| |

Kryteria informacyjne Akaike’a i Schwarza

Kryteria informacyjne Akaike’a i Schwarza wykorzystuje się do porównywania różnych modeli i ich wartości same w sobie nie są interpretowalne. Pozwalają na określenie, w którym momencie wprowadzanie nowych zmiennych objaśniających (co zawsze poprawia dopasowanie) przestaje wnosić do modelu ekonome- trycznego dodatkową, wartościową informację. Pożądane są niskie (i ujemne) wartości tych statystyk. Jak wynika z danych z tabeli 1.1, wybrana wersja równania (10) charakteryzuje się stosunkowo dobrymi kryteriami informacyjnymi. Są one zdecydowanie lepsze niż w wersji bazowej (4).

Przeprowadzono testy dotyczące szeregu reszt wyżej opisanego równania. Ze względu na niestacjonarność zmiennej objaśnianej oraz indeksu obciążeń fiskalnych nakładanych przez rząd, wyniki tych testów są szczególnie ważne, gdyż zachodzi ryzyko, że uzyskane zależności są zależnościami pozornymi. Za pomocą

Indeks przyjmuje wartości od 0 do 100. testu Jarque-Bera sprawdzono, czy szereg ten ma rozkład normalny. Wartość statystyki Jarque-Bera, przy pięcioprocentowym poziomie istotności, nie daje podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej o rozkładzie normalnym badanej zmiennej.

Przetestowano również, za pomocą testu ADF, stacjonarność szeregu reszt. Wartość statystyki ADF (-4,797) wskazuje, że należy odrzucić hipotezę zerową o istnieniu pierwiastka jednostkowego, nawet przy jednoprocentowym poziomie istotności. Oznacza to, iż reszty są stacjonarne.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna19.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna6.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna2.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna74.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna4.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna4.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna76.jpg

Wpisy

Biuro wirtualne, czyli nowinka

Wynajem powierzchni biurowej [...]

Notariusz w Krakowie spisuje umowy

Notariusz w Krakowie spisuje [...]

Alerty BIK chronią firmy oraz banki

Alerty BIK chronią firmy oraz[...]

Zasoby porozumień prywatnych

Kierując się tą intuicją, sta[...]

Opuszczanie zebrań

Pozbądź się przekonania, że z[...]