przewierty w betonie www.rcut.pl/oferta/wiercenie-w-betonie-i-zelbecie/ | |

Badania CASE

Analiza ilościowa CASE oparta była na danych pochodzących z badania reprezentatywnego gospodarstw domowych przeprowadzonego w miesiącach maj- czerwiec 2007 roku. W badaniu wzięło udział w sumie 18 121 tysięcy osób w wieku powyżej 15 lat. Osoby te zamieszkiwały 8000 gospodarstw domowych.

Próba gospodarstw została wylosowana z operatu gospodarstw należącego do GUS. Próba była warstwowana w ramach nowych województw (16) i klas wielkości miejscowości, przy czym wyróżnia się tu wsie oraz miasta do 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 tys. mieszkańców i odrębnie Warszawę. Podstawę stratyfikacji stanowi Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań z 2002 r. i oparta na nim prognoza GUS gospodarstw.

Udział wywiadów z gospodarstwami domowymi jednoosobowymi i wieloosobowymi na poziomie warstwy terytorialnej jest proporcjonalny do liczby takich gospodarstw w warstwie w populacji. W dalszej kolejności określono liczbę wiązek adresów gospodarstw domowych, która wynika z podzielenia liczby wywiadów do zrealizowania w warstwie terytorialnej przez średnią wielkość wiązki wynoszącą 5 gospodarstw. Losowanie zostało przeprowadzone wielostopniowo. Na pierwszym etapie doboru próby operatem losowania był wykaz gmin wraz z liczbą gospodarstw domowych (NSP 2002). Losowanie odbywało się niezależnie w ramach każdej warstwy. Na drugim etapie dokonane zostało losowanie gospodarstw domowych (mieszkań) w ramach wylosowanych gmin. Ta próba gospodarstw ma charakter prostej próby losowej. Dobór gospodarstw do badania nastąpił na podstawie uporządkowanej losowo listy wylosowanych adresów mieszkań. Kontrolowane były dodatkowo kwoty na liczbę gospodarstw domowych o określonej wielkości w każdej wiązce.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna19.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna6.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna2.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna74.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna4.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna4.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna76.jpg

Wpisy

Biuro wirtualne, czyli nowinka

Wynajem powierzchni biurowej [...]

Notariusz w Krakowie spisuje umowy

Notariusz w Krakowie spisuje [...]

Alerty BIK chronią firmy oraz banki

Alerty BIK chronią firmy oraz[...]

Zasoby porozumień prywatnych

Kierując się tą intuicją, sta[...]

Opuszczanie zebrań

Pozbądź się przekonania, że z[...]