| |

Metoda odpowiedzi losowych – kontynuacja

Dzięki tej metodologii wzrasta odsetek ludzi odpowiadających na delikatne pytania w ankiecie (w porównaniu z wywiadami przeprowadzanymi w sposób bezpośredni), redukowane jest niedoszacowanie wskaźnika (ang. response bias). Kolejną zaletą tej techniki jest poczucie komfortu w trakcie badania zarówno odpowiadającego, jak i ankietera. Zatem dzięki tej metodzie mogą zostać zminimalizowane takie czynniki, jak: brak wiarygodności odpowiedzi, problem przy zmianie tematyki ankiety czy efekt ankietera. Jednak metodologia ta przyczynia

Dalszą specyfikację problemu można znaleźć w: Johannes, Van Der Heijden, Van Gils (1999). Przede wszystkim czas, jaki musi zostać poświęcony, zniechęca wielu ludzi do odpowiedzi na tego typu pytania. W konsekwencji odsetek ludzi niebiorących udziału w badaniu rośnie. Poza tym okazuje się, że metodologia ta staje się niereprezentatywna dla tematów, które nie są uważane za tematy tabu z punktu widzenia społeczeństwa.

By dowiedzieć się, które zmienne mają wpływ na prawdopodobieństwo uczestniczenia w szarej strefie, wielu autorów wykorzystuje nieliniowe metody estymacji, takie jak logitowy, probitowy lub orderecl model24. Jako determinanty wybierają oni socjologiczno-ekonomiczne cechy respondentów. Pedersen (2003) w swoim badaniu wykorzystuje model logitowy i w estymacji bierze pod uwagę między innymi cechy osobiste respondentów, takiej jak płeć, wiek, stan cywilny, liczba dzieci poniżej 6 roku życia i poziom edukacji. Poza tym bada również wpływ zmiennych ekonomicznych, jak sektor pracy, poziom zarobków formalnych czy długość bezrobocia. Argumentuje również, iż region zamieszkania (miejski czy wiejski), stosunek do rodzaju własności nieruchomości oraz obawa przed sankcjami może mieć wpływ na prawdopodobieństwo uczestniczenia w szarej strefie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna19.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna6.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna2.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna74.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna4.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna4.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna76.jpg

Wpisy

Biuro wirtualne, czyli nowinka

Wynajem powierzchni biurowej [...]

Notariusz w Krakowie spisuje umowy

Notariusz w Krakowie spisuje [...]

Alerty BIK chronią firmy oraz banki

Alerty BIK chronią firmy oraz[...]

Zasoby porozumień prywatnych

Kierując się tą intuicją, sta[...]

Opuszczanie zebrań

Pozbądź się przekonania, że z[...]