http://www.druknaszkle.pl | |

Metoda Lacko – dalszy opis

W badaniu dla całego państwa Lacko ekonometrycznie wyznaczyła równanie (1) podstawiając H, za równanie (2). Wyniki szacowania ekonometrycznego mogą następnie zostać wykorzystane do uporządkowania państw według ich zużycia energii w szarych strefach. W celu obliczenia rzeczywistej wielkości (wartości dodanej) szarej strefy, Lacko musi ponadto wiedzieć, jaka część PKB jest produkowana przez jednostkę energii w szarej strefie każdego państwa. Ponieważ dane te są nieznane, posługuje się ona wynikiem jednego ze znanych szacunków szarej strefy dokonanego dla gospodarki rynkowej według innej metody w latach dziewięćdziesiątych i stosuje te proporcje do pozostałych państw. Lacko wykorzystała szarą strefę Stanów Zjednoczonych jako taką bazę (wartość szarej strefy równa 10,5% PKB, zaczerpnięta od Morris (1993), a następnie obliczyła wielkość szarej strefy w innych państwach. Metoda Lacko jest również dyskusyjna:

– Nie cała działalność w szarej strefie wymaga dużej ilości energii elektrycznej, można również korzystać z innych źródeł energii.

– Działalność w szarej strefie nie dotyczy wyłącznie gospodarstw domowych.

– Nie wiadomo, czy można użyć współczynnika wydatków na opiekę socjalną jako czynnika determinującego szarą strefę, szczególnie w krajach transformacji i krajach rozwijających się.

– Nie jest pewne, co jest najbardziej wiarygodną wartością bazową szarej strefy w celu obliczenia wielkości szarej strefy dla wszystkich pozostałych państw, szczególnie w krajach transformacji i w krajach rozwijających się.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

File not writeable: /home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/plugins/special-recent-posts/cache/srpthumb-p658-100x100-no.jpg
Problem detected on file:/home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna59.jpg
File not writeable: /home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/plugins/special-recent-posts/cache/srpthumb-p855-100x100-no.jpg
Problem detected on file:/home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna48.jpg
File not writeable: /home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/plugins/special-recent-posts/cache/srpthumb-p847-100x100-no.jpg
Problem detected on file:/home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna42.jpg
File not writeable: /home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/plugins/special-recent-posts/cache/srpthumb-p871-100x100-no.jpg
Problem detected on file:/home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna29.jpg
File not writeable: /home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/plugins/special-recent-posts/cache/srpthumb-p869-100x100-no.jpg
Problem detected on file:/home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna40.jpg
File not writeable: /home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/plugins/special-recent-posts/cache/srpthumb-p1079-100x100-no.jpg
Problem detected on file:/home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna34.jpg
File not writeable: /home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/plugins/special-recent-posts/cache/srpthumb-p1077-100x100-no.jpg
Problem detected on file:/home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna34.jpg

Wpisy

Mówienie całej prawdy i tylko prawdy

Dlaczego kobiety, w dużo więk[...]

Metoda transakcyjna

Metoda ta została najpełniej [...]

Metoda odpowiedzi losowych - kontynuacja

Dzięki tej metodologii wzrast[...]

Metoda modela - kontynuacja

Na podstawie dorobku zawarteg[...]

Metoda modela

Wszystkie metody pośrednie op[...]

Ludzie młodzi a rynek pracy

Zupełnie inne postawy i motyw[...]