| |

Metoda Lacko

Lacko (1996, 1998, 1999, 2000) zakłada, że pewna część szarej strefy ma związek ze spożyciem energii elektrycznej w gospodarstwach domowych. Część ta obejmuje tzw. produkcję domową, naprawy i inne nierejestrowane produkty i usługi. Lacko zakłada ponadto, że w państwach, gdzie część szarej strefy mającej związek ze zużyciem energii elektrycznej w gospodarstwach jest duża, pozostała część ukrytej gospodarki (której Lacko nie może zmierzyć) będzie również duża. Lacko (1996, s.19 i następne) zakłada, że w każdym państwie część zużycia energii elektrycznej w gospodarstwach pochodzi z szarej strefy. Metodę Lacko można opisać za pomocą następujących dwóch równań: ln E, = ot| In Q + a2 In PRL + ot3 Gi + ot) Qi + a5 H| + Uj (l) z a, > 0, a2 < 0, a3 > 0, ot) < 0, a5 > 0

Metodę tę wcześniej stosowali Lizzeri (1979), Del Boca i Forte (1982), a następnie znacznie później Portes (1996), Kaufmann i Kaliberda (1996), Johnson, Kaufmann i Shleifer (1997). Krytyka: Lacko (1998).

Johnson, Kaufmann i Shleifer (1997) starają się uwzględnić zmiany w elastyczności PKB względem elektryczności.

Hi = P,T1 + p:(Si-Ti) + p3 Di Z Pi > O, P < O, P3 > O gdzie i – liczba przypisana „państwu i”, E| – zużycie energii elektrycznej w gospodarstwach per capita dla „państwa i” w Mtoe,

Cj – realne zużycie w gospodarstwach na głowę bez zużycia energii elektrycznej w państwie w dolarach USA (według parytetu siły nabywczej),

PRi – realny koszt zużycia 1 kWh energii w gospodarstwach domowych w dolarach USA (według parytetu siły nabywczej), Gj – względna częstotliwość miesięcy wymagających ogrzewania w gospodarstwach w państwie i,

Q, – stosunek źródeł energii innych niż energia elektryczna do wszystkich innych źródeł energii w zużyciu energii w gospodarstwach domowych,

H, – produkcja per capita w ukrytej gospodarce, Tj – stosunek sumy zapłaconego podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych oraz podatku od towarów i usług do PKB,

Sj – stosunek wydatków na publiczną opiekę socjalną do PKB, D( – suma osób na utrzymaniu powyżej 14 roku życia i nieaktywnych zawodowo, w obu przypadkach na 100 aktywnych zarabiających.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

File not writeable: /home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/plugins/special-recent-posts/cache/srpthumb-p658-100x100-no.jpg
Problem detected on file:/home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna59.jpg
File not writeable: /home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/plugins/special-recent-posts/cache/srpthumb-p855-100x100-no.jpg
Problem detected on file:/home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna48.jpg
File not writeable: /home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/plugins/special-recent-posts/cache/srpthumb-p847-100x100-no.jpg
Problem detected on file:/home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna42.jpg
File not writeable: /home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/plugins/special-recent-posts/cache/srpthumb-p871-100x100-no.jpg
Problem detected on file:/home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna29.jpg
File not writeable: /home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/plugins/special-recent-posts/cache/srpthumb-p869-100x100-no.jpg
Problem detected on file:/home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna40.jpg
File not writeable: /home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/plugins/special-recent-posts/cache/srpthumb-p1079-100x100-no.jpg
Problem detected on file:/home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna34.jpg
File not writeable: /home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/plugins/special-recent-posts/cache/srpthumb-p1077-100x100-no.jpg
Problem detected on file:/home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna34.jpg

Wpisy

Mówienie całej prawdy i tylko prawdy

Dlaczego kobiety, w dużo więk[...]

Metoda transakcyjna

Metoda ta została najpełniej [...]

Metoda odpowiedzi losowych - kontynuacja

Dzięki tej metodologii wzrast[...]

Metoda modela - kontynuacja

Na podstawie dorobku zawarteg[...]

Metoda modela

Wszystkie metody pośrednie op[...]

Ludzie młodzi a rynek pracy

Zupełnie inne postawy i motyw[...]