| |

Mystery Shopper

W badaniach przeprowadzonych na próbie reprezentatywnej oraz na 5 próbach celowych używano bardzo podobnego kwestionariusza, co umożliwiło połączenie zbiorów danych. Po tej operacji zmodyfikowane zostały wagi poszczególnych obserwacji, aby przywrócić możliwość wnioskowania statystycznego (odpowiednio zmniejszono wagi dla przedsiębiorstw z 5 wspomnianych wyżej branż), Dzięki tym operacjom osiągnięto próbę o liczebności 1511, reprezentatywną (po uwzględnieniu wag) dla całej populacji firm w Polsce.

Mystery Shopper to przed wszystkim ilościowa metoda badania rynku, polegająca na obserwacji uczestniczącej określonego zjawiska. Obserwacja ma charakter aktywny i niejawny. Wykonujący badanie ankieterzy nie ujawniają, że przeprowadzają badanie, jednak zwracają uwagę na ustalone w założeniach aspekty, zachowując się jak zwyczajni klienci – w naszym przypadku osoby poszukujące pracy. Jest to najlepsza metoda sprawdzająca naturalne zachowanie rozmówcy w określonej sytuacji. Badanie jest wykonywane przez specjalnie wyszkolony do tego celu zespół, który ponadto jest informowany o szczegółowych celach zadania i zakresie realizowanego projektu. Choć nie możliwe jest całkowite kontrolowanie przebiegu rozmowy, z uwagi na konieczność zachowania jej naturalnej formy, ankieterzy mają za zadanie po jej przeprowadzeniu wypełnić jak najdokładniej szczegółową ankietę. Ankieta ta składa się z szeregu pytań zamkniętych, co daje możliwość standaryzacji i wyciągnięcia wspólnych wniosków z przeprowadzonych wywiadów, dodatkowe spostrzeżenia przekazane przez ankieterów stanowią ważne źródło informacji o charakterze jakościowym, dopełniającym informacje uzyskane w czasie badania. Badanie Mystery Shopper jest metodą badania rynku, używaną przede wszystkim w celu oceny i monitorowania jakości obsługi klienta. Jej zastosowanie do badania zagadnień o charakterze ekonomiczno-społecznym (oceny popytu na pracę nierejestrowaną) jest rzeczą nowatorską, ale – jak wskazują wyniki badania CASE – pomocną w dostarczaniu obiektywnych, opartych na faktach, a nie na deklaracjach informacji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

File not writeable: /home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/plugins/special-recent-posts/cache/srpthumb-p658-100x100-no.jpg
Problem detected on file:/home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna59.jpg
File not writeable: /home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/plugins/special-recent-posts/cache/srpthumb-p855-100x100-no.jpg
Problem detected on file:/home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna48.jpg
File not writeable: /home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/plugins/special-recent-posts/cache/srpthumb-p847-100x100-no.jpg
Problem detected on file:/home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna42.jpg
File not writeable: /home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/plugins/special-recent-posts/cache/srpthumb-p871-100x100-no.jpg
Problem detected on file:/home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna29.jpg
File not writeable: /home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/plugins/special-recent-posts/cache/srpthumb-p869-100x100-no.jpg
Problem detected on file:/home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna40.jpg
File not writeable: /home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/plugins/special-recent-posts/cache/srpthumb-p1079-100x100-no.jpg
Problem detected on file:/home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna34.jpg
File not writeable: /home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/plugins/special-recent-posts/cache/srpthumb-p1077-100x100-no.jpg
Problem detected on file:/home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna34.jpg

Wpisy

Mówienie całej prawdy i tylko prawdy

Dlaczego kobiety, w dużo więk[...]

Metoda transakcyjna

Metoda ta została najpełniej [...]

Metoda odpowiedzi losowych - kontynuacja

Dzięki tej metodologii wzrast[...]

Metoda modela - kontynuacja

Na podstawie dorobku zawarteg[...]

Metoda modela

Wszystkie metody pośrednie op[...]

Ludzie młodzi a rynek pracy

Zupełnie inne postawy i motyw[...]