| |

Metoda modela

Wszystkie metody pośrednie opisane dotychczas, które mają na celu oszacowanie wielkości i rozwoju szarej strefy, uwzględniają tylko jeden wskaźnik, który „musi” uchwycić wszystkie skutki szarej strefy. Jednak oczywiste jest, że skutki szarej strefy ujawniają się równocześnie w produkcji, na rynku pracy i rynku pieniężnym. Ważniejszy jeszcze zarzut dotyczy faktu, że przyczyny, które determinują wielkość szarej strefy są uwzględniane tylko w niektórych badaniach o charakterze monetarnym, a te najczęściej uwzględniają jedną przyczynę, obciążenie podatkowe. Metoda modelu uwzględnia w sposób wyraźny wiele przyczyn istnienia i wzrostu szarej strefy, jak i wiele skutków szarej strefy w czasie.

Metoda modelu różni się znacznie od metod stosowanych dotychczas41. Opiera się na statystycznej teorii nieobserwowalnych zmiennych, które uwzględniają wiele przyczyn i liczne wskaźniki dotyczące zjawiska, które należy zmierzyć. W celu oszacowania wykorzystuje się podejście analityczno-czynnikowe, by zmierzyć ukrytą gospodarkę jako nieobserwowalną zmienną w czasie. Nieznane współczynniki są szacowane w zbiorze równań strukturalnych, w obrębie których „nieobserwowalna” zmienna nie może zostać bezpośrednio zmierzona. Model wielu czynników i wielu przyczyn DYMIMIC (ang. dynamie multiple-indicators multiple-causes) jest modelem pomiaru łączącym nieobserwowalne zmienne z obserwowanymi wskaźnikami42. Związki przyczynowe między nieobserwowalnymi zmiennymi określa model równań strukturalnych. W tym przypadku istnieje jedna nieobserwowalna zmienna, tj. wielkość szarej strefy. Założono, że wpływa na nią zbiór wskaźników dla wielkości szarej strefy, a tym samym model oddaje strukturalną zależność szarej strefy od zmiennych. Znajomość tej zależności może być przydatna przy przewidywaniu tendencji i przyszłej wielkości tej strefy. Oddziaływanie w czasie między przyczynami Zit (i = 1, 2, …, k), wielkością szarej strefy X, w czasie t i wskaźnikami Vjt (j = 1, 2, …, p) pokazano na rysunku 3.1.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna19.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna6.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna2.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna74.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna4.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna4.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna76.jpg

Wpisy

Biuro wirtualne, czyli nowinka

Wynajem powierzchni biurowej [...]

Notariusz w Krakowie spisuje umowy

Notariusz w Krakowie spisuje [...]

Alerty BIK chronią firmy oraz banki

Alerty BIK chronią firmy oraz[...]

Zasoby porozumień prywatnych

Kierując się tą intuicją, sta[...]

Opuszczanie zebrań

Pozbądź się przekonania, że z[...]