| |

Argumenty z wzajemnych korzyści – dalszy opis

Podobne rezultaty przynosi wgląd w poziom akceptacji dla wyznaczonej względami fiskalnymi praktyki wypłacania wynagrodzeń wyższych aniżeli te, jakie zostały wskazane w umowie o pracę.

I w tym przypadku większość (61,1%) tych, którzy są przekonani o pożytkach z posługiwania się prywatnymi powiązaniami w celu załatwiania spraw codziennych, nie zgadza się z opinią mówiącą, że wypłacanie dodatkowych, nierejestro- wanych wynagrodzeń – co, jak wiemy skądinąd, jest jednym z typowych zjawisk w obszarze pracy nierejestrowanej – nie jest niewłaściwe. Mniejszość, ale mniejszość liczna na tyle, że nie warto jej lekceważyć (tj. 28,5%), jest jednak zdania, że w nierejestrowanych wynagrodzeniach nie ma nic szczególnie zdrożnego. Ale okazuje się znowu, że częstotliwość wyrażania tej opinii, podobnie zresztą jak i opinii przeciwstawnej, jest różna wśród tych, którzy z prywatnych powiązań mniej czy bardziej systematycznie korzystają i wśród tych, którzy załatwiając swoje sprawy trzymają się ogólnych zasad postępowania. Nieco bardziej szczegółowy opis tych różnic przedstawia się następująco:

– ludzi pryncypialnie trzymających się ogólnych zasad postępowania kwestia nierejestrowanych wynagrodzeń dzieli w ten mniej więcej sposób, że na każdych pięciu, którzy tych praktyk nie akceptują, dwóch nie widzi w nich nic złego

– ludzi odwołujących się do prywatnych powiązań w załatwianiu swoich spraw kwestia wynagrodzeń nierejestrowanych dzieli tak, że na każde trzy osoby nie zgadzające się z tymi praktykami przypadają dwie, które je akceptują.

Także zróżnicowanie opinii w kwestii nierejestrowanych wynagrodzeń w stosunku do ogólnych reguł postępowania jest istotne statystycznie. Oznacza to tyle, że opinie o tym, czy zjawisko nierejestrowanych wynagrodzeń jest – bądź nie jest – do zaakceptowania i deklaracje dotyczące dwóch odmiennych sposobów postępowania w załatwianiu codziennych spraw układają się we w miarę spójne całości.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna19.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna6.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna2.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna74.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna4.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna4.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna76.jpg

Wpisy

Biuro wirtualne, czyli nowinka

Wynajem powierzchni biurowej [...]

Notariusz w Krakowie spisuje umowy

Notariusz w Krakowie spisuje [...]

Alerty BIK chronią firmy oraz banki

Alerty BIK chronią firmy oraz[...]

Zasoby porozumień prywatnych

Kierując się tą intuicją, sta[...]

Opuszczanie zebrań

Pozbądź się przekonania, że z[...]