| |

Historie zawodowe pracowników nierejestrowanych

Zdecydowana większość badanych, niezależnie od branży, podaje brak pracy legalnej jako podstawową przyczynę podjęcia pracy nierejestrowanej. Badanie biograficzne prowadzono w sierpniu bieżącego roku, w sytuacji powszechnie zgłaszanego przez pracodawców braku pracowników, należy więc bliżej przyjrzeć się powodom subiektywnie odczuwanego braku pracy.

Po pierwsze, badani – mówiąc o braku pracy – mają z reguły na myśli brak akceptowalnej pracy, czyli wysokość oferowanych płac. Po drugie, pomimo tego panuje pełne przekonanie, że na rynku istnieją lepiej płatne prace. Tyle tylko, że są one zarezerwowane dla swoich. Trzecią barierą, obok braku akceptowalnej legalnej pracy, jest mobilność. Wielu badanych podkreślało, że tutaj nie ma dla nich pracy, a ich sytuacja życiowa nie pozwala na przeniesienie się do innej miejscowości. Wśród badanych pracujących w sektorze usług można zaobserwować jeszcze jedną barierę utrudniającą podjęcie legalnej pracy, charakterystyczną dla kobiet, które albo wypadły z rynku pracy z uwagi na urodzenie dziecka/dzieci, albo są nieaktywne zawodowo (i mają dzieci). Dla nich opcja podjęcia pełnoetatowej pracy legalnej jest nie do przyjęcia z uwagi na dezorganizację życia rodzinnego.

Historie zawodowe pracowników nierejestrowanych różnią się silnie zależnie od wieku, ale w uzyskanych danych rysuje się kilka interesujących tendencji wspólnych. Po pierwsze, osoby pracujące aktualnie „na czarno” podejmowały

– 150 pracę w młodym wieku (poniżej 20 lat) i to stosunkowo niezależnie od wykształcenia. Dodatkowo uderza fakt, że 41% badanych w momencie podejmowania pierwszej pracy nie miało żadnego określonego zawodu. Można więc powiedzieć, że badani startowali z niezbyt korzystnej pozycji do swojej kariery zawodowej i w większości podejmowali pracę z przymusu, a nie z wyboru. W przypadku starszych respondentów było to z reguły spowodowane trudną sytuacją w rodzinie pochodzenia. W przypadku respondentów młodszych był to nie tyle przymus pomagania rodzinie bądź odciążenia rodziców, ile konieczność samodzielnego dorabiania czy zarabiania, żeby realizować swoje aspiracje życiowe (rodziców nie stać na łożenie w wystarczającej wysokości).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Wpisy

Zasoby porozumień prywatnych

Kierując się tą intuicją, sta[...]

Opuszczanie zebrań

Pozbądź się przekonania, że z[...]

Odmowa przyjęcia prestiżowych zadań

Dyrektor operacyjny małego od[...]

Oddawanie swoich pomysłów

Tę historię wszyscy znamy aż [...]

Notowanie, parzenie kawy i robienie kopii

W każdej minucie, każdego dni[...]

Zastosowana metodologia - dalszy opis

Powyższe podejście pozwala na[...]