| |

Badania IPiSS

Drugą, popytową stronę nieoficjalnego rynku pracy stanowią podmioty oferujące zajęcie. I znów pojawia się problem, dlaczego pracodawcy wybierają nierejestrowaną formę zatrudnienia dla swoich pracowników. By odpowiedzieć najszerzej na tak postawione pytanie, przeprowadzono dwa badania ankietowe. Jedno skierowano do gospodarstw domowych, drugie do małych, prywatnych przedsiębiorstw. Pracodawcami w szarej strefie są bowiem oba typy podmiotów – jedne zatrudniające dla zaspokojenia swoich potrzeb, drugie dla realizacji zysków. Próbowano więc zbadać, czy motywacje działania nierejestrowanego w obu tych przypadkach są zbliżone.

Badania skierowane do gospodarstw domowych przeprowadzono na próbie losowej metodą bezpośrednich wywiadów ankieterskich przy użyciu standaryzowanego kwestionariusza. Operatem losowania próby adresów był PESEL, a liczebność próby wynosiła 9038. Wywiad przeprowadzono z głową gospodarstwa domowego. Wyniki badania poddano procedurze ważenia, która umożliwia uogólnienie jego wyników na ogół gospodarstw domowych w Polsce.

W punkcie wyjścia zapytano respondenta o to, czy w okresie ostatnich 12 miesięcy korzystał z pracy nierejestrowanej. Pozytywną odpowiedź dało 151 osób z całej badanej grupy, to jest 1,67% badanej zbiorowości. W przedstawionym niżej tekście tylko odpowiedzi tych osób wzięto pod uwagę. Nie są więc reprezentatywne w sensie statystycznym, natomiast można po respondentach oczekiwać dużej szczerości.

Badania skierowane do podmiotów gospodarczych również przeprowadzono metodą bezpośrednich wywiadów ankieterskich przy użyciu standaryzowanego kwestionariusza. Zrealizowano je na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie przedsiębiorców posiadających małe firmy, zatrudniające do 49 pracowników. W każdej wylosowanej firmie przeprowadzono jeden wywiad z właścicielem, współwłaścicielem lub zarządzającym. Przeprowadzono 905 wywiadów, dzieląc próbę na warstwy ze względu na województwa, klasę miejscowości, sekcję PKD i wielkość mierzoną liczbą zatrudnionych. I tu jednak tylko 35 (3,9% badanych) zadeklarowało, że w okresie ostatnich 12 miesięcy zatrudniało pracowników w sposób niereje- strowany, W prezentowanym poniżej tekście głównie ich opinie wzięto pod uwagę, co oznacza utratę reprezentatywności grupy, ale uzyskanie dużego prawdopodobieństwa prawdomówności respondentów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna19.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna6.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna2.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna74.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna4.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna4.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna76.jpg

Wpisy

Biuro wirtualne, czyli nowinka

Wynajem powierzchni biurowej [...]

Notariusz w Krakowie spisuje umowy

Notariusz w Krakowie spisuje [...]

Alerty BIK chronią firmy oraz banki

Alerty BIK chronią firmy oraz[...]

Zasoby porozumień prywatnych

Kierując się tą intuicją, sta[...]

Opuszczanie zebrań

Pozbądź się przekonania, że z[...]