| |

Metoda kontroli fiskalnej

Szacowanie szarej strefy można również oprzeć na analizie rozbieżności między zadeklarowanym dochodem dla celów podatkowych a dochodem mierzonym w wyrywkowych kontrolach. Programy kontroli fiskalnej są szczególnie skuteczne pod tym względem. Odkąd takie programy zostały wyznaczone do pomiaru kwoty niezadeklarowanego, podlegającego opodatkowaniu dochodu, można je również wykorzystać do wyznaczenia szarej strefy26. Jednak metoda ta napotyka liczne trudności. Po pierwsze, dostęp do danych dotyczących zgodności podatkowej jest równoważny z dostępem do próby z populacji (niewykluczone, że niemiarodajnej). Wybór podatników do kontroli fiskalnej zasadniczo nie jest losowy, a oparty na cechach ich deklaracji (podatkowych), które wykazują pewne prawdopodobieństwo oszustwa (podatkowego). W konsekwencji taka próba nie jest losową próbą z całej populacji, a szacowane wartości szarej strefy oparte na niemiarodajnej próbie mogą być niedokładne. Po drugie, wartości szacowane na podstawie wyników kontroli fiskalnych odzwierciedlają jedynie część dochodu szarej strefy, którą organom udało się wykryć.

W celu dogłębnej analizy problemu patrz: Roberts (1991), Nelson, Smith (1999). W Stanach Zjednoczonych: IRS (1979, 1983), Simon, Wittc (1982), Witte (1987), Clotefelter (1983), Feige (1986). Bardziej szczegółowe opracowanie: Dallago (1990) i Thomas (1992).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna19.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna6.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna2.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna74.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna4.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna4.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna76.jpg

Wpisy

Biuro wirtualne, czyli nowinka

Wynajem powierzchni biurowej [...]

Notariusz w Krakowie spisuje umowy

Notariusz w Krakowie spisuje [...]

Alerty BIK chronią firmy oraz banki

Alerty BIK chronią firmy oraz[...]

Zasoby porozumień prywatnych

Kierując się tą intuicją, sta[...]

Opuszczanie zebrań

Pozbądź się przekonania, że z[...]