| |

Argumenty z wzajemnych korzyści

Niezależnie od interesujących skądinąd pytań o to, czy – i jakie – cechy różnicują obie grupy badanych, zasadnicze znaczenie ma to, czy należący do nich ludzie mają odmienny stosunek do tego, co stanowi podstawowy temat badania, tj. do wykonywania pracy nierejestrowanej. Za jedną z najbardziej może charakterystycznych orientacji wobec pracy nierejestrowanej wypada uznać odpowiedzi na pytanie, czy pomijanie przepisów dotyczących zatrudnienia jest dopuszczalne, jeśli obie strony stosunku pracy na tym korzystają. Wgląd w dane sugeruje, że opinie we wskazanej kwestii rozkładają się odmienne w każdej z dwóch wyróżnionych wyżej grup respondentów.

Wprawdzie w obu grupach dominują ci, którzy nie zgadzają się z tezą mówiącą, że korzystne dla obu stron stosunku pracy pomijanie przepisów o zatrudnieniu jest usprawiedliwione, ale opinie te są podzielane z różną częstotliwością przez tych, którzy załatwiając swoje codzienne sprawy „trzymają się ogólnie obowiązujących zasad” i tych, którzy w takich sytuacjach „zwracają się o pomoc do znajomych czy krewnych”. Różnica ta to około 10 punktów procentowych (odpowiednio 63,5% i 52,4%). Podobnie jest z opiniami wyrażającymi przyzwolenie na pomijanie przepisów o zatrudnieniu, jeśli jest to korzystne dla obu stron. W tym przypadku okazuje się, że co czwarta (26,5%) z osób pryncypialnie załatwiających swoje sprawy trzymając się ogólnie obowiązujących zasad deklaruje przyzwolenie na pomijanie przepisów o zatrudnienie, zaś wśród tych, którzy korzystają z możliwości, jakie otwiera pomoc znajomych czy krewnych, podobne deklaracje składa co trzeci badany (35,1%). Co więcej, różnice te są statystycznie istotne, możemy więc rozsądnie przypuszczać, że dwie odmienne orientacje dotyczące sposobów załatwiania rozmaitych codziennych spraw przekładają się na mniej lub bardziej rygorystyczne respektowanie przepisów dotyczących zatrudnienia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna19.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna6.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna2.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna74.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna4.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna4.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna76.jpg

Wpisy

Biuro wirtualne, czyli nowinka

Wynajem powierzchni biurowej [...]

Notariusz w Krakowie spisuje umowy

Notariusz w Krakowie spisuje [...]

Alerty BIK chronią firmy oraz banki

Alerty BIK chronią firmy oraz[...]

Zasoby porozumień prywatnych

Kierując się tą intuicją, sta[...]

Opuszczanie zebrań

Pozbądź się przekonania, że z[...]