| |

Minimalizacja ryzyka związanego z zatrudnianiem nierejestrowanym

Postrzegane ryzyko, związane zatrudnianiem pracowników w sposób niereje- strowany dotyczy przede wszystkim kontroli Państwowej Inspekcji Pracy oraz możliwości wypadku przy pracy. Obie kwestie brane są przede wszystkim pod uwagę przez właścicieli gospodarstw rolnych/ogrodniczych i przez osoby prowadzące „quasi-firmy” budowlane, czyli przez pracodawców zatrudniających sezonowo większą liczbę osób, często pracujących z użyciem niebezpiecznych maszyn.

Kontrola inspekcji pracy nie wydaje się dla pracodawców zagrożeniem realnym, gdyż nie zetknęli się jeszcze z takim przypadkiem. Ich zdaniem kontrola taka może być spowodowana jedynie donosem sąsiada lub niezadowolonego pracownika, jednak jest to mało praw-dopodobne. W małym środowisku taki donosiciel zostałby szybko zidentyfikowany, a to spowodowałoby ostracyzm wobec tej osoby i poważne ograniczenie jej szans na zatrudnienie w przyszłości. Poza tym pracodawcy są przekonani, że takimi kontrolami i ewentualnymi mandatami mogą być zagrożone jedynie duże firmy, natomiast w małych miastach może występować zjawisko swoistego porozumienia przedstawicieli instytucji kontrolującej i kontrolowanej firmy.

Respondenci badania jakościowego nie słyszeli o przypadku otrzymania mandatu PIP jako kary za zatrudnienie nierejestrowane. Niektórzy pracodawcy nie wiedzą o istnieniu takich mandatów, inni wymieniali kwotę 5000 zł. Kwota ta jest postrzegana jako wysoka, jednak w połączeniu z przekonaniem o znikomym prawdopodobieństwie kontroli jej wysokość nie robi na pracodawcach dużego wrażenia. Zdaniem badanych znaczące podwyższenie kwoty mandatu nie wpłynęłoby na zwiększenie chęci rejestrowania pracowników. Spowodowałoby jedynie, że krąg zatrudnianych pracowników zawęziłby się jeszcze bardziej do grona osób znajomych i zaufanych. Poza tym pracodawcy uważają że powinno się raczej myśleć w sposób nierestrykcyjny, czyli zaoferować coś pracodawcom, a nie straszyć karami. Tym bardziej, że oni nie krzywdzą pracowników. Zdaniem drobnych przedsiębiorców sankcje uderzą przede wszystkim w pracowników. Pracodawcy albo ograniczą zatrudnienie, albo zwiększą ceny swoich produktów czy usług Mimo że pracodawcy nie obawiają się kontroli, to jednak są do niej przygotowani.

Minimalizacja ryzyka związanego z zatrudnianiem nierejestrowanym część 2

W przypadku budowy – odpowiednio określany jest sposób budowy, np. system gospodarczy. Jednocześnie uznaje się pracownika za członka rodziny lub udaje się, że dany pracownik dopiero rozpoczął pracę.

Pracodawcy doskonale wiedzą, że mają siedem dni na zgłoszenie pracownika, więc w przypadku kontroli pracownicy mówią, że pracują od wczoraj, a pracodawcy obiecują dostarczenie umowy, którą następnie spisuje się z datą wsteczną.

W przypadku pracowników prowadzących działalność gospodarczą, nie wykazujących wszystkich dochodów, czy też pracowników na emeryturze lub rencie, którzy nie chcą tracić świadczeń, zawiera się na wszelki wypadek jakąś umowę istniejącą fizycznie jedynie przez okres wykonywania pracy, po jej wykonaniu pieniądze przekazywane są prosto do ręki, a umowa jest niszczona.

Sposobem na kontrolę jest również zmowa z osobą która prowadzi dokumentację. W razie kontroli wszytko można zrzucić na księgową która będzie miała czas na dopełnienie odpowiednich formalności.

Niektórzy pracodawcy posunęliby się nawet do wręczenia łapówki inspektorom w przypadku kontroli. Innym sposobem na uniknięcie kontroli jest zatrudnianie pracowników bez rejestracji w takich miejscach, w których nie można ich łatwo skontrolować, np. jako pracowników świadczących usługi poza siedzibą firmy.

Wśród opinii pracodawców potwierdzających małe prawdopodobieństwo kontroli instytucji państwowej znalazł się przykład, w którym PIP powiadomiona o zatrudnianiu w firmie pracowników na czarno poinformowała o planowanej wizycie przedsiębiorstwo i w efekcie inspektorzy nie uzyskali żadnych dowodów na istnienie nielegalnych praktyk, ponieważ w danym dniu nikogo w firmie nie było.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna19.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna6.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna2.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna74.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna4.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna4.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna76.jpg

Wpisy

Biuro wirtualne, czyli nowinka

Wynajem powierzchni biurowej [...]

Notariusz w Krakowie spisuje umowy

Notariusz w Krakowie spisuje [...]

Alerty BIK chronią firmy oraz banki

Alerty BIK chronią firmy oraz[...]

Zasoby porozumień prywatnych

Kierując się tą intuicją, sta[...]

Opuszczanie zebrań

Pozbądź się przekonania, że z[...]