| |

Metoda modela – kontynuacja

Na podstawie dorobku zawartego w literaturze przedmiotu43 można rozróżnić następujące typy przyczyn i wskaźników szarej strefy:

– 41 Ta część pochodzi z dłuższego badania (Aigner, Schneider i Ghosh 1988, s. 303), w którym zastosowano to podejście wobec Stanów Zjednoczonych w czasie dla Niemiec ta metoda została zastosowana przez Kannanna (1986 i 1990). Pionierzy tego podejścia to Weck (1983), Frey i Weck-Hannemann (1984), którzy zastosowali tę metodę do przekrojowych danych z 24 krajów dla różnych lat. Przed powrotem do tego podejścia rozwinęli oni koncepcję „modelowania miękkiego” (ang. soft modeling, Frey, Weck i Pommerehne (1982), Frey i Weck (1983a i 1983b)), podejście, które wykorzystano do utworzenia zestawienia relatywnej wielkości szarej strefy w różnych krajach.

‘ Ostatnie opracowania, które obszernie analizują metodę DYMIMIC lub MIMIC, jej rozwój i jej słabe strony zawdzięczamy DelTAnno (2003) i doskonalej analizie przeprowadzonej przez takich badaczy, juk Giles i Tedds (2002), a także Breusch (2005a, 2005b), Schneider (2005) oraz Pickhardt i Sarda-Pous (2006).

– 4:1 Thomas (1992), Schneider (1994a, 1997, 2003, 2005), Pozo (1996), Johnson, Kaufmann i Zoido- -Lobatón (1998a, 1998b), Giles (1997a, 1997b, 1999a, 1999b, 1999c), Giles i Tedds (2002), Giles, Tedds i Werkneh (2002), DelPAnno (2003) oraz DcIPAnno i Schneider (2005).

– Przyczyny:

– Obciążenie podatkami pośrednimi i bezpośrednimi, rzeczywiste i dostrzegane. Wzrost obciążenia podatkowe stanowi silny bodziec do pracy w szarej strefie.

– Obciążenie regulacjami jako element pośredni każdego innego działania państwa. Zakłada się, że wzrost obciążenia regulacjami jest silnym bodźcem do przejścia do szarej strefy.

– „Moralność podatkowa” (stosunek obywateli do państwa), która definiuje gotowość jednostek (przynajmniej części z nich) do porzucenia oficjalnych zajęć i wejścia do szarej strefy: zakłada się, że malejąca moralność podatkowa ogólnie zwiększa wielkość szarej strefy44.

– Wskaźniki:

– Wzrost wskaźników pieniężnych. Jeśli działalność w szarej strefie zwiększa się, potrzebne są dodatkowe transakcje pieniężne.

– Rozwój rynku pracy. Coraz większy udział pracowników w szarej strefie powoduje spadek ich udziału w oficjalnej gospodarce. Podobnie można oczekiwać, że wzrost aktywności w szarej strefie przełoży się na mniejsza liczbę godzin przepracowanych w oficjalnej gospodarce.

-Rozwój produkcji. Wzrost w szarej strefie oznacza, że nakłady (w szczególności pracy) opuszczają oficjalną gospodarkę (przynajmniej częściowo) i to przesunięcie może mieć negatywny wpływ na oficjalny wskaźnik wzrostu gospodarki

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna19.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna6.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna2.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna74.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna4.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna4.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna76.jpg

Wpisy

Biuro wirtualne, czyli nowinka

Wynajem powierzchni biurowej [...]

Notariusz w Krakowie spisuje umowy

Notariusz w Krakowie spisuje [...]

Alerty BIK chronią firmy oraz banki

Alerty BIK chronią firmy oraz[...]

Zasoby porozumień prywatnych

Kierując się tą intuicją, sta[...]

Opuszczanie zebrań

Pozbądź się przekonania, że z[...]