzimy wyraźnie, że przeważa ona przede wszystkim wśród osób wykonujących proste prace na stanowiskach robotniczych.

Czytaj dalej

Odmowa przyjęcia prestiżowych zadań

Dyrektor operacyjny małego oddziału firmy, której główna siedziba mieściła się w Warszawie, została poproszona o wejście w skład komitetu wykonawczego firmy. Od dawna narzekała, że nie doceniano jej osiągnięć, dzięki którym deficytowa placówka zaczęła przynosić zyski. Prośba o wejście w skład komitetu była wyraźnym sygnałem, że doceniono jej zasługi oraz dostrzeżono wkład, jaki wnosi w działalność firmy. A co ona zrobiła? Odrzuciła propozycję, ponieważ w przeszłości uczestniczyła w kilku posiedzeniach komitetu i uznała je za „wielką stratę czasu”. Pierwsze słowa, jakie ode mnie usłyszała, brzmiały: „Przestań być dziewczynką!”. Nie mogłam się opanować. Nie zastanawiając się nad szerszym obrazem sytuacji, postąpiła w sposób zgodny z wartościami wpojonymi jej w dzieciństwie – nie chcąc marnować czasu i pieniędzy firmy, wybrała ciężką pracę.

Czytaj dalej

Oddawanie swoich pomysłów

Tę historię wszyscy znamy aż za dobrze. Kobieta ma pomysł. Dzieli się nim z otoczeniem. Pomysł zostaje zignorowany. Mężczyzna przedstawia ten sam pomysł. Dostaje awans. Kto jest winny? Kobieta. Pozwoliła sobie ukraść pomysł, zamiast zwrócić uwagę na jego autorstwo. Dlaczego? Po pierwsze, nie jest pewna siebie, a po drugie, nie chce wyjść na osobę samolubną, agresywnie broniącą swojego terytorium, konfrontacyjną i niepotra- fiącą grać zespołowo. Za każdym razem, gdy oddajesz pomysł, oddajesz cząstkę szacunku dla siebie samej. Rób to dostatecznie często, a Twoja pewność siebie błyskawicznie się skurczy.

Czytaj dalej

Notowanie, parzenie kawy i robienie kopii

W każdej minucie, każdego dnia, gdzieś na świecie jakaś kobieta wyrywa sobie włosy z głowy z tego powodu. Ile razy słyszałam mężczyznę mówiącego: „Niech Marzena robi notatki. Ma najczytelniejszy charakter pisma” lub „Dorota, mogłabyś zaparzyć kawę?” – jak gdyby to faktycznie było pytanie.

Czytaj dalej

Nieumiejętność zdefiniowania własnej marki

Nie tak dawno, gdy szukałam pracownika do zespołu szkoleniowego, przeprowadziłam rozmowę kwalifikacyjną z kobietą, która miała doktorat z rozwoju organizacji. Jej życiorys był imponujący. Wydawało się, źe posiada wykształcenie i doświadczenie, jakiego szukałam, lecz nie byłam pewna, jaka jest jej specjalizacja. Ponieważ nasza firma jest znana z tego, że zatrudnia ekspertów z różnych dziedzin, którzy wykorzystują swoją wyjątkową wiedzę, aby pomóc klientom w rozwinięciu potrzebnych im umiejętności, zapytałam ją: „Z czego jest Pani najbardziej znana?”. Przez następne 35 minut opowiedziała o wszystkim, co do tej pory zrobiła, o swoich zainteresowaniach i o tym, w jaki sposób firma skorzystałaby, zatrudniając ją. Problem w tym, że nie odpowiedziała na zadane pytanie. Pomimo kolejnych 45 minut dociekania i zadawania pytań na kilka sposobów, nigdy nie dowiedziałam się, co wyróżniało ją spośród wszystkich innych psychologów zajmujących się tą tematyką.

Czytaj dalej

Zastosowana metodologia – dalszy opis

Powyższe podejście pozwala na oszacowanie, jaka byłaby wielkość produkcji, gdyby nie istniały czynniki (wymienione w macierzy X2t) skłaniające podmioty gospodarcze do ukrywania produkcji. Otrzymane w ten sposób szacunki nie zawierają działalności nielegalnej. Jeżeli podmiot gospodarczy ewidentnie łamie prawo, na przykład świadcząc usługi polegające na zabijaniu wskazanych osób, to zlikwidowanie podatków czy przepisów BHP nie skłoni go do zgłoszenia organom państwowym swojej „produkcji”.

Czytaj dalej

Narzędzia badania szarej strefy

Obok wcześniej omówionych, podstawową wadą dwóch bezpośrednich metod badania szarej strefy (metody ankietowej i metody kontroli fiskalnej) jest to, że prowadzą tylko do szacunków punktowych. Ponadto mało prawdopodobne jest, że zidentyfikują one całą działalność szarej strefy, można więc traktować je jako metody dostarczające szacunków z dolnego jej przedziału. Nie można poprzez nie uzyskać długookresowych szacunków rozwoju i przyrostu szarej strefy. Jak już jednak wspomniano, mają jednak co najmniej jedną poważną zaletę – mogą dostarczyć szczegółowych informacji o działalności w szarej strefie i jej strukturze pracowniczej.

Czytaj dalej

Wpisy

Zasoby porozumień prywatnych

Kierując się tą intuicją, sta[...]

Opuszczanie zebrań

Pozbądź się przekonania, że z[...]

Odmowa przyjęcia prestiżowych zadań

Dyrektor operacyjny małego od[...]

Oddawanie swoich pomysłów

Tę historię wszyscy znamy aż [...]

Notowanie, parzenie kawy i robienie kopii

W każdej minucie, każdego dni[...]

Zastosowana metodologia - dalszy opis

Powyższe podejście pozwala na[...]