| |

Analiza Savasana i Scheidera

Następnie przeprowadzane są dwa rodzaje wywiadów. Pierwszy ma na celu zorientowanie się, w których gospodarstwach prace wykonywane są za pomocą nieformalnego zatrudnienia, następnie drugi rodzaj badań służyły pogłębionej analizie zatrudniania. Przed przeprowadzeniem wywiadów ankieterzy kontaktują się telefonicznie z osobami, przeprowadzają krótki wywiad, którego celem jest stwierdzenie, czy dane gospodarstwo pasuje do wymagań badania oraz czy jest chętne w jego udziale. Następnie przesyłana jest krótka informacja na temat badania. W celach ankietowych stworzone zostały dwa kwestionariusze. W pierwszym zadawane są standardowe pytania na lemat respondenta (płeć, wykształcenie, zarobki, zatrudnienie itp.). Następnie tematyka przechodzi do prac wykonywanych w domu oraz sposobu ich wykonywania (osoba z gospodarstwa odpłatnie lub nie, osoby trzecie z fakturą łub bez). Druga ankieta przeprowadzana w kolejnej fazie badania skupia się na specyficznych cechach zatrudniania nieformalnego (czasu trwania, wydatków, typu zajęcia itp.)'”. Tak stworzone badania minimalizują problemy związane z brakiem informacji (nieudzielona odpowiedź), z mniejszą wiarygodnością. Ich celem jest dogłębne przeanalizowanie problemu od strony socjologicznej, społecznej, obyczajowej.

Savasan i Schneider (2006) analizują pracę nierejestrowaną również od strony popytowej, ale firm. Tworzą bardzo krótką ankietę, którą wysyłają do turec- 21 EU-Project, Formal land Informal work In Europę, HPSE-CT-2002-00126, 2005, Hamburg http://www.sozialwiss.uni-hamburg.de/publish/Isoz/pfau-cffinger/fiwe/dp5.pdf.- 2″ .

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

File not writeable: /home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/plugins/special-recent-posts/cache/srpthumb-p658-100x100-no.jpg
Problem detected on file:/home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna59.jpg
File not writeable: /home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/plugins/special-recent-posts/cache/srpthumb-p855-100x100-no.jpg
Problem detected on file:/home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna48.jpg
File not writeable: /home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/plugins/special-recent-posts/cache/srpthumb-p847-100x100-no.jpg
Problem detected on file:/home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna42.jpg
File not writeable: /home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/plugins/special-recent-posts/cache/srpthumb-p871-100x100-no.jpg
Problem detected on file:/home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna29.jpg
File not writeable: /home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/plugins/special-recent-posts/cache/srpthumb-p869-100x100-no.jpg
Problem detected on file:/home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna40.jpg
File not writeable: /home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/plugins/special-recent-posts/cache/srpthumb-p1079-100x100-no.jpg
Problem detected on file:/home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna34.jpg
File not writeable: /home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/plugins/special-recent-posts/cache/srpthumb-p1077-100x100-no.jpg
Problem detected on file:/home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna34.jpg

Wpisy

Mówienie całej prawdy i tylko prawdy

Dlaczego kobiety, w dużo więk[...]

Metoda transakcyjna

Metoda ta została najpełniej [...]

Metoda odpowiedzi losowych - kontynuacja

Dzięki tej metodologii wzrast[...]

Metoda modela - kontynuacja

Na podstawie dorobku zawarteg[...]

Metoda modela

Wszystkie metody pośrednie op[...]

Ludzie młodzi a rynek pracy

Zupełnie inne postawy i motyw[...]