pożyczka pozabankowa na raty | |

Historie zawodowe pracowników nierejestrowanych część 2

U starszych respondentów pojawia się dodatkowo motyw przypadkowości, tak w wyborze szkoły (szczególnie zawodowej), jak w wyborze pracy. Dla osób wywodzących się ze wsi podstawowym kryterium była po prostu dostępność (bliskość) szkoły. Nie ma w ich przypadku mowy o świadomym planowaniu przyszłości. Wiedzę o swoich preferencjach zdobywali w praktyce.

Pierwsza praca podejmowana jest więc w młodym wieku, pod przymusem, w niemal połowie przypadków bez określonego zawodu i w przypadkowym miejscu pracy. Jednakże – szczególnie starsi pracownicy – w większości dobrze ją oceniają, zwracając przede wszystkim uwagę na bezpieczeństwo socjalne. Niezależnie bowiem od przypadkowości wyboru miejsca pracy, badani z zasady zaczynali karierę na legalnym rynku pracy i dopiero w późniejszym okresie wchodzili w obszar pracy nierejestrowanej.

Na dwustu badanych metodą wywiadów biograficznych, dla których praca nierejestrowana jest pracą główną, 166 osób przez jakiś czas, przeciętnie więcej niż raz, pozostawało bez pracy. Nie licząc aktualnie wykonywanej pracy nierejestrowanej, badani w okresie od podjęcia pierwszej pracy średnio podejmowali pracę legalną jeszcze w trzech miejscach, by następnie ją stracić: albo w wyniku nieprzedłużenia umowy po okresie próbnym, albo w wyniku kolejnych redukcji. Wielu badanych, szczególnie młodszych, odchodziło też z podejmowanych w międzyczasie legalnych prac z uwagi na ich niesatysfakcjonujący charakter (ciężka praca, niska płaca, zle traktowanie). Pracodawca nielegalny często jawi się w takim momencie jako wybawca. Dodatkowo, w okresach bezrobocia, badani dorabiali „na czarno”, tym samym niejako przygotowując się do pełnego wejścia w szarą strefę.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Wpisy

Zasoby porozumień prywatnych

Kierując się tą intuicją, sta[...]

Opuszczanie zebrań

Pozbądź się przekonania, że z[...]

Odmowa przyjęcia prestiżowych zadań

Dyrektor operacyjny małego od[...]

Oddawanie swoich pomysłów

Tę historię wszyscy znamy aż [...]

Notowanie, parzenie kawy i robienie kopii

W każdej minucie, każdego dni[...]

Zastosowana metodologia - dalszy opis

Powyższe podejście pozwala na[...]