| |

Interpretacja parametrów i statystyk

– Parametry powyższe należy interpretować w następujący sposób:

– popyt na pieniądz gotówkowy (w cenach stałych), przy pozostałych warunkach niezmienionych, w ciągu roku spada o 0,047%

– wzrost oficjalnego PKB o 1% doprowadzi do, ceteris paribus, zwiększenia realnego popytu na gotówkę o 2,678 procent

– zwiększenie stopy oprocentowania depozytów zlotowych o 1 punkt procentowy spowoduje, przy pozostałych warunkach niezmienionych, spadek popytu na pieniądz o 0,03%

– podwyższenie udziału wpływów z podatku dochodowego (od osób prawnych lub fizycznych) w PKB o 1 punkt procentowy, przy pozostałych warunkach stałych, zintensyfikuje działalność nierejestrowaną, a przez to powiększy realny popyt na pieniądz o 0,05479% (podana wielkość jest stukrotnie mniejsza od parametru występującego w równaniu, ponieważ obydwie zmienne zostały wyrażone w postaci ułamków)

Indeks ten bierze pod uwagę najwyższe stawki podatków dochodowych (od osób prawnych i fizycznych) oraz udział wszystkich wpływów z podatków w PKB.

-zwiększenie najwyższych stawek podatków dochodowych lub udziału wpływów podatkowych w PKB, które zaowocowałoby wzrostem indeksu obciążeń fiskalnych nakładanych przez rząd o jednostkę53, doprowadzi, ceteris paribus, do zintensyfikowania działalności nieformalnej i sprawi, że zmienna objaśniana wzrośnie o 0,014%.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

File not writeable: /home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/plugins/special-recent-posts/cache/srpthumb-p925-100x100-no.jpg
Problem detected on file:/home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna28.jpg
File not writeable: /home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/plugins/special-recent-posts/cache/srpthumb-p949-100x100-no.jpg
Problem detected on file:/home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna3.jpg
File not writeable: /home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/plugins/special-recent-posts/cache/srpthumb-p700-100x100-no.jpg
Problem detected on file:/home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna55.jpg
File not writeable: /home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/plugins/special-recent-posts/cache/srpthumb-p1067-100x100-no.jpg
Problem detected on file:/home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna23.jpg
File not writeable: /home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/plugins/special-recent-posts/cache/srpthumb-p981-100x100-no.jpg
Problem detected on file:/home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna1.jpg
File not writeable: /home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/plugins/special-recent-posts/cache/srpthumb-p740-100x100-no.jpg
Problem detected on file:/home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna78.jpg
File not writeable: /home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/plugins/special-recent-posts/cache/srpthumb-p812-100x100-no.jpg
Problem detected on file:/home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna17.jpg
File not writeable: /home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/plugins/special-recent-posts/cache/srpthumb-p722-100x100-no.jpg
Problem detected on file:/home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna13.jpg
File not writeable: /home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/plugins/special-recent-posts/cache/srpthumb-p895-100x100-no.jpg
Problem detected on file:/home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna15.jpg

Wpisy

Zasoby porozumień prywatnych

Kierując się tą intuicją, sta[...]

Opuszczanie zebrań

Pozbądź się przekonania, że z[...]

Odmowa przyjęcia prestiżowych zadań

Dyrektor operacyjny małego od[...]

Oddawanie swoich pomysłów

Tę historię wszyscy znamy aż [...]

Notowanie, parzenie kawy i robienie kopii

W każdej minucie, każdego dni[...]

Zastosowana metodologia - dalszy opis

Powyższe podejście pozwala na[...]