http://kadryserwis.pl | |

Analiza ekonomiczna zatrudnienia niezarejestrowanego część 2

Zgodnie z otrzymanymi wynikami, opisanymi szczegółowo w osobnym raporcie CASE, sam fakt pracy w szarej strefie bardzo rzadko i tylko w niewielkim stopniu wpływa na zarobki. Nie można więc uogólnić, że praca nierejestrowana podnosi lub obniża dochody pracowników. Jej wpływ na płace jest silnie uzależniony – po pierwsze – od rodzaju zatrudnienia nierejestrowanego, a po drugie – od wykształcenia lub wykonywanego zawodu.

Praca bez umowy, wykonywana najczęściej przez osoby nisko wykwalifikowane, dodatkowo negatywnie wpływa na ich płace, nie tylko w porównaniu z osobami wyżej wykwalifikowanymi, ale także w porównaniu z osobami równorzędnymi zatrudnionymi legalnie. Poza tym praca bez umowy wpływa negatywnie na płace osób o wyższym poziomie wykształcenia i zajmujących wyższe stanowiska. W takim przypadku ich płace niewiele się różnią, a często są niższe niż robotników legalnie pracujących w podobnych miejscach pracy.

Oznacza to, iż prace bez umowy podejmują najprawdopodobniej osoby o bardzo niskiej pozycji na rynku pracy, które z powodów sytuujących się poza zastosowanym modelem nie są w stanie znaleźć innego zatrudnienia. Mogą to być osoby o niewielkich zdolnościach autoprezentacji czy braku innych tak zwanych umiejętności miękkich. Wskazywały na to już wyniki estymacji determinantów pracy nierejestrowanej. Mogą to też być, jak sugerowały wyniki badań jakościowych, osoby z takich czy innych względów pragnące uniknąć legalnego zatrudnienia bądź niemogące zatrudnić się legalnie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Wpisy

Zasoby porozumień prywatnych

Kierując się tą intuicją, sta[...]

Opuszczanie zebrań

Pozbądź się przekonania, że z[...]

Odmowa przyjęcia prestiżowych zadań

Dyrektor operacyjny małego od[...]

Oddawanie swoich pomysłów

Tę historię wszyscy znamy aż [...]

Notowanie, parzenie kawy i robienie kopii

W każdej minucie, każdego dni[...]

Zastosowana metodologia - dalszy opis

Powyższe podejście pozwala na[...]