| |

Interpretacja parametrów i statystyk

– Parametry powyższe należy interpretować w następujący sposób:

– popyt na pieniądz gotówkowy (w cenach stałych), przy pozostałych warunkach niezmienionych, w ciągu roku spada o 0,047%

– wzrost oficjalnego PKB o 1% doprowadzi do, ceteris paribus, zwiększenia realnego popytu na gotówkę o 2,678 procent

– zwiększenie stopy oprocentowania depozytów zlotowych o 1 punkt procentowy spowoduje, przy pozostałych warunkach niezmienionych, spadek popytu na pieniądz o 0,03%

– podwyższenie udziału wpływów z podatku dochodowego (od osób prawnych lub fizycznych) w PKB o 1 punkt procentowy, przy pozostałych warunkach stałych, zintensyfikuje działalność nierejestrowaną, a przez to powiększy realny popyt na pieniądz o 0,05479% (podana wielkość jest stukrotnie mniejsza od parametru występującego w równaniu, ponieważ obydwie zmienne zostały wyrażone w postaci ułamków)

Indeks ten bierze pod uwagę najwyższe stawki podatków dochodowych (od osób prawnych i fizycznych) oraz udział wszystkich wpływów z podatków w PKB.

-zwiększenie najwyższych stawek podatków dochodowych lub udziału wpływów podatkowych w PKB, które zaowocowałoby wzrostem indeksu obciążeń fiskalnych nakładanych przez rząd o jednostkę53, doprowadzi, ceteris paribus, do zintensyfikowania działalności nieformalnej i sprawi, że zmienna objaśniana wzrośnie o 0,014%.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna19.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna6.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna2.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna74.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna4.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna4.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna76.jpg

Wpisy

Biuro wirtualne, czyli nowinka

Wynajem powierzchni biurowej [...]

Notariusz w Krakowie spisuje umowy

Notariusz w Krakowie spisuje [...]

Alerty BIK chronią firmy oraz banki

Alerty BIK chronią firmy oraz[...]

Zasoby porozumień prywatnych

Kierując się tą intuicją, sta[...]

Opuszczanie zebrań

Pozbądź się przekonania, że z[...]