| |

Interpretacja parametrów i statystyk

– Parametry powyższe należy interpretować w następujący sposób:

– popyt na pieniądz gotówkowy (w cenach stałych), przy pozostałych warunkach niezmienionych, w ciągu roku spada o 0,047%

– wzrost oficjalnego PKB o 1% doprowadzi do, ceteris paribus, zwiększenia realnego popytu na gotówkę o 2,678 procent

– zwiększenie stopy oprocentowania depozytów zlotowych o 1 punkt procentowy spowoduje, przy pozostałych warunkach niezmienionych, spadek popytu na pieniądz o 0,03%

– podwyższenie udziału wpływów z podatku dochodowego (od osób prawnych lub fizycznych) w PKB o 1 punkt procentowy, przy pozostałych warunkach stałych, zintensyfikuje działalność nierejestrowaną, a przez to powiększy realny popyt na pieniądz o 0,05479% (podana wielkość jest stukrotnie mniejsza od parametru występującego w równaniu, ponieważ obydwie zmienne zostały wyrażone w postaci ułamków)

Indeks ten bierze pod uwagę najwyższe stawki podatków dochodowych (od osób prawnych i fizycznych) oraz udział wszystkich wpływów z podatków w PKB.

-zwiększenie najwyższych stawek podatków dochodowych lub udziału wpływów podatkowych w PKB, które zaowocowałoby wzrostem indeksu obciążeń fiskalnych nakładanych przez rząd o jednostkę53, doprowadzi, ceteris paribus, do zintensyfikowania działalności nieformalnej i sprawi, że zmienna objaśniana wzrośnie o 0,014%.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

File not writeable: /home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/plugins/special-recent-posts/cache/srpthumb-p658-100x100-no.jpg
Problem detected on file:/home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna59.jpg
File not writeable: /home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/plugins/special-recent-posts/cache/srpthumb-p855-100x100-no.jpg
Problem detected on file:/home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna48.jpg
File not writeable: /home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/plugins/special-recent-posts/cache/srpthumb-p847-100x100-no.jpg
Problem detected on file:/home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna42.jpg
File not writeable: /home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/plugins/special-recent-posts/cache/srpthumb-p871-100x100-no.jpg
Problem detected on file:/home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna29.jpg
File not writeable: /home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/plugins/special-recent-posts/cache/srpthumb-p869-100x100-no.jpg
Problem detected on file:/home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna40.jpg
File not writeable: /home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/plugins/special-recent-posts/cache/srpthumb-p1079-100x100-no.jpg
Problem detected on file:/home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna34.jpg
File not writeable: /home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/plugins/special-recent-posts/cache/srpthumb-p1077-100x100-no.jpg
Problem detected on file:/home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna34.jpg

Wpisy

Mówienie całej prawdy i tylko prawdy

Dlaczego kobiety, w dużo więk[...]

Metoda transakcyjna

Metoda ta została najpełniej [...]

Metoda odpowiedzi losowych - kontynuacja

Dzięki tej metodologii wzrast[...]

Metoda modela - kontynuacja

Na podstawie dorobku zawarteg[...]

Metoda modela

Wszystkie metody pośrednie op[...]

Ludzie młodzi a rynek pracy

Zupełnie inne postawy i motyw[...]