| |

Dynamiczny wzrost sektora usług

Przeprowadzona analiza preferencji wskazuje na bardzo dużą potencjalną możliwość rozwoju nierejestrowanego rynku pracy w Polsce. Aż 45% populacji, gdyby miało taką możliwość i zależałoby to wyłącznie od ich osobistej decyzji, wybrałoby którąś z form pracy nierejestrowanej. Analiza wykazała także, iż w przeciwieństwie do sytuacji obecnej szara strefa potencjalnie może być w większym stopniu generowana przez będące na dorobku młode gospodarstwa domowe, aspirujące do wyższego statusu materialnego, niż przez będące w sytuacji przymusowej osoby bez wykształcenia. Świadczy o tym fakt, że młode gospodarstwa o umiarkowanym deficycie dochodu stanowią najliczniejszy segment wśród grup charakteryzujących się silną preferencją dla pracy nierejestrowanej. W pewnym sensie może to być strategia aspirowania do wejścia do klasy średniej.

Biorąc pod uwagę dynamiczny wzrost sektora usług, a w szczególności branży gastronomicznej i hotelarskiej, można spodziewać się, że będą one generowały przyrost pracujących nielegalnie, również dorywczo (praca dodatkowa). Może to spowodować zagospodarowanie części osób młodszych z niezaspokojonymi ambicjami dochodowymi i średnimi poziomami wykształcenia, które według badań cechują się najsilniejszą preferencją dla pracy nierejestrowanej. Jeśli tak się stanie, to może to oznaczać, iż pomimo poprawy sytuacji na rynku pracy i wzrostu ogólnej zamożności społeczeństwa rozmiary szarej strefy nie będą się w najbliższym czasie zmniejszać. Zmieni się jedynie jej charakter – z bardziej przymusowego na ochotniczy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

File not writeable: /home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/plugins/special-recent-posts/cache/srpthumb-p658-100x100-no.jpg
Problem detected on file:/home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna59.jpg
File not writeable: /home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/plugins/special-recent-posts/cache/srpthumb-p855-100x100-no.jpg
Problem detected on file:/home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna48.jpg
File not writeable: /home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/plugins/special-recent-posts/cache/srpthumb-p847-100x100-no.jpg
Problem detected on file:/home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna42.jpg
File not writeable: /home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/plugins/special-recent-posts/cache/srpthumb-p871-100x100-no.jpg
Problem detected on file:/home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna29.jpg
File not writeable: /home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/plugins/special-recent-posts/cache/srpthumb-p869-100x100-no.jpg
Problem detected on file:/home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna40.jpg
File not writeable: /home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/plugins/special-recent-posts/cache/srpthumb-p1079-100x100-no.jpg
Problem detected on file:/home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna34.jpg
File not writeable: /home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/plugins/special-recent-posts/cache/srpthumb-p1077-100x100-no.jpg
Problem detected on file:/home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna34.jpg

Wpisy

Mówienie całej prawdy i tylko prawdy

Dlaczego kobiety, w dużo więk[...]

Metoda transakcyjna

Metoda ta została najpełniej [...]

Metoda odpowiedzi losowych - kontynuacja

Dzięki tej metodologii wzrast[...]

Metoda modela - kontynuacja

Na podstawie dorobku zawarteg[...]

Metoda modela

Wszystkie metody pośrednie op[...]

Ludzie młodzi a rynek pracy

Zupełnie inne postawy i motyw[...]