| |

Metoda odpowiedzi losowych

Ciekawym doświadczeniem w tym badaniu było pytanie ludzi o ich opinie na temat kwestionariusza. Wyniki różniły się zależnie od zastosowanej metody. Przy ankiecie bezpośredniej respondenci bardzo źle oceniali jej tematykę oraz pytania. Stwierdzali, iż poruszanie tak delikatnego tematu nie może przyczynić się do rzetelnych, prawdomównych odpowiedzi. Sugeruje to, iż dane z tych kwestionariuszy mogą być mało wiarygodne. Odmiennie kształtują się opinie o ankietach narastających. Respondenci uważają, że informacje te są użyteczne i ciekawe, zaś pytania dotyczące pracy nierejestrowanej nie są traktowane jako bardzo delikatne.

Porównawcze wyniki wykazują, iż występuje silna wariancja między rezultatami, zależna od metodologii zastosowanej. Rodzi się w tym wypadku wątpliwość, czy badania ankietowe mogą być reprezentatywne i wiarygodne dla polityki kraju. Niewątpliwy pozostaje fakt, iż tego typu badania są najlepszym narzędziem, jakie w tej chwili posiadamy, do analizy struktury nieformalnego rynku pracy, jego determinant oraz przyczyn istnienia.

Jedną z metodologii, która ma pomóc w przezwyciężeniu problemów wyżej wspomnianych jest zastosowanie tak zwanej metody odpowiedzi losowych (ang. randomised response method). Wielokrotnie dyskutowana i modyfikowana znalazła zarówno uznanie, jak i liczne negatywne komentarze w literaturze. Idea metodologii polega na tym, iż respondent dostaje dwa stwierdzenia dotyczące tematu delikatnego (np. A: Mam pracę niedeklarowaną oraz B: Nie mam pracy nieformalnej). Następnie rzuca on kostką czy w inny losowy sposób wybiera, na które pytanie odpowie (z prawdopodobieństwem p dla zdania A oraz (1-p) dla zdania B, gdzie p = 1-p). Następnie odpowiada. W ten sposób ankieter zna odpowiedź, ale nie wie, na jakie pytanie odpowiedział respondent, gdyż wynik losowy nie jest pytającemu znany. W konsekwencji respondent odpowiada chętniej i obaj uczestnicy wywiadu się czują komfortowo. Przy użyciu prostych metod statystyki i prawdopodobieństwa możliwe jest następnie uzyskanie wiarygodnych wyników dla tego pytania. Technika ta została zastosowana kilkanaście razy, między innymi przez Van Gilsa i in. (2001) przy badaniu wykorzystywania domowych dotacji oraz przez innych badaczy zajmujących się tematyką subtelną23.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

File not writeable: /home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/plugins/special-recent-posts/cache/srpthumb-p658-100x100-no.jpg
Problem detected on file:/home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna59.jpg
File not writeable: /home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/plugins/special-recent-posts/cache/srpthumb-p855-100x100-no.jpg
Problem detected on file:/home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna48.jpg
File not writeable: /home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/plugins/special-recent-posts/cache/srpthumb-p847-100x100-no.jpg
Problem detected on file:/home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna42.jpg
File not writeable: /home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/plugins/special-recent-posts/cache/srpthumb-p871-100x100-no.jpg
Problem detected on file:/home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna29.jpg
File not writeable: /home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/plugins/special-recent-posts/cache/srpthumb-p869-100x100-no.jpg
Problem detected on file:/home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna40.jpg
File not writeable: /home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/plugins/special-recent-posts/cache/srpthumb-p1079-100x100-no.jpg
Problem detected on file:/home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna34.jpg
File not writeable: /home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/plugins/special-recent-posts/cache/srpthumb-p1077-100x100-no.jpg
Problem detected on file:/home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna34.jpg

Wpisy

Mówienie całej prawdy i tylko prawdy

Dlaczego kobiety, w dużo więk[...]

Metoda transakcyjna

Metoda ta została najpełniej [...]

Metoda odpowiedzi losowych - kontynuacja

Dzięki tej metodologii wzrast[...]

Metoda modela - kontynuacja

Na podstawie dorobku zawarteg[...]

Metoda modela

Wszystkie metody pośrednie op[...]

Ludzie młodzi a rynek pracy

Zupełnie inne postawy i motyw[...]