| |

Mystery Shopper

W badaniach przeprowadzonych na próbie reprezentatywnej oraz na 5 próbach celowych używano bardzo podobnego kwestionariusza, co umożliwiło połączenie zbiorów danych. Po tej operacji zmodyfikowane zostały wagi poszczególnych obserwacji, aby przywrócić możliwość wnioskowania statystycznego (odpowiednio zmniejszono wagi dla przedsiębiorstw z 5 wspomnianych wyżej branż), Dzięki tym operacjom osiągnięto próbę o liczebności 1511, reprezentatywną (po uwzględnieniu wag) dla całej populacji firm w Polsce.

Mystery Shopper to przed wszystkim ilościowa metoda badania rynku, polegająca na obserwacji uczestniczącej określonego zjawiska. Obserwacja ma charakter aktywny i niejawny. Wykonujący badanie ankieterzy nie ujawniają, że przeprowadzają badanie, jednak zwracają uwagę na ustalone w założeniach aspekty, zachowując się jak zwyczajni klienci – w naszym przypadku osoby poszukujące pracy. Jest to najlepsza metoda sprawdzająca naturalne zachowanie rozmówcy w określonej sytuacji. Badanie jest wykonywane przez specjalnie wyszkolony do tego celu zespół, który ponadto jest informowany o szczegółowych celach zadania i zakresie realizowanego projektu. Choć nie możliwe jest całkowite kontrolowanie przebiegu rozmowy, z uwagi na konieczność zachowania jej naturalnej formy, ankieterzy mają za zadanie po jej przeprowadzeniu wypełnić jak najdokładniej szczegółową ankietę. Ankieta ta składa się z szeregu pytań zamkniętych, co daje możliwość standaryzacji i wyciągnięcia wspólnych wniosków z przeprowadzonych wywiadów, dodatkowe spostrzeżenia przekazane przez ankieterów stanowią ważne źródło informacji o charakterze jakościowym, dopełniającym informacje uzyskane w czasie badania. Badanie Mystery Shopper jest metodą badania rynku, używaną przede wszystkim w celu oceny i monitorowania jakości obsługi klienta. Jej zastosowanie do badania zagadnień o charakterze ekonomiczno-społecznym (oceny popytu na pracę nierejestrowaną) jest rzeczą nowatorską, ale – jak wskazują wyniki badania CASE – pomocną w dostarczaniu obiektywnych, opartych na faktach, a nie na deklaracjach informacji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna19.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna6.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna2.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna74.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna4.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna4.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna76.jpg

Wpisy

Biuro wirtualne, czyli nowinka

Wynajem powierzchni biurowej [...]

Notariusz w Krakowie spisuje umowy

Notariusz w Krakowie spisuje [...]

Alerty BIK chronią firmy oraz banki

Alerty BIK chronią firmy oraz[...]

Zasoby porozumień prywatnych

Kierując się tą intuicją, sta[...]

Opuszczanie zebrań

Pozbądź się przekonania, że z[...]