| |

Analiza Savasana i Scheidera część 2

Nie udało się dotrzeć do rezultatów tego badania. Również próby kontaktu z osobami, które się tym zajmują, okazały się bezowocne. kich przedsiębiorstw sektora tekstylnego. Kwestionariusz zawiera opinie oraz stwierdzenia dotyczące nieformalnego zatrudnienia w przedsiębiorstwach. Odpowiedzi na pytania udzielają właściciele firm w skali 1-5, od całkowitego zgodzenia się ze stwierdzeniem, do zupełnej nieakceptacji. Badania wykazały, iż tylko 16,2% firm przyznaje się do zatrudniania nieformalnie. Rezultat ten może być mało wiarygodny ze względu na ogromne ryzyko, jakie ponoszą ankietowani przedsiębiorcy. Jednak konstrukcja ankiety pozwala na skorygowanie wyników dzięki opiniom badanych osób na dany temat. Ocena, iż w danym sektorze bardzo wiele osób jest zatrudnionych nieformalnie była nieproporcjonalnie wyższa (ok. 57%), sugerując brak wiarygodności wcześniejszego rezultatu.

Kolejna bardzo ciekawa praca przeprowadzona przez holenderskich naukowców analizowała, jak różne metody ankietowania społeczeństwa wpływają na skłonność osób do uczestniczenia w badaniu oraz na udzielanie odpowiedzi na pytania delikatne {Kazemier, Van Eck 1992). Zasadniczym celem przeprowadzonego badania było znalezienie bezpośredniej metody ankietowania, która minimalizowałaby powyższe problemy. W badaniu zostało użytych osiem metod, różniących się sposobem przeprowadzania wywiadu z respondentem (osobowo, drogą mailową lub telefoniczną), rodzajem ankiety (bezpośrednia, gdzie pytania dotyczą uczestnictwa odpowiadającego w szarej strefie, oraz narastająca, gdzie najpierw zadawane są pytania neutralne, następnie pytania dotyczące opinii itp., a jedne z ostatnich pytań dotyczą bezpośrednio uczestnictwa respondenta w pracy niere- jestrowanej) oraz sposobem komunikowania o celu ankiety. Przeprowadzone badania wskazują, iż najmniejszy odsetek ludzi odmawiających uczestniczenia w ankiecie występuje przy przeprowadzaniu wywiadu personalnie, gdzie delikatność pytań rośnie miarowo, zaś tematyka kwestionariusza zostaje przedstawiona w sposób ogólnikowy, nie do końca precyzujący temat. W momencie, kiedy informacja o ankiecie mówi jasno, jaki jest jej zamiar, odsetek osób odmawiających udzielenia odpowiedzi wzrasta. Podobny wpływ ma przeprowadzanie ankiety drogą mailową.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna19.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna6.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna2.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna74.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna4.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna4.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna76.jpg

Wpisy

Biuro wirtualne, czyli nowinka

Wynajem powierzchni biurowej [...]

Notariusz w Krakowie spisuje umowy

Notariusz w Krakowie spisuje [...]

Alerty BIK chronią firmy oraz banki

Alerty BIK chronią firmy oraz[...]

Zasoby porozumień prywatnych

Kierując się tą intuicją, sta[...]

Opuszczanie zebrań

Pozbądź się przekonania, że z[...]