| |

Metoda Lacko – dalszy opis

W badaniu dla całego państwa Lacko ekonometrycznie wyznaczyła równanie (1) podstawiając H, za równanie (2). Wyniki szacowania ekonometrycznego mogą następnie zostać wykorzystane do uporządkowania państw według ich zużycia energii w szarych strefach. W celu obliczenia rzeczywistej wielkości (wartości dodanej) szarej strefy, Lacko musi ponadto wiedzieć, jaka część PKB jest produkowana przez jednostkę energii w szarej strefie każdego państwa. Ponieważ dane te są nieznane, posługuje się ona wynikiem jednego ze znanych szacunków szarej strefy dokonanego dla gospodarki rynkowej według innej metody w latach dziewięćdziesiątych i stosuje te proporcje do pozostałych państw. Lacko wykorzystała szarą strefę Stanów Zjednoczonych jako taką bazę (wartość szarej strefy równa 10,5% PKB, zaczerpnięta od Morris (1993), a następnie obliczyła wielkość szarej strefy w innych państwach. Metoda Lacko jest również dyskusyjna:

– Nie cała działalność w szarej strefie wymaga dużej ilości energii elektrycznej, można również korzystać z innych źródeł energii.

– Działalność w szarej strefie nie dotyczy wyłącznie gospodarstw domowych.

– Nie wiadomo, czy można użyć współczynnika wydatków na opiekę socjalną jako czynnika determinującego szarą strefę, szczególnie w krajach transformacji i krajach rozwijających się.

– Nie jest pewne, co jest najbardziej wiarygodną wartością bazową szarej strefy w celu obliczenia wielkości szarej strefy dla wszystkich pozostałych państw, szczególnie w krajach transformacji i w krajach rozwijających się.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Wpisy

Zasoby porozumień prywatnych

Kierując się tą intuicją, sta[...]

Opuszczanie zebrań

Pozbądź się przekonania, że z[...]

Odmowa przyjęcia prestiżowych zadań

Dyrektor operacyjny małego od[...]

Oddawanie swoich pomysłów

Tę historię wszyscy znamy aż [...]

Notowanie, parzenie kawy i robienie kopii

W każdej minucie, każdego dni[...]

Zastosowana metodologia - dalszy opis

Powyższe podejście pozwala na[...]