| |

Analiza ekonomiczna zatrudnienia niezarejestrowanego część 2

Zgodnie z otrzymanymi wynikami, opisanymi szczegółowo w osobnym raporcie CASE, sam fakt pracy w szarej strefie bardzo rzadko i tylko w niewielkim stopniu wpływa na zarobki. Nie można więc uogólnić, że praca nierejestrowana podnosi lub obniża dochody pracowników. Jej wpływ na płace jest silnie uzależniony – po pierwsze – od rodzaju zatrudnienia nierejestrowanego, a po drugie – od wykształcenia lub wykonywanego zawodu.

Praca bez umowy, wykonywana najczęściej przez osoby nisko wykwalifikowane, dodatkowo negatywnie wpływa na ich płace, nie tylko w porównaniu z osobami wyżej wykwalifikowanymi, ale także w porównaniu z osobami równorzędnymi zatrudnionymi legalnie. Poza tym praca bez umowy wpływa negatywnie na płace osób o wyższym poziomie wykształcenia i zajmujących wyższe stanowiska. W takim przypadku ich płace niewiele się różnią, a często są niższe niż robotników legalnie pracujących w podobnych miejscach pracy.

Oznacza to, iż prace bez umowy podejmują najprawdopodobniej osoby o bardzo niskiej pozycji na rynku pracy, które z powodów sytuujących się poza zastosowanym modelem nie są w stanie znaleźć innego zatrudnienia. Mogą to być osoby o niewielkich zdolnościach autoprezentacji czy braku innych tak zwanych umiejętności miękkich. Wskazywały na to już wyniki estymacji determinantów pracy nierejestrowanej. Mogą to też być, jak sugerowały wyniki badań jakościowych, osoby z takich czy innych względów pragnące uniknąć legalnego zatrudnienia bądź niemogące zatrudnić się legalnie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna19.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna6.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna2.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna74.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna4.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna4.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna76.jpg

Wpisy

Biuro wirtualne, czyli nowinka

Wynajem powierzchni biurowej [...]

Notariusz w Krakowie spisuje umowy

Notariusz w Krakowie spisuje [...]

Alerty BIK chronią firmy oraz banki

Alerty BIK chronią firmy oraz[...]

Zasoby porozumień prywatnych

Kierując się tą intuicją, sta[...]

Opuszczanie zebrań

Pozbądź się przekonania, że z[...]