| |

Dynamiczny wzrost sektora usług

Przeprowadzona analiza preferencji wskazuje na bardzo dużą potencjalną możliwość rozwoju nierejestrowanego rynku pracy w Polsce. Aż 45% populacji, gdyby miało taką możliwość i zależałoby to wyłącznie od ich osobistej decyzji, wybrałoby którąś z form pracy nierejestrowanej. Analiza wykazała także, iż w przeciwieństwie do sytuacji obecnej szara strefa potencjalnie może być w większym stopniu generowana przez będące na dorobku młode gospodarstwa domowe, aspirujące do wyższego statusu materialnego, niż przez będące w sytuacji przymusowej osoby bez wykształcenia. Świadczy o tym fakt, że młode gospodarstwa o umiarkowanym deficycie dochodu stanowią najliczniejszy segment wśród grup charakteryzujących się silną preferencją dla pracy nierejestrowanej. W pewnym sensie może to być strategia aspirowania do wejścia do klasy średniej.

Biorąc pod uwagę dynamiczny wzrost sektora usług, a w szczególności branży gastronomicznej i hotelarskiej, można spodziewać się, że będą one generowały przyrost pracujących nielegalnie, również dorywczo (praca dodatkowa). Może to spowodować zagospodarowanie części osób młodszych z niezaspokojonymi ambicjami dochodowymi i średnimi poziomami wykształcenia, które według badań cechują się najsilniejszą preferencją dla pracy nierejestrowanej. Jeśli tak się stanie, to może to oznaczać, iż pomimo poprawy sytuacji na rynku pracy i wzrostu ogólnej zamożności społeczeństwa rozmiary szarej strefy nie będą się w najbliższym czasie zmniejszać. Zmieni się jedynie jej charakter – z bardziej przymusowego na ochotniczy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna19.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna6.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna2.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna74.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna4.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna4.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna76.jpg

Wpisy

Biuro wirtualne, czyli nowinka

Wynajem powierzchni biurowej [...]

Notariusz w Krakowie spisuje umowy

Notariusz w Krakowie spisuje [...]

Alerty BIK chronią firmy oraz banki

Alerty BIK chronią firmy oraz[...]

Zasoby porozumień prywatnych

Kierując się tą intuicją, sta[...]

Opuszczanie zebrań

Pozbądź się przekonania, że z[...]