| |

Najpopularniejsza forma pracy niezarejestrowanej

Dla 91,6% ogółu zatrudnionych w szarej strefie (tabela 3.9. wiersz 2) praca ta jest głównym zajęciem. Warto jednak zauważyć, iż odsetek osób wykonujących pracę nierejestrowaną jako dodatkowe zajęcie jest znacznie wyższy niż dla zatrudnienia głównego i wynosi 28% (tej liczby nie ma w tabeli 3.9), a mała rola zatrudnienia dodatkowego w całości zatrudnienia nierejestrowanego wynika z niewielkiej liczby w ogóle posiadających dodatkowe zatrudnienie (3,3%).

Większość pracujących w szarej strefie jest zatrudniona u kogoś. W sumie (tabela 3.9, wiersze 3 i 11) stanowią oni około 63%. Pozostali to osoby wykonujące nierejestrowaną bądź częściowo nierejestrowaną (ukrywającą część przychodów) działalność gospodarczą. Udział szarej strefy w ogólnej liczbie samoza- trudnionych (w pierwszej pracy) wynosi ponad 20%, podczas gdy pośród pracowników najemnych jedynie 6,5%. Oznacza to, że relatywnie mały udział samozatrudnionych w ogóle zatrudnienia nierejestrowanego wynika z generalnie mniejszej liczby samozatrudnionych.

Najpopularniejszą formą pracy nierejestrowanej wśród pracowników najemnych jest zatrudnienie na umowę ustną. W sumie osoby pracujące w ten sposób stanowią ponad połowę tej grupy pracowników zatrudnionych w szarej strefie (tabela 3.9, wiersz 4). Samozatrudnieni najczęściej ukrywają część przychodu, taką formę stosuje 2/3 samozatrudnionych w szarej strefie (tabela 3.9, wiersz 9).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna19.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna6.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna2.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna74.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna4.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna4.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna76.jpg

Wpisy

Biuro wirtualne, czyli nowinka

Wynajem powierzchni biurowej [...]

Notariusz w Krakowie spisuje umowy

Notariusz w Krakowie spisuje [...]

Alerty BIK chronią firmy oraz banki

Alerty BIK chronią firmy oraz[...]

Zasoby porozumień prywatnych

Kierując się tą intuicją, sta[...]

Opuszczanie zebrań

Pozbądź się przekonania, że z[...]