| |

Badania prowadzone w innych ośrodkach badawczych

Badania szarej strefy w Polsce prowadzone są w różnych ośrodkach badawczych. Nie mają one charakteru cyklicznego i kompleksowego, ale ich wyniki niewątpliwie pozwalają na pogłębienie znajomości tego zagadnienia.

W publikacji M. Grabowskiego (2002) przedstawione zostały rezultaty badań pracy nierejestrowanej na bazie próbki ponad tysiąca osób, przeprowadzone przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową. Zostały one wykonane w czerwcu 1994 r. i maju 1997 r. Wyniki wskazują, iż 29,6% łudzi w 1994 r. i 14,1% w 1997 r. deklaruje pracę nieformalną. Rezultaty te są niższe niż przedstawione przez GUS. Różnica ta może wynikać zarówno z różnych okresów badawczych, jak i z odmiennych źródeł próbek wziętych do analizy. Natomiast charakterystyka i struktura nierejestrowanego rynku pracy są takie same jak w przypadku badań GUSu. Odsetek mężczyzn zatrudnionych „na czarno” jest trochę wyższy niż kobiet, na wsiach jest więcej ludzi pracujących nieformalnie niż w miastach. Odsetek pracujących niezarejestrowanych z wykształceniem podstawowym i niższym rośnie. Badania pokazują poza tym, że zatrudnienie nieformalne jest mniejsze w przedsiębiorstwach niż w gospodarstwach domowych (14% ludzi pracujących na czarno zatrudnionych jest w firmach).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

File not writeable: /home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/plugins/special-recent-posts/cache/srpthumb-p871-100x100-no.jpg
Problem detected on file:/home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna29.jpg
File not writeable: /home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/plugins/special-recent-posts/cache/srpthumb-p869-100x100-no.jpg
Problem detected on file:/home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna40.jpg
File not writeable: /home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/plugins/special-recent-posts/cache/srpthumb-p1079-100x100-no.jpg
Problem detected on file:/home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna34.jpg
File not writeable: /home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/plugins/special-recent-posts/cache/srpthumb-p1077-100x100-no.jpg
Problem detected on file:/home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna34.jpg
File not writeable: /home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/plugins/special-recent-posts/cache/srpthumb-p1015-100x100-no.jpg
Problem detected on file:/home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna39.jpg
File not writeable: /home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/plugins/special-recent-posts/cache/srpthumb-p1013-100x100-no.jpg
Problem detected on file:/home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna71.jpg

Wpisy