| |

Argumenty z wzajemnych korzyści – dalszy opis

Podobne rezultaty przynosi wgląd w poziom akceptacji dla wyznaczonej względami fiskalnymi praktyki wypłacania wynagrodzeń wyższych aniżeli te, jakie zostały wskazane w umowie o pracę.

I w tym przypadku większość (61,1%) tych, którzy są przekonani o pożytkach z posługiwania się prywatnymi powiązaniami w celu załatwiania spraw codziennych, nie zgadza się z opinią mówiącą, że wypłacanie dodatkowych, nierejestro- wanych wynagrodzeń – co, jak wiemy skądinąd, jest jednym z typowych zjawisk w obszarze pracy nierejestrowanej – nie jest niewłaściwe. Mniejszość, ale mniejszość liczna na tyle, że nie warto jej lekceważyć (tj. 28,5%), jest jednak zdania, że w nierejestrowanych wynagrodzeniach nie ma nic szczególnie zdrożnego. Ale okazuje się znowu, że częstotliwość wyrażania tej opinii, podobnie zresztą jak i opinii przeciwstawnej, jest różna wśród tych, którzy z prywatnych powiązań mniej czy bardziej systematycznie korzystają i wśród tych, którzy załatwiając swoje sprawy trzymają się ogólnych zasad postępowania. Nieco bardziej szczegółowy opis tych różnic przedstawia się następująco:

– ludzi pryncypialnie trzymających się ogólnych zasad postępowania kwestia nierejestrowanych wynagrodzeń dzieli w ten mniej więcej sposób, że na każdych pięciu, którzy tych praktyk nie akceptują, dwóch nie widzi w nich nic złego

– ludzi odwołujących się do prywatnych powiązań w załatwianiu swoich spraw kwestia wynagrodzeń nierejestrowanych dzieli tak, że na każde trzy osoby nie zgadzające się z tymi praktykami przypadają dwie, które je akceptują.

Także zróżnicowanie opinii w kwestii nierejestrowanych wynagrodzeń w stosunku do ogólnych reguł postępowania jest istotne statystycznie. Oznacza to tyle, że opinie o tym, czy zjawisko nierejestrowanych wynagrodzeń jest – bądź nie jest – do zaakceptowania i deklaracje dotyczące dwóch odmiennych sposobów postępowania w załatwianiu codziennych spraw układają się we w miarę spójne całości.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

File not writeable: /home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/plugins/special-recent-posts/cache/srpthumb-p658-100x100-no.jpg
Problem detected on file:/home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna59.jpg
File not writeable: /home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/plugins/special-recent-posts/cache/srpthumb-p855-100x100-no.jpg
Problem detected on file:/home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna48.jpg
File not writeable: /home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/plugins/special-recent-posts/cache/srpthumb-p847-100x100-no.jpg
Problem detected on file:/home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna42.jpg
File not writeable: /home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/plugins/special-recent-posts/cache/srpthumb-p871-100x100-no.jpg
Problem detected on file:/home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna29.jpg
File not writeable: /home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/plugins/special-recent-posts/cache/srpthumb-p869-100x100-no.jpg
Problem detected on file:/home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna40.jpg
File not writeable: /home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/plugins/special-recent-posts/cache/srpthumb-p1079-100x100-no.jpg
Problem detected on file:/home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna34.jpg
File not writeable: /home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/plugins/special-recent-posts/cache/srpthumb-p1077-100x100-no.jpg
Problem detected on file:/home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna34.jpg

Wpisy

Mówienie całej prawdy i tylko prawdy

Dlaczego kobiety, w dużo więk[...]

Metoda transakcyjna

Metoda ta została najpełniej [...]

Metoda odpowiedzi losowych - kontynuacja

Dzięki tej metodologii wzrast[...]

Metoda modela - kontynuacja

Na podstawie dorobku zawarteg[...]

Metoda modela

Wszystkie metody pośrednie op[...]

Ludzie młodzi a rynek pracy

Zupełnie inne postawy i motyw[...]