pozycjonowanie | |

III Hipoteza na temat zatrudnienia niezarejestrowanego

Hipoteza III – stanowiska pracy, na których zatrudnieni są pracownicy wykonujący pracę nierejestrowaną, przeważnie charakteryzują się: dużym wkładem pracy fizycznej, niskim nasyceniem technologicznym i niskimi wymaganiami kwalifikacyjnymi (nie wymagają uprawnień zawodowych).

Hipoteza ta została zweryfikowana na podstawie rodzajów prac wykonywanych przez pracowników rejestrowanych z częściowo nierejestrowanym wynagrodzeniem. Znajduje ona odzwierciedlenie w deklaracjach ankietowanych. Należałoby jednocześnie podkreślić, że jednak dość często wykonywane prace wymagały uprawnień zawodowych, przy porównywalnie niskich kwalifikacjach zawodowych. Szczególnie dotyczyło to – jak się wydaje – prac instalacyjno- -budowłanych oraz czynności handlowych. W sporadycznych przypadkach przedsiębiorstwa zatrudniały w ten sposób pracowników, od których wymagano posiadania wysokich kwalifikacji i umiejętności zawodowych, legitymujących się formalnym wykształceniem w danym zakresie: usługi lekarskie i pielęgniarskie, doradztwo księgowe i prawne czy usługi księgowe. Wydaje się również, że często pracodawcy korzystali z pracowników bez kwalifikacji (usługi przewozowe, sprzątanie), chociaż w przypadku pracowników rejestrowanych z częściowo nierejestrowanym wynagrodzeniem były to przypadki odosobnione.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

File not writeable: /home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/plugins/special-recent-posts/cache/srpthumb-p700-100x100-no.jpg
Problem detected on file:/home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna55.jpg
File not writeable: /home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/plugins/special-recent-posts/cache/srpthumb-p1067-100x100-no.jpg
Problem detected on file:/home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna23.jpg
File not writeable: /home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/plugins/special-recent-posts/cache/srpthumb-p981-100x100-no.jpg
Problem detected on file:/home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna1.jpg
File not writeable: /home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/plugins/special-recent-posts/cache/srpthumb-p740-100x100-no.jpg
Problem detected on file:/home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna78.jpg
File not writeable: /home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/plugins/special-recent-posts/cache/srpthumb-p812-100x100-no.jpg
Problem detected on file:/home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna17.jpg
File not writeable: /home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/plugins/special-recent-posts/cache/srpthumb-p722-100x100-no.jpg
Problem detected on file:/home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna13.jpg
File not writeable: /home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/plugins/special-recent-posts/cache/srpthumb-p895-100x100-no.jpg
Problem detected on file:/home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna15.jpg
File not writeable: /home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/plugins/special-recent-posts/cache/srpthumb-p853-100x100-no.jpg
Problem detected on file:/home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna53.jpg
File not writeable: /home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/plugins/special-recent-posts/cache/srpthumb-p843-100x100-no.jpg
Problem detected on file:/home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna54.jpg

Wpisy

Opuszczanie zebrań

Pozbądź się przekonania, że z[...]

Odmowa przyjęcia prestiżowych zadań

Dyrektor operacyjny małego od[...]

Oddawanie swoich pomysłów

Tę historię wszyscy znamy aż [...]

Notowanie, parzenie kawy i robienie kopii

W każdej minucie, każdego dni[...]

Zastosowana metodologia - dalszy opis

Powyższe podejście pozwala na[...]

Narzędzia badania szarej strefy

Obok wcześniej omówionych, po[...]