| |

Analiza Savasana i Scheidera

Następnie przeprowadzane są dwa rodzaje wywiadów. Pierwszy ma na celu zorientowanie się, w których gospodarstwach prace wykonywane są za pomocą nieformalnego zatrudnienia, następnie drugi rodzaj badań służyły pogłębionej analizie zatrudniania. Przed przeprowadzeniem wywiadów ankieterzy kontaktują się telefonicznie z osobami, przeprowadzają krótki wywiad, którego celem jest stwierdzenie, czy dane gospodarstwo pasuje do wymagań badania oraz czy jest chętne w jego udziale. Następnie przesyłana jest krótka informacja na temat badania. W celach ankietowych stworzone zostały dwa kwestionariusze. W pierwszym zadawane są standardowe pytania na lemat respondenta (płeć, wykształcenie, zarobki, zatrudnienie itp.). Następnie tematyka przechodzi do prac wykonywanych w domu oraz sposobu ich wykonywania (osoba z gospodarstwa odpłatnie lub nie, osoby trzecie z fakturą łub bez). Druga ankieta przeprowadzana w kolejnej fazie badania skupia się na specyficznych cechach zatrudniania nieformalnego (czasu trwania, wydatków, typu zajęcia itp.)'”. Tak stworzone badania minimalizują problemy związane z brakiem informacji (nieudzielona odpowiedź), z mniejszą wiarygodnością. Ich celem jest dogłębne przeanalizowanie problemu od strony socjologicznej, społecznej, obyczajowej.

Savasan i Schneider (2006) analizują pracę nierejestrowaną również od strony popytowej, ale firm. Tworzą bardzo krótką ankietę, którą wysyłają do turec- 21 EU-Project, Formal land Informal work In Europę, HPSE-CT-2002-00126, 2005, Hamburg http://www.sozialwiss.uni-hamburg.de/publish/Isoz/pfau-cffinger/fiwe/dp5.pdf.- 2″ .

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Wpisy

Zasoby porozumień prywatnych

Kierując się tą intuicją, sta[...]

Opuszczanie zebrań

Pozbądź się przekonania, że z[...]

Odmowa przyjęcia prestiżowych zadań

Dyrektor operacyjny małego od[...]

Oddawanie swoich pomysłów

Tę historię wszyscy znamy aż [...]

Notowanie, parzenie kawy i robienie kopii

W każdej minucie, każdego dni[...]

Zastosowana metodologia - dalszy opis

Powyższe podejście pozwala na[...]