| |

Mechanizm zatrudnienia w szarej strefie

W ramach projektu dokonano ekonometrycznej analizy determinantów zatrudnienia w szarej strefie. Tabela 3.10 przedstawia wyniki pięciu różnych specyfikacji prostego modelu logitowego55, w którym określono zmiany prawdopodobieństwa podjęcia pracy nierejestrowanej wobec pracy rejestrowanej w zależności od cech pracownika. Wszystkie specyfikacje posiadają pewien standardowy zestaw zmiennych: grupa wiekowa, wykształcenie, płeć, stan cywilny oraz klasa wielkości miejscowości. W pierwszej specyfikacji (tabela 3.10, kolumna 1) uwzględniono tylko zmienne podstawowe, w drugiej (tabela 3.10, kolumna 2) do zmiennych podstawowych dodano zmienną określającą, czy dana osoba była kiedykolwiek bezrobotna. W następnej (tabela 3.10, kolumna 3) dodano odpowiedzi na wprost zadane pytanie o skłonność do podjęcia pracy nierejestrowanej, w czwartej (tabela 3.10, kolumna 4) zamieszczono informację o fakcie posiadania przez respondenta wcześniej jakiejkolwiek pracy nierejestrowanej. W piątej (tabela 3.10, kolumna 5) podano zmienne, określające opinie respondenta na temat płacenia podatków i moralności podatkowej.

Współczynniki przy wszystkich zmiennych podstawowych są podobne dla wszystkich specyfikacji. Pokazują one, że wraz z wiekiem spada prawdopodobieństwo podjęcia pracy nierejestrowanej. Dla wszystkich grup wiekowych jest ‚ Modę! fogitowy jest rodzajem modelu ekonometrycz.nego stosowanego w przypadku, gdy zmienna zależna przyjmuje wartości 0 lub 1. W tym przypadku jest to fakt zatrudnienia w szarej strefie (wartość 1) lub zatrudnienie poza szarą strefą (wartość 0). Współczynniki przy zmiennych niezależnych będące wynikiem estymacji logitowej określają zmiany prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia zależnego od wartości przyjmowanych przez te zmienne. ono mniejsze niż dla grupy bazowej (15-24 lat). Prawdopodobieństwo podjęcia pracy nierejestrowanej jest odwrotnie proporcjonalne do wykształcenia pracownika. Wraz z oddalaniem się od wykształcenia wyższego (grupa bazowa w tych równaniach) rośnie prawdopodobieństwo zatrudnienia nierejestrowanego. Wyniki analiz ekonometrycznych potwierdzają także wcześniejsze obserwacje dotyczące związku pomiędzy wielkością miejscowości, w jakiej mieszka pracownik, a prawdopodobieństwem zatrudnienia w szarej strefie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna19.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna6.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna2.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna74.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna4.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna4.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna76.jpg

Wpisy

Biuro wirtualne, czyli nowinka

Wynajem powierzchni biurowej [...]

Notariusz w Krakowie spisuje umowy

Notariusz w Krakowie spisuje [...]

Alerty BIK chronią firmy oraz banki

Alerty BIK chronią firmy oraz[...]

Zasoby porozumień prywatnych

Kierując się tą intuicją, sta[...]

Opuszczanie zebrań

Pozbądź się przekonania, że z[...]