| |

Firma

Odsetek pracujących w szarej strefie według branż

Spójrzmy na wyniki analizy struktury zatrudnienia nierejestrowanego w pracy głównej według zawodów (wykres 3.4 – A), w oczywisty sposób powiązanej ze strukturami branżowymi i wykształceniem. Najwięcej osób (ponad 90%) pracuje bez umowy wśród robotników pomocniczych w rolnictwie, robotników budowlanych oraz robotników pomocniczych w handlu i w usługach – osoby te legitymują się najniższym poziomem wykształcenia (wykres 3.4 – B). Przyjmujemy logiczne założenie, że praca w ogóle bez umowy jest, z punktu widzenia pracownika, najmniej korzystną formą pracy nierejestrowanej, i widzimy wyraźnie, że przeważa ona przede wszystkim wśród osób wykonujących proste prace na stanowiskach robotniczych.

Czytaj dalej

Odmowa przyjęcia prestiżowych zadań

Dyrektor operacyjny małego oddziału firmy, której główna siedziba mieściła się w Warszawie, została poproszona o wejście w skład komitetu wykonawczego firmy. Od dawna narzekała, że nie doceniano jej osiągnięć, dzięki którym deficytowa placówka zaczęła przynosić zyski. Prośba o wejście w skład komitetu była wyraźnym sygnałem, że doceniono jej zasługi oraz dostrzeżono wkład, jaki wnosi w działalność firmy. A co ona zrobiła? Odrzuciła propozycję, ponieważ w przeszłości uczestniczyła w kilku posiedzeniach komitetu i uznała je za „wielką stratę czasu”. Pierwsze słowa, jakie ode mnie usłyszała, brzmiały: „Przestań być dziewczynką!”. Nie mogłam się opanować. Nie zastanawiając się nad szerszym obrazem sytuacji, postąpiła w sposób zgodny z wartościami wpojonymi jej w dzieciństwie – nie chcąc marnować czasu i pieniędzy firmy, wybrała ciężką pracę.

Czytaj dalej

Oddawanie swoich pomysłów

Tę historię wszyscy znamy aż za dobrze. Kobieta ma pomysł. Dzieli się nim z otoczeniem. Pomysł zostaje zignorowany. Mężczyzna przedstawia ten sam pomysł. Dostaje awans. Kto jest winny? Kobieta. Pozwoliła sobie ukraść pomysł, zamiast zwrócić uwagę na jego autorstwo. Dlaczego? Po pierwsze, nie jest pewna siebie, a po drugie, nie chce wyjść na osobę samolubną, agresywnie broniącą swojego terytorium, konfrontacyjną i niepotra- fiącą grać zespołowo. Za każdym razem, gdy oddajesz pomysł, oddajesz cząstkę szacunku dla siebie samej. Rób to dostatecznie często, a Twoja pewność siebie błyskawicznie się skurczy.

Czytaj dalej

Notowanie, parzenie kawy i robienie kopii

W każdej minucie, każdego dnia, gdzieś na świecie jakaś kobieta wyrywa sobie włosy z głowy z tego powodu. Ile razy słyszałam mężczyznę mówiącego: „Niech Marzena robi notatki. Ma najczytelniejszy charakter pisma” lub „Dorota, mogłabyś zaparzyć kawę?” – jak gdyby to faktycznie było pytanie.

Czytaj dalej

Nieumiejętność zdefiniowania własnej marki

Nie tak dawno, gdy szukałam pracownika do zespołu szkoleniowego, przeprowadziłam rozmowę kwalifikacyjną z kobietą, która miała doktorat z rozwoju organizacji. Jej życiorys był imponujący. Wydawało się, źe posiada wykształcenie i doświadczenie, jakiego szukałam, lecz nie byłam pewna, jaka jest jej specjalizacja. Ponieważ nasza firma jest znana z tego, że zatrudnia ekspertów z różnych dziedzin, którzy wykorzystują swoją wyjątkową wiedzę, aby pomóc klientom w rozwinięciu potrzebnych im umiejętności, zapytałam ją: „Z czego jest Pani najbardziej znana?”. Przez następne 35 minut opowiedziała o wszystkim, co do tej pory zrobiła, o swoich zainteresowaniach i o tym, w jaki sposób firma skorzystałaby, zatrudniając ją. Problem w tym, że nie odpowiedziała na zadane pytanie. Pomimo kolejnych 45 minut dociekania i zadawania pytań na kilka sposobów, nigdy nie dowiedziałam się, co wyróżniało ją spośród wszystkich innych psychologów zajmujących się tą tematyką.

Czytaj dalej

Zastosowana metodologia – dalszy opis

Powyższe podejście pozwala na oszacowanie, jaka byłaby wielkość produkcji, gdyby nie istniały czynniki (wymienione w macierzy X2t) skłaniające podmioty gospodarcze do ukrywania produkcji. Otrzymane w ten sposób szacunki nie zawierają działalności nielegalnej. Jeżeli podmiot gospodarczy ewidentnie łamie prawo, na przykład świadcząc usługi polegające na zabijaniu wskazanych osób, to zlikwidowanie podatków czy przepisów BHP nie skłoni go do zgłoszenia organom państwowym swojej „produkcji”.

Czytaj dalej

Narzędzia badania szarej strefy

Obok wcześniej omówionych, podstawową wadą dwóch bezpośrednich metod badania szarej strefy (metody ankietowej i metody kontroli fiskalnej) jest to, że prowadzą tylko do szacunków punktowych. Ponadto mało prawdopodobne jest, że zidentyfikują one całą działalność szarej strefy, można więc traktować je jako metody dostarczające szacunków z dolnego jej przedziału. Nie można poprzez nie uzyskać długookresowych szacunków rozwoju i przyrostu szarej strefy. Jak już jednak wspomniano, mają jednak co najmniej jedną poważną zaletę – mogą dostarczyć szczegółowych informacji o działalności w szarej strefie i jej strukturze pracowniczej.

Czytaj dalej

Zwiększenie liczby osób udzielających wywiadu

Liczba osób odmawiających odpowiedzi na konkretne pytanie jest najmniejsza, gdy ankiety są przeprowadzane osobiście. Również w tym przypadku najwięcej osób odpowiada na pytanie o wielkość dochodu nierejestrowanego. Droga mailowa jest nieefektywna, a zaraz za nią droga pocztowa. Dodatkowe działanie sprzyjające wzrostowi liczby uczestników w wywiadzie, to na przykład sprawdzona i bezpieczna metoda ankietowania osób, które już uczestniczyły w innym badaniu. Z kolei usilne starania ankietera o uzyskanie odpowiedzi mogą bardziej zniechęcić respondenta i zmusić go do udzielenia odpowiedzi kłamliwej. Zatem niski odsetek ludzi nieodpowiadających niekoniecznie oznacza wysoką prawdomówność rezultatów.

Czytaj dalej

Mówienie całej prawdy i tylko prawdy

Dlaczego kobiety, w dużo większym stopniu niż mężczyźni, odczuwają potrzebę mówienia prawdy na swój temat, nawet gdy jest ona niechlubna lub szkodliwa dla nich samych? Przeprowadzono kiedyś badania, w których poproszono kobiety i mężczyzn o opisanie siebie samych. Mężczyźni, niezależnie od wyglądu, opisywali siebie rzeczowo, używając pozytywnych (lub przynajmniej neutralnych) określeń. „Mam metr osiemdziesiąt wzrostu, ważę 90 kilo i noszę wąsy” – powiedział pewien korpulentny, starzejący się mężczyzna. Akurat. A ja jestem Julia Roberts. Kobiety częściej opisywały siebie, używając pejoratywnych określeń: „Mam siwiejące włosy, mogłabym zrzucić parę kilo, w sumie nie wyglądam najgorzej…”.

Czytaj dalej

Metoda transakcyjna

Metoda ta została najpełniej rozwinięta przez Feige’a31. Opiera się ona na założeniu, że istnieje stała relacja w czasie między ilością transakcji i oficjalnym PKB, zawarta w znanym równaniu Fishera MV = pT (M – strumień pieniądza, V – szybkość obiegu pieniądza, p – poziom cen, T – liczba transakcji). Należy też poczynić założenia co do szybkości obiegu pieniądza i relacji między ilością transakcji (pT) a całkowitym (= oficjalnym + nieoficjalnym) nominalnym PKB. Poprzez powiązanie całkowitego nominalnego PKB z ilością transakcji można obliczyć PKB szarej strefy poprzez odjęcie oficjalnego PKB od całkowitego nominalnego PKB. Jednak by podać dane dotyczące szarej strefy, należy założyć rok bazowy, w którym nie było szarej strefy, a więc stosunek pT do całkowitego nominalnego (oficjalny=całkowity) PKB byłby „normalny” i stały w czasie, gdyby nie było szarej strefy.

Czytaj dalej

Metoda odpowiedzi losowych – kontynuacja

Dzięki tej metodologii wzrasta odsetek ludzi odpowiadających na delikatne pytania w ankiecie (w porównaniu z wywiadami przeprowadzanymi w sposób bezpośredni), redukowane jest niedoszacowanie wskaźnika (ang. response bias). Kolejną zaletą tej techniki jest poczucie komfortu w trakcie badania zarówno odpowiadającego, jak i ankietera. Zatem dzięki tej metodzie mogą zostać zminimalizowane takie czynniki, jak: brak wiarygodności odpowiedzi, problem przy zmianie tematyki ankiety czy efekt ankietera. Jednak metodologia ta przyczynia

Czytaj dalej

You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna19.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna6.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna2.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna74.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna4.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna4.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna76.jpg

Wpisy

Biuro wirtualne, czyli nowinka

Wynajem powierzchni biurowej [...]

Notariusz w Krakowie spisuje umowy

Notariusz w Krakowie spisuje [...]

Alerty BIK chronią firmy oraz banki

Alerty BIK chronią firmy oraz[...]

Zasoby porozumień prywatnych

Kierując się tą intuicją, sta[...]

Opuszczanie zebrań

Pozbądź się przekonania, że z[...]