cena odbitek | |

Bariera moblilności

Kolejną powodem podejmowania pracy nierejestrowanej, obok braku akceptowalnej legalnej pracy, jest bariera mobilności. Wielu badanych podkreślało, że „tutaj” nie ma dla nich pracy, a ich sytuacja życiowa nie pozwala na przeniesienie się do innej miejscowości.

Wśród badanych pracujących w sektorze usług da się zaobserwować jeszcze jedną barierę, utrudniającą podjęcie legalnej pracy, charakterystyczną dla kobiet. Dla nich opcja podjęcia pełnoetatowej pracy legalnej jest nie do przyjęcia z uwagi na dezorganizację życia rodzinnego.

Badani nie mają często świadomości, że powinni mieć umowę, a także nie mają poczucia, że robią coś nagannego. Odnosi się wrażenie, że umowa o pracę jest postrzegana wyłącznie jako narzędzie ochrony pracownika i jego praw, nie dostrzega się jej drugiej strony – czyli obowiązku rejestrowania pracy. Dla przykładu, 15% badanych jest przeświadczonych, że nie potrzebuje umowy, bo „ma gdzieś” stałe zatrudnienie i „tylko dorabia”. Oznacza to, że ta grupa badanych w ogóle nie dostrzega problemu nielegalności pracy nierejestrowanej.

Niezależnie od rodzaju zatrudnienia nierejestrowanego, za główną zaletę takiej formy pracy uznawana jest możliwość uzyskania wyższych dochodów: uniknięcie kosztów, zachowanie prawa do świadczeń albo wyższe wynagrodzenie netto. Badane osoby zdają sobie jednak sprawę z powiązania płacenia składek na ubezpieczenie społeczne (czego nie można raczej powiedzieć o podatkach) z prawem do różnych świadczeń. Brak dostępu do świadczeń pracowniczych i społecznych uznany jest za główną wadę nierejestrowanej pracy. Jednak negatywne konsekwencje, o których mowa, są odroczone w czasie – trudno więc ocenić, na ile są one w stanie przeważyć odczuwalne dzisiaj dobre strony pracy nierejestrowanej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Wpisy

Zasoby porozumień prywatnych

Kierując się tą intuicją, sta[...]

Opuszczanie zebrań

Pozbądź się przekonania, że z[...]

Odmowa przyjęcia prestiżowych zadań

Dyrektor operacyjny małego od[...]

Oddawanie swoich pomysłów

Tę historię wszyscy znamy aż [...]

Notowanie, parzenie kawy i robienie kopii

W każdej minucie, każdego dni[...]

Zastosowana metodologia - dalszy opis

Powyższe podejście pozwala na[...]