| |

Dynamiczny wzrost sektora usług

Przeprowadzona analiza preferencji wskazuje na bardzo dużą potencjalną możliwość rozwoju nierejestrowanego rynku pracy w Polsce. Aż 45% populacji, gdyby miało taką możliwość i zależałoby to wyłącznie od ich osobistej decyzji, wybrałoby którąś z form pracy nierejestrowanej. Analiza wykazała także, iż w przeciwieństwie do sytuacji obecnej szara strefa potencjalnie może być w większym stopniu generowana przez będące na dorobku młode gospodarstwa domowe, aspirujące do wyższego statusu materialnego, niż przez będące w sytuacji przymusowej osoby bez wykształcenia. Świadczy o tym fakt, że młode gospodarstwa o umiarkowanym deficycie dochodu stanowią najliczniejszy segment wśród grup charakteryzujących się silną preferencją dla pracy nierejestrowanej. W pewnym sensie może to być strategia aspirowania do wejścia do klasy średniej.

Biorąc pod uwagę dynamiczny wzrost sektora usług, a w szczególności branży gastronomicznej i hotelarskiej, można spodziewać się, że będą one generowały przyrost pracujących nielegalnie, również dorywczo (praca dodatkowa). Może to spowodować zagospodarowanie części osób młodszych z niezaspokojonymi ambicjami dochodowymi i średnimi poziomami wykształcenia, które według badań cechują się najsilniejszą preferencją dla pracy nierejestrowanej. Jeśli tak się stanie, to może to oznaczać, iż pomimo poprawy sytuacji na rynku pracy i wzrostu ogólnej zamożności społeczeństwa rozmiary szarej strefy nie będą się w najbliższym czasie zmniejszać. Zmieni się jedynie jej charakter – z bardziej przymusowego na ochotniczy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Wpisy

Zasoby porozumień prywatnych

Kierując się tą intuicją, sta[...]

Opuszczanie zebrań

Pozbądź się przekonania, że z[...]

Odmowa przyjęcia prestiżowych zadań

Dyrektor operacyjny małego od[...]

Oddawanie swoich pomysłów

Tę historię wszyscy znamy aż [...]

Notowanie, parzenie kawy i robienie kopii

W każdej minucie, każdego dni[...]

Zastosowana metodologia - dalszy opis

Powyższe podejście pozwala na[...]