| |

Argumenty z wzajemnego zaufania – ciąg dalszy

Podobne rezultaty uzyskujemy wtedy, gdy – sprawdzając stosunek do formy zawieranych umów o pracę – chce się ustalić znaczenie nadawane formalnemu, więc pisanemu, bądź nieformalnemu, tj. ustnemu, sposobowi ich zawierania. Co – chcemy wiedzieć – wiąże strony umowy o pracę. Odpowiednio, jedni mogą uważać, że pisana forma umowy to element urzędowej mitręgi i wskazywać na to, że jej istotny sens polega na gotowości do wywiązywania się z zawartych w niej postanowień, inni zaś uznawać, że umowy w formie pisanej nie są zbyteczną formalnością. W tym przypadku znaczenie przywiązywane do pisanej formy umów o prace jest – w wśród wszystkich uczestników badania – nieco wyraźniejsze aniżeli wtedy, gdy pytaliśmy o to, czy umowy o pracę są uznawane za wiążące niezależnie od ich formy. Opinię o tym, że pisemna forma umowy to zbędna formalność, bo najważniejsze jest respektowanie jej warunków, podtrzymuje zaledwie co piąta pytana o nią osoba (21,3%), natomiast 3/4 badanych (73,8%) się z nią nie zgadza. Wiara w sprawcze znaczenie pisanego dokumentu charakteryzuje zatem znaczną większość, choć jest ona zmienna w wśród respondentów należących do analizowanych tu podzbiorów wyróżnionych z uwagi na deklaracje dotyczące sposobu postępowania w toku załatwiania codziennych spraw.

Najprostszy sposób wyrażenia prezentowanego tu wyniku sprowadza się do czterech konstatacji:

– Wśród wszystkich respondentów – niezależnie od tego, jaki jest ich stosunek do praktyki załatwiania swoich codziennych spraw – najwyraźniej dominują ci, którzy są zdania, że pisemna forma umowy o pracę nie jest zbędną formalnością, jednakże co piąty uważa ją za taką właśnie. Jest więc wśród respondentów uczestniczących w badaniu niemała (21,3%) część tych, dla których zasadnicze znaczenie ma nie forma umowy, lecz wiarygodność zawierających ją stron.

– Wyraźnie częściej ci, którzy kładą nacisk na dotrzymywanie zobowiązań wynikających z umowy o pracę, pojawiają się wśród osób skłonnych do wykorzystywania zasobów wbudowanych w sieci nieformalnych, towarzyskich bądź krewniaczych powiązań pomiędzy ludźmi.

– Wyraźnie częściej ci, którzy akcentują doniosłość pisemnej formy umowy o pracę pojawiają się wśród osób deklarujących trzymanie się ogólnie obowiązujących reguł postępowania.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna19.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna6.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna2.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna74.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna4.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna4.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna76.jpg

Wpisy

Biuro wirtualne, czyli nowinka

Wynajem powierzchni biurowej [...]

Notariusz w Krakowie spisuje umowy

Notariusz w Krakowie spisuje [...]

Alerty BIK chronią firmy oraz banki

Alerty BIK chronią firmy oraz[...]

Zasoby porozumień prywatnych

Kierując się tą intuicją, sta[...]

Opuszczanie zebrań

Pozbądź się przekonania, że z[...]