| |

Badania personalne – dalszy opis

Jest kilka zalet tak zbudowanego kwestionariusza. Po pierwsze, opinie na temat szarej strefy (przy założeniu racjonalności respondentów i umiejętności obserwowania otoczenia) mogą być reprezentatywnym odzwierciedleniem faktycznego stanu otoczenia. Odpowiedzi na tego typu pytania nie budzą obawy przed sankcjami i mogą być traktowane jako bardziej wiarygodne. Poza tym, możliwość otrzymania takich informacji, jak opinie respondentów dotyczące prawdopodobieństwa złapania ich przy unikaniu podatków i opinie dotyczące kary są cennym źródłem informacji przy analizie determinant istnienia pracy nierejestrowanej. W badaniu tym uwzględniane są tylko te osoby, które udzieliły odpowiedzi na pytanie dotyczące uczestniczenia w pracy niedeklarowanej. Z kolei 4% respondentów dla Czech i 20% dla Słowacji nie chciało rozmawiać o wysokości swoich zarobków.

W ramach piątego programu ramowego UE przeprowadzane zostały badania nt. formalnej i nieformalnej pracy’1. Głównym jego celem jest przedstawienie strony popytowej pracy nierejestrowanej, motywów zatrudniania, tendencji na rynku. Badane są gospodarstwa domowe, zaś zadawane pytania dotyczą rodzajów wykonywanej pracy, powodów, dla jakich gospodarstwa zatrudniają, oraz dynamiki zatrudniania w tych gospodarstwach. Celem badania jest również analiza socjologicznych oraz kulturowych czynników zachęcających do tego typu działań. W cząstkowym raporcie przedstawiona została metodologia użyta do wyboru próby oraz wyboru ankiety. Przeprowadzane badania z założenia nie mają być reprezentatywne, ale mają służyć jakościowej analizie problemu oraz identyfikacji wyznaczonych sobie celów. Są one przeprowadzane na osobach zatrudnio- nych/zatrudniających w szarej strefie. Próba jest wybierana metodą kuli śnieżnej (ang. snowball principle). Wybierane są gospodarstwa domowe, gdzie występuje większe prawdopodobieństwo uczestnictwa w szarej strefie. Są to np. gospodarstwa domowe z dzieckiem poniżej 6 roku życia, gdzie wzrasta zapotrzebowanie na pomoc domową, czy gospodarstwa domowe, gdzie mieszkający są właścicielami (wzrost prawdopodobieństwa remontów i prac w domu czy ogrodowych).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna19.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna6.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna2.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna74.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna4.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna4.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna76.jpg

Wpisy

Biuro wirtualne, czyli nowinka

Wynajem powierzchni biurowej [...]

Notariusz w Krakowie spisuje umowy

Notariusz w Krakowie spisuje [...]

Alerty BIK chronią firmy oraz banki

Alerty BIK chronią firmy oraz[...]

Zasoby porozumień prywatnych

Kierując się tą intuicją, sta[...]

Opuszczanie zebrań

Pozbądź się przekonania, że z[...]