| |

Firma

Metoda odpowiedzi losowych – kontynuacja

Dzięki tej metodologii wzrasta odsetek ludzi odpowiadających na delikatne pytania w ankiecie (w porównaniu z wywiadami przeprowadzanymi w sposób bezpośredni), redukowane jest niedoszacowanie wskaźnika (ang. response bias). Kolejną zaletą tej techniki jest poczucie komfortu w trakcie badania zarówno odpowiadającego, jak i ankietera. Zatem dzięki tej metodzie mogą zostać zminimalizowane takie czynniki, jak: brak wiarygodności odpowiedzi, problem przy zmianie tematyki ankiety czy efekt ankietera. Jednak metodologia ta przyczynia

Czytaj dalej

Metoda modela – kontynuacja

Na podstawie dorobku zawartego w literaturze przedmiotu43 można rozróżnić następujące typy przyczyn i wskaźników szarej strefy:

Czytaj dalej

Metoda modela

Wszystkie metody pośrednie opisane dotychczas, które mają na celu oszacowanie wielkości i rozwoju szarej strefy, uwzględniają tylko jeden wskaźnik, który „musi” uchwycić wszystkie skutki szarej strefy. Jednak oczywiste jest, że skutki szarej strefy ujawniają się równocześnie w produkcji, na rynku pracy i rynku pieniężnym. Ważniejszy jeszcze zarzut dotyczy faktu, że przyczyny, które determinują wielkość szarej strefy są uwzględniane tylko w niektórych badaniach o charakterze monetarnym, a te najczęściej uwzględniają jedną przyczynę, obciążenie podatkowe. Metoda modelu uwzględnia w sposób wyraźny wiele przyczyn istnienia i wzrostu szarej strefy, jak i wiele skutków szarej strefy w czasie.

Czytaj dalej

Ludzie młodzi a rynek pracy

Zupełnie inne postawy i motywacje prezentują ludzie młodzi, którzy trafili na rynek pracy (podejmowali pierwszą pracę) po 2000 roku. Z jednej strony, nie mają oni punktu odniesienia w postaci utraconej pracy z drugiej strony – prezentują zupełnie inne potrzeby i aspiracje. Są lepiej wykształceni, mają aspiracje materialne, planują w przyszłości założenie rodziny. Nie mają jeszcze – w subiektywnym odczuciu – presji na „oskładkowanie”: jeszcze mają czas na „wyrobienie” emerytury. Mogą więc sobie pozwolić na ryzyko pracy „na czarno”, licząc na korzyści nieosiągalne w pracy legalnej oferowanej im na rynku. Wchodzą oni dobrowolnie do pracy nierejestrowanej, z wielu różnych względów:

Czytaj dalej

Jakie czynniki wpływają na krztałt preferencji? – kontynuacja

Po drugie, są to gospodarstwa domowe o umiarkowanym deficycie dochodu, ludzi młodych (do 30 roku życia) o pośrednich typach wykształcenia – nie są oni prawdziwymi fachowcami (mają wykształcenie zasadnicze zawodowe, ale nie średnie techniczne) ani prawdziwymi inteligentami (ukończyli szkołę średnią ogólnokształcącą lub nawet uzyskali wykształcenie policealne – ale nie mają studiów wyższych). Zapewne dla tych osób decyzja o podjęciu pracy nierejestrowanej jest umotywowana chęcią uzyskania dodatkowego dochodu, a docelowo – materialnego i społecznego awansu gospodarstwa domowego.

Czytaj dalej

IV i V Hipoteza na temat zatrudnienia niezarejestrowanego

Hipoteza IV – do korzystania z pracy nierejestrowanej skłania pracodawców chęć uniknięcia kłopotliwych procedur administracyjnych związanych z zatrudnieniem pracownika (rejestracja pracowników i przekazywanie składek do ZUS).

Czytaj dalej

I i II Hipoteza na temat zatrudnienia niezarejestrowanego

Nie można również twierdzić, że w miarę pogarszania się sytuacji ekonomicznej pracodawcy częściej korzystają z omawianej formy zatrudnienia, ponieważ liczba deklaracji ulegała stopniowemu zmniejszeniu w miarę coraz gorszych ocen kondycji firmy.

Czytaj dalej

III Hipoteza na temat zatrudnienia niezarejestrowanego

Hipoteza III – stanowiska pracy, na których zatrudnieni są pracownicy wykonujący pracę nierejestrowaną, przeważnie charakteryzują się: dużym wkładem pracy fizycznej, niskim nasyceniem technologicznym i niskimi wymaganiami kwalifikacyjnymi (nie wymagają uprawnień zawodowych).

Czytaj dalej

Historie zawodowe pracowników nierejestrowanych część 2

U starszych respondentów pojawia się dodatkowo motyw przypadkowości, tak w wyborze szkoły (szczególnie zawodowej), jak w wyborze pracy. Dla osób wywodzących się ze wsi podstawowym kryterium była po prostu dostępność (bliskość) szkoły. Nie ma w ich przypadku mowy o świadomym planowaniu przyszłości. Wiedzę o swoich preferencjach zdobywali w praktyce.

Czytaj dalej

Historie zawodowe pracowników nierejestrowanych

Zdecydowana większość badanych, niezależnie od branży, podaje brak pracy legalnej jako podstawową przyczynę podjęcia pracy nierejestrowanej. Badanie biograficzne prowadzono w sierpniu bieżącego roku, w sytuacji powszechnie zgłaszanego przez pracodawców braku pracowników, należy więc bliżej przyjrzeć się powodom subiektywnie odczuwanego braku pracy.

Czytaj dalej

Pożyczki dla zadłużonych- szansa na spłatę

Pożyczki dla zadłużonych z komornikiem

nie od dziś wiadomo, że mimo wszystko właściwe podejście będzie mogło mieć kluczowe znaczenie, jak i również będzie w stanie spowodować, że na pewne sprawy inaczej zaczniemy sobie patrzeć. Nie od dziś wiadomo, że nawet jeśli na samym początku komuś nie bardzo będzie odpowiadało. Prawda jest taka, że nawet jeśli początkowo nie do końca komuś będzie odpowiadało takie rozwiązanie, to jednak w późniejszym czasie można będzie dość sporo pozmieniać. Wiadomo, że nawet jeśli na samym początku nie bardzo będzie znali poszczególne zasady, to jednak osoby które będą odpowiedzialne za podpisywanie umów i zawieranie pożyczki dla zadłużonych z komornikiem będą w stanie nam to wszystko wyjaśnić. Jest to więc naprawdę Czytaj dalej

File not writeable: /home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/plugins/special-recent-posts/cache/srpthumb-p847-100x100-no.jpg
Problem detected on file:/home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna42.jpg
File not writeable: /home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/plugins/special-recent-posts/cache/srpthumb-p871-100x100-no.jpg
Problem detected on file:/home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna29.jpg
File not writeable: /home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/plugins/special-recent-posts/cache/srpthumb-p869-100x100-no.jpg
Problem detected on file:/home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna40.jpg
File not writeable: /home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/plugins/special-recent-posts/cache/srpthumb-p1079-100x100-no.jpg
Problem detected on file:/home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna34.jpg
File not writeable: /home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/plugins/special-recent-posts/cache/srpthumb-p1077-100x100-no.jpg
Problem detected on file:/home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna34.jpg
File not writeable: /home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/plugins/special-recent-posts/cache/srpthumb-p1015-100x100-no.jpg
Problem detected on file:/home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna39.jpg
File not writeable: /home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/plugins/special-recent-posts/cache/srpthumb-p1013-100x100-no.jpg
Problem detected on file:/home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna71.jpg

Wpisy