| |

Dane statystyczne część 2

Strona NBP www.nbp.pl, dostępne w dniu 4.06.2007. 49 jw. Indeks cen konsumpcyjnych (CPl). Tym razem wykorzystano indeks łańcuchowy, który informował, o ile procent wzrosły ceny konsumpcyjne w ciągu ostatnich czterech kwartałów50. Inflacja może wpływać na popyt na pieniądz gotówkowy – jeżeli jest wysoka, to pieniądz z każdą chwilą traci wartość. Można to porównać z opodatkowaniem i podmioty gospodarcze w warunkach dużej inflacji starają się unikać przechowywania majątku w gotówce – koncentrują się raczej albo na oprocentowanych aktywach (zwłaszcza, jeżeli oprocentowanie jest indeksowane i zmienia się wraz z inflacją), albo kupują trwałe towary, których cena rośnie (na przykład dzieła sztuki, złoto, nieruchomości). Należy zatem spodziewać się, że zmienna CPl będzie negatywnie wpływać na popyt na pieniądz. Dane dotyczące cen konsumpcyjnych zostały zaczerpnięte ze strony internetowej GUS51.

Przy analizie popytu na pieniądz użyto tych samych zmiennych opisujących szarą strefę, co przy estymacjach wykorzystujących produkcję energii elektrycznej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Wpisy

Zasoby porozumień prywatnych

Kierując się tą intuicją, sta[...]

Opuszczanie zebrań

Pozbądź się przekonania, że z[...]

Odmowa przyjęcia prestiżowych zadań

Dyrektor operacyjny małego od[...]

Oddawanie swoich pomysłów

Tę historię wszyscy znamy aż [...]

Notowanie, parzenie kawy i robienie kopii

W każdej minucie, każdego dni[...]

Zastosowana metodologia - dalszy opis

Powyższe podejście pozwala na[...]