| |

Argumenty z wzajemnego zaufania

Jeśli trafna jest intuicja sugerująca istnienie takiego segmentu życia zbiorowego, który opiera się przede wszystkim na prywatnych porozumieniach, to można sądzić, że ludzie wykorzystujący w rozwiązywaniu swoich problemów złożoną sieć wsparcia, składającą się ze znajomych czy krewnych, częściej – aniżeli ci, którzy załatwiając swoje sprawy, postępują według ogólnie obowiązujących reguł – skłonni są do uznawania, że ustne porozumienia dotyczące wykonywania pracy są równie ważne co umowy zawarte na piśmie.

W całej badanej zbiorowości pogląd o równorzędności ustnych i zawieranych na piśmie umów o wykonywanie pracy akceptuje co trzeci respondent, natomiast nie zgadza się z nim wyraźna większość, tj. 64% badanych. Bliższy wgląd w odpowiednie dane ujawnia jednak i to, że – choć proporcje poszczególnych odpowiedzi na pytanie o znaczenie ustnych umów zostają zachowane – to jednak różnice między nimi okazują się interesujące i zgodne z hipotetyczną tendencją ogólną. Mówiąc najkrócej, rzadziej do zawierania umów w pisanej formie przywiązują wagę ludzie poruszający się w świecie prywatnych powiązań (35,6%) aniżeli ludzie załatwiający swoje sprawy wedle ogólnych zasad. Ci drudzy częściej też (67,2%) aniżeli ci pierwsi (58,5%) nie zgadzają się z tym, że ustne umowy dotyczące wykonywania pracy są równie wiążące co umowy pisemne.

Co więcej, różnice między rozkładem opinii o zawieraniu ustnych umów o pracę wyrażanych przez tych, którzy kierują się ogólnymi zasadami i tych, którzy załatwiając swoje sprawy sięgają do zasobów prywatnego świata krewnych i znajomych – choć mogą wydawać się nieznaczne – są jednak istotne statystycznie. To pozwala na wniosek mówiący o tym, że przekonanie o równorzędności zobowiązań i uprawnień wynikających zarówno z ustnych, jak i z pisemnych umów o pracę stanowi kolejny korelat dystynkcji między światem ogólnych zasad i światem prywatnych powiązań.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

File not writeable: /home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/plugins/special-recent-posts/cache/srpthumb-p658-100x100-no.jpg
Problem detected on file:/home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna59.jpg
File not writeable: /home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/plugins/special-recent-posts/cache/srpthumb-p855-100x100-no.jpg
Problem detected on file:/home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna48.jpg
File not writeable: /home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/plugins/special-recent-posts/cache/srpthumb-p847-100x100-no.jpg
Problem detected on file:/home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna42.jpg
File not writeable: /home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/plugins/special-recent-posts/cache/srpthumb-p871-100x100-no.jpg
Problem detected on file:/home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna29.jpg
File not writeable: /home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/plugins/special-recent-posts/cache/srpthumb-p869-100x100-no.jpg
Problem detected on file:/home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna40.jpg
File not writeable: /home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/plugins/special-recent-posts/cache/srpthumb-p1079-100x100-no.jpg
Problem detected on file:/home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna34.jpg
File not writeable: /home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/plugins/special-recent-posts/cache/srpthumb-p1077-100x100-no.jpg
Problem detected on file:/home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna34.jpg

Wpisy

Mówienie całej prawdy i tylko prawdy

Dlaczego kobiety, w dużo więk[...]

Metoda transakcyjna

Metoda ta została najpełniej [...]

Metoda odpowiedzi losowych - kontynuacja

Dzięki tej metodologii wzrast[...]

Metoda modela - kontynuacja

Na podstawie dorobku zawarteg[...]

Metoda modela

Wszystkie metody pośrednie op[...]

Ludzie młodzi a rynek pracy

Zupełnie inne postawy i motyw[...]