| |

Dane statystyczne część 2

Strona NBP www.nbp.pl, dostępne w dniu 4.06.2007. 49 jw. Indeks cen konsumpcyjnych (CPl). Tym razem wykorzystano indeks łańcuchowy, który informował, o ile procent wzrosły ceny konsumpcyjne w ciągu ostatnich czterech kwartałów50. Inflacja może wpływać na popyt na pieniądz gotówkowy – jeżeli jest wysoka, to pieniądz z każdą chwilą traci wartość. Można to porównać z opodatkowaniem i podmioty gospodarcze w warunkach dużej inflacji starają się unikać przechowywania majątku w gotówce – koncentrują się raczej albo na oprocentowanych aktywach (zwłaszcza, jeżeli oprocentowanie jest indeksowane i zmienia się wraz z inflacją), albo kupują trwałe towary, których cena rośnie (na przykład dzieła sztuki, złoto, nieruchomości). Należy zatem spodziewać się, że zmienna CPl będzie negatywnie wpływać na popyt na pieniądz. Dane dotyczące cen konsumpcyjnych zostały zaczerpnięte ze strony internetowej GUS51.

Przy analizie popytu na pieniądz użyto tych samych zmiennych opisujących szarą strefę, co przy estymacjach wykorzystujących produkcję energii elektrycznej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna19.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna6.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna2.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna74.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna4.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna4.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna76.jpg

Wpisy

Biuro wirtualne, czyli nowinka

Wynajem powierzchni biurowej [...]

Notariusz w Krakowie spisuje umowy

Notariusz w Krakowie spisuje [...]

Alerty BIK chronią firmy oraz banki

Alerty BIK chronią firmy oraz[...]

Zasoby porozumień prywatnych

Kierując się tą intuicją, sta[...]

Opuszczanie zebrań

Pozbądź się przekonania, że z[...]