| |

I i II Hipoteza na temat zatrudnienia niezarejestrowanego

Nie można również twierdzić, że w miarę pogarszania się sytuacji ekonomicznej pracodawcy częściej korzystają z omawianej formy zatrudnienia, ponieważ liczba deklaracji ulegała stopniowemu zmniejszeniu w miarę coraz gorszych ocen kondycji firmy.

Hipoteza II – im wyższy udział kosztów pracy w kosztach działalności gospodarczej, tym większa skłonność pracodawców do zatrudniania pracowników wykonujących pracę nierejestrowaną.

Hipotezę tę można zweryfikować na podstawie dwóch wypowiedzi respondentów, dotyczących liczby zatrudnianych pracowników oraz rodzaju prowadzonej działalności i prac wykonywanych najczęściej przez pracowników nierejestrowanych. Pierwsza kwestia wskazuje na stosowanie pracy nierejestrowanej przede wszystkim przez mikropodmioty. a więc zapewne przez te, w których koszty pracy są dość wysokie. Można zatem z pewnością twierdzić, że odgrywają one duże znaczenie w podejmowaniu przez pracodawców decyzji o tym sposobie zatrudnienia.

Odmiennie natomiast należałoby ocenić wypowiedzi odnoszące się do struktury podmiotów, wykorzystujących pracowników nierejestrowanych lub rejestrowanych z częściowo nierejestrowanym wynagrodzeniem, oraz wykonywanych przez nich prac. Budownictwo i handel w sposób zróżnicowany mogą być nasycone środkami trwałymi (specjalistyczne maszyny budowlane i wykonywanie prostych prac instalacyjno-budowlanych, handlowanie w budce lub namiocie i duży sklep z szeroką ofertą towarową). Dlatego też bardziej hipoteza ta może znajdować uzasadnienie w odniesieniu do budownictwa, gdzie z reguły zlecano pracownikom nierejestrowanym prace instalacyjno-budowlane, jednak należałoby zweryfikować ją opierając się na bardziej szczegółowych badaniach.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

File not writeable: /home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/plugins/special-recent-posts/cache/srpthumb-p847-100x100-no.jpg
Problem detected on file:/home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna42.jpg
File not writeable: /home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/plugins/special-recent-posts/cache/srpthumb-p871-100x100-no.jpg
Problem detected on file:/home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna29.jpg
File not writeable: /home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/plugins/special-recent-posts/cache/srpthumb-p869-100x100-no.jpg
Problem detected on file:/home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna40.jpg
File not writeable: /home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/plugins/special-recent-posts/cache/srpthumb-p1079-100x100-no.jpg
Problem detected on file:/home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna34.jpg
File not writeable: /home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/plugins/special-recent-posts/cache/srpthumb-p1077-100x100-no.jpg
Problem detected on file:/home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna34.jpg
File not writeable: /home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/plugins/special-recent-posts/cache/srpthumb-p1015-100x100-no.jpg
Problem detected on file:/home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna39.jpg
File not writeable: /home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/plugins/special-recent-posts/cache/srpthumb-p1013-100x100-no.jpg
Problem detected on file:/home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna71.jpg

Wpisy