sala szkoleniowa Warszawa centrum | |

Brak pracy legalnej = podjęcie pracy niezarejestrowanej

Wywiady biograficzne potwierdzają i pozwalają lepiej zrozumieć sugerowane przez wyniki badań ilościowych dwa różne mechanizmy odpowiedzialne za podejmowanie pracy nierejestrowanej. W grupie osób o niskich kwalifikacjach, które dodatkowo zostały wypchnięte z rynku pracy przez perturbacje lat 19982001, praca nierejestrowana podejmowana jest jako alternatywa braku zatrudnienia. Osoby te częściej też trafiają do budownictwa i rolnictwa. Odmienna grupa podejmujących pracę nierejestrowaną to osoby młodsze, relatywnie lepiej wykształcone, które odrzucają nisko płatne i cechujące się niskim statusem prace legalne w nadziei na osiągnięcie lepszych dochodów, w oczekiwaniu na pojawienie się lepszych ofert. W obu jednak przypadkach praca nierejestrowana jest pułapką: badani wyrabiają sobie szereg racjonalizacji, nabywają wiele nawyków, a także pozbawiają się udokumentowanego doświadczenia zawodowego. Wszystkie te czynniki utrudniają im potem wyjście z szarej strefy.

Pomimo poprawiającej się sytuacji na rynku pracy większość badanych, niezależnie od branży, podaje brak pracy legalnej jako podstawową przyczynę podjęcia pracy nierejestrowanej. Po pierwsze, mówiąc o braku pracy mają oni z reguły na myśli brak akceptowalnej pracy, przez co należy rozumieć wysokość oferowanych płac. Kolejnym czynnikiem jest nieokreśloność oferowanej płacy, zależnej od wielu czynników, które pojawiają się dopiero w trakcie jej wykonywania.

Panuje pełne przekonanie, że na rynku istnieją lepiej płatne prace. Tyle tylko, że są one zarezerwowane dla „swoich”. Badani wyrażali przekonanie, że dobra praca jest „rozdawana pod stołem”. Jeśli więc badani mówią, że nie ma dla nich legalnej pracy, to mają z reguły na myśli brak „dobrej pracy”.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

File not writeable: /home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/plugins/special-recent-posts/cache/srpthumb-p658-100x100-no.jpg
Problem detected on file:/home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna59.jpg
File not writeable: /home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/plugins/special-recent-posts/cache/srpthumb-p855-100x100-no.jpg
Problem detected on file:/home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna48.jpg
File not writeable: /home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/plugins/special-recent-posts/cache/srpthumb-p847-100x100-no.jpg
Problem detected on file:/home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna42.jpg
File not writeable: /home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/plugins/special-recent-posts/cache/srpthumb-p871-100x100-no.jpg
Problem detected on file:/home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna29.jpg
File not writeable: /home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/plugins/special-recent-posts/cache/srpthumb-p869-100x100-no.jpg
Problem detected on file:/home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna40.jpg
File not writeable: /home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/plugins/special-recent-posts/cache/srpthumb-p1079-100x100-no.jpg
Problem detected on file:/home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna34.jpg
File not writeable: /home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/plugins/special-recent-posts/cache/srpthumb-p1077-100x100-no.jpg
Problem detected on file:/home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna34.jpg

Wpisy

Mówienie całej prawdy i tylko prawdy

Dlaczego kobiety, w dużo więk[...]

Metoda transakcyjna

Metoda ta została najpełniej [...]

Metoda odpowiedzi losowych - kontynuacja

Dzięki tej metodologii wzrast[...]

Metoda modela - kontynuacja

Na podstawie dorobku zawarteg[...]

Metoda modela

Wszystkie metody pośrednie op[...]

Ludzie młodzi a rynek pracy

Zupełnie inne postawy i motyw[...]