| |

IV i V Hipoteza na temat zatrudnienia niezarejestrowanego

Hipoteza IV – do korzystania z pracy nierejestrowanej skłania pracodawców chęć uniknięcia kłopotliwych procedur administracyjnych związanych z zatrudnieniem pracownika (rejestracja pracowników i przekazywanie składek do ZUS).

Hipoteza ta znalazła potwierdzenie w odpowiedziach badanych w sposób najbardziej oczywisty, spośród tych wszystkich, które do tej pory zweryfikowano. Podkreślali oni bowiem znaczenie tego czynnika zarówno w deklaracjach dotyczących ogólnych uwarunkowań ograniczenia skali zatrudnienia nierejestrowanego lub częściowo nierejestrowanego, jak i w przypadku indywidualnych korzyści wpływających na niezgodne z prawem zatrudnienie pracownika. Należy zatem podkreślić znaczenie tego czynnika, przede wszystkim jako determinanty wpływającej na zmniejszenie skłonności do zatrudniania nierejestrowanego pracowników.

Hipoteza V – do korzystania z pracy nierejestrowanej skłaniają pracodawców niskie szanse legalnego zatrudnienia potencjalnego pracownika (osoby zagrożone wykluczeniem społecznym: byli więźniowie, długotrwale bezrobotni, osoby niezaradne życiowo).

Prawidłowość powyższej hipotezy należałoby ocenić podobnie jak poprzedniej, gdyż bardzo często pracodawcy podkreślali – szczególnie w odniesieniu do oferowanych przez siebie miejsc pracy – znaczenie braku spełniających ich oczekiwania pracowników na lokalnym rynku pracy. Wskazuje na to również szybkość podejmowanych w tym przypadku decyzji oraz ich powszechna akceptacja. Im dłużej bowiem pracodawca poszukuje pracownika, tym bardziej naraża przedsiębiorstwo na obniżenie efektywności prowadzonej działalności gospodarczej, co może skutkować nawet ponoszeniem strat finansowych. Wyniki badań nie pozwalają jednak na określenie, w jakim stopniu dotyczy ta sytuacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Problem ten nie został bowiem podczas badań brany pod uwagę. W celu rozpoznania tego problemu należałoby przeprowadzić dodatkowe badania.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna19.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna6.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna2.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna74.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna4.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna4.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna76.jpg

Wpisy

Biuro wirtualne, czyli nowinka

Wynajem powierzchni biurowej [...]

Notariusz w Krakowie spisuje umowy

Notariusz w Krakowie spisuje [...]

Alerty BIK chronią firmy oraz banki

Alerty BIK chronią firmy oraz[...]

Zasoby porozumień prywatnych

Kierując się tą intuicją, sta[...]

Opuszczanie zebrań

Pozbądź się przekonania, że z[...]