| |

Dwie grupy pracowników szarej strefy

Biorąc pod uwagę dynamiczny wzrost sektora usług, a w szczególności branży gastronomicznej i hotelarskiej, można spodziewać się, że będą one generowały przyrost pracujących nielegalnie, również dorywczo (praca dodatkowa). Może to spowodować zagospodarowanie części osób młodszych, o niezaspokojonych ambicjach dochodowych i średnich poziomach wykształcenia, które – jak pokazują wyniki naszych badań – cechują się najsilniejszą preferencją pracy nierejestrowanej. Jeśli tak się stanie, pomimo poprawy sytuacji na rynku pracy i wzrostu ogólnej zamożności społeczeństwa, rozmiary szarej strefy mogą się w najbliższym czasie nie zmniejszać. Zmieni się jedynie jej charakter – z bardziej przymusowego na dobrowolny.

W badaniu biograficznym wyraźnie wyodrębniają się dwie grupy pracowników szarej strefy. Jedną z nich stanowią osoby starsze, które straciły pracę w okresie 1998- 2001. Zaczynały one od pracy legalnej – która stanowi dla nich nie tylko punkt odniesienia, ale wręcz rodzaj zmitoiogizowanego „raju utraconego”. Od tego momentu przeżywały one różne negatywne doświadczenia na rynku pracy – status bezrobotnego, prace dorywcze, niepowodzenia w ubieganiu się o pracę legalną, a także negatywne doświadczenia osobiste. Z czasem osoby te stają się coraz bardziej niedostosowane i coraz trudniej jest im – we własnym przekonaniu – znaleźć legalną pracę, a nawet jej poszukiwać, narażając się na kolejne niepowodzenia. Daje się u nich zauważyć przekonanie o wyjątkowo słabej własnej pozycji na rynku pracy. Wśród starszych pracowników jest wiele osób po ciężkich przejściach na rynku pracy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Wpisy

Zasoby porozumień prywatnych

Kierując się tą intuicją, sta[...]

Opuszczanie zebrań

Pozbądź się przekonania, że z[...]

Odmowa przyjęcia prestiżowych zadań

Dyrektor operacyjny małego od[...]

Oddawanie swoich pomysłów

Tę historię wszyscy znamy aż [...]

Notowanie, parzenie kawy i robienie kopii

W każdej minucie, każdego dni[...]

Zastosowana metodologia - dalszy opis

Powyższe podejście pozwala na[...]