| |

Metodologia i charakterystyka badanej zbiorowości

Rynek pracy w szarej strefie, jak w każdym innym przypadku, żeby zaistnieć, musi mieć stronę popytową i podażową. Dlatego też w badaniach próbowano pokazać go od strony pracowników i od strony pracodawców. Starano się więc wyjaśnić, dlaczego ci pierwsi podejmują pracę w szarej strefie i dlaczego ci drudzy ją oferują.

Charakterystyka nierejestrowanych pracowników ujęta jest w dwóch rozdziałach. Pierwszy prezentuje opinie osób, które przyznały się do pracy w szarej strefie. Na tej podstawie podjęto próbę określenia skali pracy nierejestrowanej, jej charakteru, przyczyn podejmowania i możliwości ograniczania rozmiarów zatrudnienia nierejestrowanego. Drugi rozdział, to bazujący również na tym samym badaniu empirycznym esej, pokazujący, że obok sfer, gdzie dominuje ład prawny, istnieją obszary zorganizowane na podstawie reguł opartych na zasadach wzajemności. Ta przestrzeń jest otwarta, miedzy innymi, na pracę nierejestrowaną.

Badanie stanowiące podstawę empiryczną dwóch poniższych rozdziałów zrealizowano metodą bezpośrednich wywiadów ankieterskich przy użyciu standaryzowanego kwestionariusza na ogólnopolskiej, losowej reprezentatywnej próbie Polaków w wieku 15 ukończonych lat i więcej. Operatem losowania próby był PESEL. Liczebność próby zrealizowanej wynosiła N=9038. Po przeprowadzeniu badania jego wyniki poddane zostały procedurze ważenia, która umożliwia ich uogólnienie na populację osób w wieku 15 lat i więcej. Niemniej, w pierwszym z rozdziałów wzięto pod uwagę wyłącznie odpowiedzi osób, które przyznały się do działań nierejestrowanych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna19.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna6.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna2.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna74.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna4.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna4.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna76.jpg

Wpisy

Biuro wirtualne, czyli nowinka

Wynajem powierzchni biurowej [...]

Notariusz w Krakowie spisuje umowy

Notariusz w Krakowie spisuje [...]

Alerty BIK chronią firmy oraz banki

Alerty BIK chronią firmy oraz[...]

Zasoby porozumień prywatnych

Kierując się tą intuicją, sta[...]

Opuszczanie zebrań

Pozbądź się przekonania, że z[...]