| |

Interpretacja parametrów i statystyk – ciąg dalszy

Jak można wnioskować na podstawie wartości statystyk i-Studenta, zmienne oficjalny PKB, stopa procentowa oraz udział podatków dochodowych w oficjalnym PKB są istotne przy jednoprocentowym poziomie istotności, tj. z prawdopodobieństwem wynoszącym 99% nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej mówiącej, iż parametr stojący przy danej zmiennej jest statystycznie równy 0. Indeks obciążeń fiskalnych nakładanych przez rząd jest istotny przy pięcioprocentowym poziomie istotności. Stała, którą należy interpretować jako trend, jest nieistotna, tj. nie wywiera statystycznie znaczącego wpływu na zmienną objaśnianą.

Współczynnik R2 wynosi 0,895, co oznacza, iż równanie wyjaśnia zmienność zmiennej objaśnianej w 89,5%. Jak na model wykorzystujący przyrosty, a nie poziomy zmiennej, stopień objaśnienia jest dość wysoki (wyższy nawet niż przy równaniu opisującym zużycie energii). Skorygowany R2, który uwzględnia stopień dopasowania oraz liczbę zmiennych objaśniających wykorzystanych w równaniu, wynosi 0,877 i również pozostaje na zadowalającym poziomie.

Wartość statystyki Durbina-Watsona (używanej do sprawdzenia, czy w modelu występuje autokorelacja) wynosi 2,218. Dla tak wyspecyfikowanego równania i takiej długości próby, przy pięcioprocentowym poziomie istotności, dolna i górna wartość krytyczna wynoszą odpowiednio 1,104 oraz 1,747. Wartość statystyki powyżej dwóch sugeruje raczej ujemną autokorelację, więc z podanymi wartościami krytycznymi należy porównywać przekształconą statystykę. Przekształcenie sprowadza się do odjęcia oryginalnej wartości statystyki od 4. Otrzymana wielkość wynosi 1,782 i znajduje się powyżej górnej wartości krytycznej. Można zatem przyjąć (przy pięcioprocentowym poziomie istotności), iż w badanym równaniu autokorelacja składnika losowego nie występuje.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna19.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna6.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna2.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna74.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna4.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna4.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna76.jpg

Wpisy

Biuro wirtualne, czyli nowinka

Wynajem powierzchni biurowej [...]

Notariusz w Krakowie spisuje umowy

Notariusz w Krakowie spisuje [...]

Alerty BIK chronią firmy oraz banki

Alerty BIK chronią firmy oraz[...]

Zasoby porozumień prywatnych

Kierując się tą intuicją, sta[...]

Opuszczanie zebrań

Pozbądź się przekonania, że z[...]