| |

Metoda transakcyjna

Metoda ta została najpełniej rozwinięta przez Feige’a31. Opiera się ona na założeniu, że istnieje stała relacja w czasie między ilością transakcji i oficjalnym PKB, zawarta w znanym równaniu Fishera MV = pT (M – strumień pieniądza, V – szybkość obiegu pieniądza, p – poziom cen, T – liczba transakcji). Należy też poczynić założenia co do szybkości obiegu pieniądza i relacji między ilością transakcji (pT) a całkowitym (= oficjalnym + nieoficjalnym) nominalnym PKB. Poprzez powiązanie całkowitego nominalnego PKB z ilością transakcji można obliczyć PKB szarej strefy poprzez odjęcie oficjalnego PKB od całkowitego nominalnego PKB. Jednak by podać dane dotyczące szarej strefy, należy założyć rok bazowy, w którym nie było szarej strefy, a więc stosunek pT do całkowitego nominalnego (oficjalny=całkowity) PKB byłby „normalny” i stały w czasie, gdyby nie było szarej strefy.

– 28 Zob. na przykład: Franz (1983) dla Austrii MacAfee (1980), O’Higgins (1989) i Smith (1985) dla Wielkiej Brytanii Petersen (1982) i Del Boca (1981) dla Niemiec Park (1979) dla Stanów Zjednoczonych. Analiza krytyczna Thomas (1992).

“ Podobną drogą podążają Pissarides i Weber (1988), którzy wykorzystują dane mikroekonomiczne z ankiet dotyczących budżetów gospodarstw domowych w celu oszacowania niczadeklaro- wanego dochodu przez osoby pracujące na własny rachunek.

– 30 Badania takie przeprowadzono dla Wioch, zob. na przykład Del Boca (1981) dla Stanów Zjednoczonych zob. O’Neill (1983) analiza krytyczna: ponownie Thomas (1992).

– 31 Bardziej obszerny opis tej metody: Feige (1996) dalsze zastosowanie do Holandii Boescho- ten, Fasę (1984) i do Niemiec: Langfeldt (184)

Metoda ta również ma wiele słabych stron, takich jak wymagane założenie roku bazowego bez szarej strefy i „normalnego” stosunku transakcji do nominalnego PKB. Ponadto by otrzymać wiarygodne szacunki szarej strefy, powinny istnieć dokładne dane dotyczące całkowitej ilości transakcji, a dostępność ich może być szczególnie trudna do osiągnięcia przy transakcjach gotówkowych, ponieważ zależą one między innymi od trwałości banknotów pod względem jakości papieru, na którym są drukowane32. Założono również, że wszystkie odchylenia w stosunku całkowitej ilości transakcji do oficjalnego pomiaru PKB wynikają z szarej strefy. To oznacza, że znaczna ilość danych jest niezbędna, by wyeliminować transakcje finansowe z „czystych” opłat, które są legalne i nie mają nic współ-, nego z szarą strefą. Podsumowując, choć metoda ta jest teoretycznie atrakcyjna, empiryczne wymogi niezbędne do otrzymania wiarygodnych szacunków są tak trudne do spełnienia, że stosowanie jej może prowadzić do wątpliwych wyników.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna19.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna6.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna2.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna74.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna4.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna4.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna76.jpg

Wpisy

Biuro wirtualne, czyli nowinka

Wynajem powierzchni biurowej [...]

Notariusz w Krakowie spisuje umowy

Notariusz w Krakowie spisuje [...]

Alerty BIK chronią firmy oraz banki

Alerty BIK chronią firmy oraz[...]

Zasoby porozumień prywatnych

Kierując się tą intuicją, sta[...]

Opuszczanie zebrań

Pozbądź się przekonania, że z[...]