| |

Metoda modela

Wszystkie metody pośrednie opisane dotychczas, które mają na celu oszacowanie wielkości i rozwoju szarej strefy, uwzględniają tylko jeden wskaźnik, który „musi” uchwycić wszystkie skutki szarej strefy. Jednak oczywiste jest, że skutki szarej strefy ujawniają się równocześnie w produkcji, na rynku pracy i rynku pieniężnym. Ważniejszy jeszcze zarzut dotyczy faktu, że przyczyny, które determinują wielkość szarej strefy są uwzględniane tylko w niektórych badaniach o charakterze monetarnym, a te najczęściej uwzględniają jedną przyczynę, obciążenie podatkowe. Metoda modelu uwzględnia w sposób wyraźny wiele przyczyn istnienia i wzrostu szarej strefy, jak i wiele skutków szarej strefy w czasie.

Metoda modelu różni się znacznie od metod stosowanych dotychczas41. Opiera się na statystycznej teorii nieobserwowalnych zmiennych, które uwzględniają wiele przyczyn i liczne wskaźniki dotyczące zjawiska, które należy zmierzyć. W celu oszacowania wykorzystuje się podejście analityczno-czynnikowe, by zmierzyć ukrytą gospodarkę jako nieobserwowalną zmienną w czasie. Nieznane współczynniki są szacowane w zbiorze równań strukturalnych, w obrębie których „nieobserwowalna” zmienna nie może zostać bezpośrednio zmierzona. Model wielu czynników i wielu przyczyn DYMIMIC (ang. dynamie multiple-indicators multiple-causes) jest modelem pomiaru łączącym nieobserwowalne zmienne z obserwowanymi wskaźnikami42. Związki przyczynowe między nieobserwowalnymi zmiennymi określa model równań strukturalnych. W tym przypadku istnieje jedna nieobserwowalna zmienna, tj. wielkość szarej strefy. Założono, że wpływa na nią zbiór wskaźników dla wielkości szarej strefy, a tym samym model oddaje strukturalną zależność szarej strefy od zmiennych. Znajomość tej zależności może być przydatna przy przewidywaniu tendencji i przyszłej wielkości tej strefy. Oddziaływanie w czasie między przyczynami Zit (i = 1, 2, …, k), wielkością szarej strefy X, w czasie t i wskaźnikami Vjt (j = 1, 2, …, p) pokazano na rysunku 3.1.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

File not writeable: /home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/plugins/special-recent-posts/cache/srpthumb-p871-100x100-no.jpg
Problem detected on file:/home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna29.jpg
File not writeable: /home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/plugins/special-recent-posts/cache/srpthumb-p1079-100x100-no.jpg
Problem detected on file:/home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna34.jpg
File not writeable: /home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/plugins/special-recent-posts/cache/srpthumb-p1077-100x100-no.jpg
Problem detected on file:/home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna34.jpg
File not writeable: /home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/plugins/special-recent-posts/cache/srpthumb-p1015-100x100-no.jpg
Problem detected on file:/home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna39.jpg
File not writeable: /home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/plugins/special-recent-posts/cache/srpthumb-p1013-100x100-no.jpg
Problem detected on file:/home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna71.jpg
File not writeable: /home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/plugins/special-recent-posts/cache/srpthumb-p1152-100x100-no.jpg
Problem detected on file:/home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna48.jpg

Wpisy