| |

Bariera moblilności

Kolejną powodem podejmowania pracy nierejestrowanej, obok braku akceptowalnej legalnej pracy, jest bariera mobilności. Wielu badanych podkreślało, że „tutaj” nie ma dla nich pracy, a ich sytuacja życiowa nie pozwala na przeniesienie się do innej miejscowości.

Wśród badanych pracujących w sektorze usług da się zaobserwować jeszcze jedną barierę, utrudniającą podjęcie legalnej pracy, charakterystyczną dla kobiet. Dla nich opcja podjęcia pełnoetatowej pracy legalnej jest nie do przyjęcia z uwagi na dezorganizację życia rodzinnego.

Badani nie mają często świadomości, że powinni mieć umowę, a także nie mają poczucia, że robią coś nagannego. Odnosi się wrażenie, że umowa o pracę jest postrzegana wyłącznie jako narzędzie ochrony pracownika i jego praw, nie dostrzega się jej drugiej strony – czyli obowiązku rejestrowania pracy. Dla przykładu, 15% badanych jest przeświadczonych, że nie potrzebuje umowy, bo „ma gdzieś” stałe zatrudnienie i „tylko dorabia”. Oznacza to, że ta grupa badanych w ogóle nie dostrzega problemu nielegalności pracy nierejestrowanej.

Niezależnie od rodzaju zatrudnienia nierejestrowanego, za główną zaletę takiej formy pracy uznawana jest możliwość uzyskania wyższych dochodów: uniknięcie kosztów, zachowanie prawa do świadczeń albo wyższe wynagrodzenie netto. Badane osoby zdają sobie jednak sprawę z powiązania płacenia składek na ubezpieczenie społeczne (czego nie można raczej powiedzieć o podatkach) z prawem do różnych świadczeń. Brak dostępu do świadczeń pracowniczych i społecznych uznany jest za główną wadę nierejestrowanej pracy. Jednak negatywne konsekwencje, o których mowa, są odroczone w czasie – trudno więc ocenić, na ile są one w stanie przeważyć odczuwalne dzisiaj dobre strony pracy nierejestrowanej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

File not writeable: /home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/plugins/special-recent-posts/cache/srpthumb-p871-100x100-no.jpg
Problem detected on file:/home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna29.jpg
File not writeable: /home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/plugins/special-recent-posts/cache/srpthumb-p869-100x100-no.jpg
Problem detected on file:/home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna40.jpg
File not writeable: /home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/plugins/special-recent-posts/cache/srpthumb-p1079-100x100-no.jpg
Problem detected on file:/home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna34.jpg
File not writeable: /home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/plugins/special-recent-posts/cache/srpthumb-p1077-100x100-no.jpg
Problem detected on file:/home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna34.jpg
File not writeable: /home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/plugins/special-recent-posts/cache/srpthumb-p1015-100x100-no.jpg
Problem detected on file:/home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna39.jpg
File not writeable: /home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/plugins/special-recent-posts/cache/srpthumb-p1013-100x100-no.jpg
Problem detected on file:/home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna71.jpg

Wpisy