| |

I i II Hipoteza na temat zatrudnienia niezarejestrowanego

Nie można również twierdzić, że w miarę pogarszania się sytuacji ekonomicznej pracodawcy częściej korzystają z omawianej formy zatrudnienia, ponieważ liczba deklaracji ulegała stopniowemu zmniejszeniu w miarę coraz gorszych ocen kondycji firmy.

Hipoteza II – im wyższy udział kosztów pracy w kosztach działalności gospodarczej, tym większa skłonność pracodawców do zatrudniania pracowników wykonujących pracę nierejestrowaną.

Hipotezę tę można zweryfikować na podstawie dwóch wypowiedzi respondentów, dotyczących liczby zatrudnianych pracowników oraz rodzaju prowadzonej działalności i prac wykonywanych najczęściej przez pracowników nierejestrowanych. Pierwsza kwestia wskazuje na stosowanie pracy nierejestrowanej przede wszystkim przez mikropodmioty. a więc zapewne przez te, w których koszty pracy są dość wysokie. Można zatem z pewnością twierdzić, że odgrywają one duże znaczenie w podejmowaniu przez pracodawców decyzji o tym sposobie zatrudnienia.

Odmiennie natomiast należałoby ocenić wypowiedzi odnoszące się do struktury podmiotów, wykorzystujących pracowników nierejestrowanych lub rejestrowanych z częściowo nierejestrowanym wynagrodzeniem, oraz wykonywanych przez nich prac. Budownictwo i handel w sposób zróżnicowany mogą być nasycone środkami trwałymi (specjalistyczne maszyny budowlane i wykonywanie prostych prac instalacyjno-budowlanych, handlowanie w budce lub namiocie i duży sklep z szeroką ofertą towarową). Dlatego też bardziej hipoteza ta może znajdować uzasadnienie w odniesieniu do budownictwa, gdzie z reguły zlecano pracownikom nierejestrowanym prace instalacyjno-budowlane, jednak należałoby zweryfikować ją opierając się na bardziej szczegółowych badaniach.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna19.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna6.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna2.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna74.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna4.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna4.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna76.jpg

Wpisy

Biuro wirtualne, czyli nowinka

Wynajem powierzchni biurowej [...]

Notariusz w Krakowie spisuje umowy

Notariusz w Krakowie spisuje [...]

Alerty BIK chronią firmy oraz banki

Alerty BIK chronią firmy oraz[...]

Zasoby porozumień prywatnych

Kierując się tą intuicją, sta[...]

Opuszczanie zebrań

Pozbądź się przekonania, że z[...]