| |

Najpopularniejsza forma pracy niezarejestrowanej

Dla 91,6% ogółu zatrudnionych w szarej strefie (tabela 3.9. wiersz 2) praca ta jest głównym zajęciem. Warto jednak zauważyć, iż odsetek osób wykonujących pracę nierejestrowaną jako dodatkowe zajęcie jest znacznie wyższy niż dla zatrudnienia głównego i wynosi 28% (tej liczby nie ma w tabeli 3.9), a mała rola zatrudnienia dodatkowego w całości zatrudnienia nierejestrowanego wynika z niewielkiej liczby w ogóle posiadających dodatkowe zatrudnienie (3,3%).

Większość pracujących w szarej strefie jest zatrudniona u kogoś. W sumie (tabela 3.9, wiersze 3 i 11) stanowią oni około 63%. Pozostali to osoby wykonujące nierejestrowaną bądź częściowo nierejestrowaną (ukrywającą część przychodów) działalność gospodarczą. Udział szarej strefy w ogólnej liczbie samoza- trudnionych (w pierwszej pracy) wynosi ponad 20%, podczas gdy pośród pracowników najemnych jedynie 6,5%. Oznacza to, że relatywnie mały udział samozatrudnionych w ogóle zatrudnienia nierejestrowanego wynika z generalnie mniejszej liczby samozatrudnionych.

Najpopularniejszą formą pracy nierejestrowanej wśród pracowników najemnych jest zatrudnienie na umowę ustną. W sumie osoby pracujące w ten sposób stanowią ponad połowę tej grupy pracowników zatrudnionych w szarej strefie (tabela 3.9, wiersz 4). Samozatrudnieni najczęściej ukrywają część przychodu, taką formę stosuje 2/3 samozatrudnionych w szarej strefie (tabela 3.9, wiersz 9).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Wpisy

Zasoby porozumień prywatnych

Kierując się tą intuicją, sta[...]

Opuszczanie zebrań

Pozbądź się przekonania, że z[...]

Odmowa przyjęcia prestiżowych zadań

Dyrektor operacyjny małego od[...]

Oddawanie swoich pomysłów

Tę historię wszyscy znamy aż [...]

Notowanie, parzenie kawy i robienie kopii

W każdej minucie, każdego dni[...]

Zastosowana metodologia - dalszy opis

Powyższe podejście pozwala na[...]