| |

Dane statystyczne

Przy szacowaniu gospodarki nieoficjalnej metodą ekonometryczną według popytu na gotówkę wykorzystano dane kwartalne. Analizą został objęty okres od pierwszego kwartału 1999 do końca 2006 roku. Dobór próby został podyktowany, z jednej strony, dostępnością jednolitych metodologicznie danych dotyczących PKB, a z drugiej strony, brakiem danych opisujących stopę procentową w pierwszym kwartale 2007 roku.

Do oszacowań wykorzystano dane opracowywane przez NBP. Użyto szeregu opisującego ilość gotówki w obiegu poza kasami banków, stan na końcu badanego okresu. Informacje pochodzą ze strony internetowej NBP48. Zmienna ta wyrażona została w milionach złotych. Przy szacunkach wykorzystano popyt na pieniądz realny (w cenach stałych z czwartego kwartału 2005 roku). Popyt na gotówkę zdeflowany został za pomocą indeksu cen konsumpcyjnych, przeliczonego do postaci jednopodstawowej. Do estymacji zastosowano logarytmy naturalne ze zmiennej (por. opis metodologii).

Spośród zwykle używanych zmiennych opisujących popyt na pieniądz (Yo i macierz Xlt) w równaniu (2) wykorzystano:

-Oficjalne PKB w cenach stałych (Yo) opisujące oficjalnie zawierane transakcje gospodarcze. Przy estymacji użyto logarytmów naturalnych.

– Stopę procentową (R). Użyto średniej ważonej stopy oprocentowania depozytów terminowych zlotowych ogółem. Wybór padł na oprocentowanie depozytów, ponieważ ta stopa stanowi koszt alternatywny przechowywania aktywów w postaci gotówki – decydując się na gotówkę traci się odsetki, jakie można byłoby uzyskać z depozytu. Ponadto depozyty, w odróżnieniu od na przykład akcji (inna forma przechowywania oszczędności), nie wiążą się z nadmiernym ryzykiem straty. Uwzględniono oprocentowanie wyłącznie depozytów zlotowych, ponieważ stopa oprocentowania na przykład franków szwajcarskich będzie miała znikomy wpływ na popyt na złotówki. Wzięto pod uwagę depozyty ogółem, ponieważ przed problemem zarządzania aktywami finansowymi stają i gospodarstwa domowe, i przedsiębiorstwa. Należy oczekiwać ujemnego wpływu stopy procentowej na popyt na pieniądz – wzrost oprocentowania oznacza, że trzymanie gotówki staje się mniej opłacalne w porównaniu z innymi formami przechowywania majątku, a zatem podmioty gospodarcze powinny zmienić strukturę aktywów i zwiększyć udział oprocentowanych form kosztem nieoprocentowa- nych. Dane dotyczące stopy procentowej pochodzą ze strony internetowej NBP49. Szereg podawany przez NBP jest szeregiem o częstotliwości miesięcznej. Wartość w każdym kwartale stanowi średnią arytmetyczną z wartości zmiennej dla trzech miesięcy tworzących dany kwartał. Zmienna została wyrażona w procentach.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna19.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna6.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna2.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna74.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna4.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna4.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna76.jpg

Wpisy

Biuro wirtualne, czyli nowinka

Wynajem powierzchni biurowej [...]

Notariusz w Krakowie spisuje umowy

Notariusz w Krakowie spisuje [...]

Alerty BIK chronią firmy oraz banki

Alerty BIK chronią firmy oraz[...]

Zasoby porozumień prywatnych

Kierując się tą intuicją, sta[...]

Opuszczanie zebrań

Pozbądź się przekonania, że z[...]