| |

Metoda odpowiedzi losowych

Ciekawym doświadczeniem w tym badaniu było pytanie ludzi o ich opinie na temat kwestionariusza. Wyniki różniły się zależnie od zastosowanej metody. Przy ankiecie bezpośredniej respondenci bardzo źle oceniali jej tematykę oraz pytania. Stwierdzali, iż poruszanie tak delikatnego tematu nie może przyczynić się do rzetelnych, prawdomównych odpowiedzi. Sugeruje to, iż dane z tych kwestionariuszy mogą być mało wiarygodne. Odmiennie kształtują się opinie o ankietach narastających. Respondenci uważają, że informacje te są użyteczne i ciekawe, zaś pytania dotyczące pracy nierejestrowanej nie są traktowane jako bardzo delikatne.

Porównawcze wyniki wykazują, iż występuje silna wariancja między rezultatami, zależna od metodologii zastosowanej. Rodzi się w tym wypadku wątpliwość, czy badania ankietowe mogą być reprezentatywne i wiarygodne dla polityki kraju. Niewątpliwy pozostaje fakt, iż tego typu badania są najlepszym narzędziem, jakie w tej chwili posiadamy, do analizy struktury nieformalnego rynku pracy, jego determinant oraz przyczyn istnienia.

Jedną z metodologii, która ma pomóc w przezwyciężeniu problemów wyżej wspomnianych jest zastosowanie tak zwanej metody odpowiedzi losowych (ang. randomised response method). Wielokrotnie dyskutowana i modyfikowana znalazła zarówno uznanie, jak i liczne negatywne komentarze w literaturze. Idea metodologii polega na tym, iż respondent dostaje dwa stwierdzenia dotyczące tematu delikatnego (np. A: Mam pracę niedeklarowaną oraz B: Nie mam pracy nieformalnej). Następnie rzuca on kostką czy w inny losowy sposób wybiera, na które pytanie odpowie (z prawdopodobieństwem p dla zdania A oraz (1-p) dla zdania B, gdzie p = 1-p). Następnie odpowiada. W ten sposób ankieter zna odpowiedź, ale nie wie, na jakie pytanie odpowiedział respondent, gdyż wynik losowy nie jest pytającemu znany. W konsekwencji respondent odpowiada chętniej i obaj uczestnicy wywiadu się czują komfortowo. Przy użyciu prostych metod statystyki i prawdopodobieństwa możliwe jest następnie uzyskanie wiarygodnych wyników dla tego pytania. Technika ta została zastosowana kilkanaście razy, między innymi przez Van Gilsa i in. (2001) przy badaniu wykorzystywania domowych dotacji oraz przez innych badaczy zajmujących się tematyką subtelną23.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna19.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna6.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna2.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna74.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna4.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna4.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna76.jpg

Wpisy

Biuro wirtualne, czyli nowinka

Wynajem powierzchni biurowej [...]

Notariusz w Krakowie spisuje umowy

Notariusz w Krakowie spisuje [...]

Alerty BIK chronią firmy oraz banki

Alerty BIK chronią firmy oraz[...]

Zasoby porozumień prywatnych

Kierując się tą intuicją, sta[...]

Opuszczanie zebrań

Pozbądź się przekonania, że z[...]