adwokat Piła | dobry notariusz katowice www.notariusz-stawowa.pl |

Analiza ekonomiczna zatrudnienia niezarejestrowanego

Drugi rodzaj przeprowadzonych estymacji dopuszczał taką możliwość, że alternatywą dla pracy nierejestrowanej jest nie tylko praca legalna, ale także brak pracy w ogóle. Estymacje przeprowadzono w tym przypadku używając wielomianowych modeli logitowych. Z analiz tych – których rezultaty opisane są szerzej w osobnym raporcie CASE – wynika, iż (w większości przypadków) czynniki, które zwiększają (zmniejszają) prawdopodobieństwo podjęcia pracy rejestrowanej, w porównaniu z brakiem zatrudnienia, nie mają wpływu bądź zmniejszają (zwiększają) prawdopodobieństwo podjęcia pracy nierejestrowanej. Oznacza to, iż zatrudnienie niere- jestrowane, jeśli chodzi o indywidualne charakterystyki osób wpływające na prawdopodobieństwo jego podjęcia, jest znacznie bliższe brakowi zatrudnienia niż pracy rejestrowanej. Oznaczałoby to, że w większości przypadków praca niereje- strowana nie jest alternatywą dla pracy legalnej, tylko dla braku zatrudnienia w ogóle.

Poza analizą częstości występowania, struktury oraz głównych determinantów zatrudnienia nierejestrowanego w Polsce przeprowadzono także analizę ekonome- tryczną wpływu faktu zatrudnienia w szarej strefie na dochody netto osiągane z pracy. W tym celu ograniczono grupę badawczą tylko do osób zatrudnionych, tzn. nie badano pracujących na własny rachunek. Istotne były tylko dochody osiągane w pracy głównej, przez osoby pracujące od 30 do 60 godzin tygodniowo. Oznacza to, że z próby wykluczono osoby pracujące w niepełnym wymiarze czasu pracy oraz te, które w jednym miejscu pracy de facto pracują za dwie osoby36.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Wpisy

Zasoby porozumień prywatnych

Kierując się tą intuicją, sta[...]

Opuszczanie zebrań

Pozbądź się przekonania, że z[...]

Odmowa przyjęcia prestiżowych zadań

Dyrektor operacyjny małego od[...]

Oddawanie swoich pomysłów

Tę historię wszyscy znamy aż [...]

Notowanie, parzenie kawy i robienie kopii

W każdej minucie, każdego dni[...]

Zastosowana metodologia - dalszy opis

Powyższe podejście pozwala na[...]