| |

Największy odsetek pracujących w szarej strefie część 2

Wyniki badań potwierdziły powszechne przypuszczenia oraz wyniki wcześniejszych analiz mówiące, iż praca nierejestrowana dotyczy przede wszystkim osób młodych, z niższym wykształceniem i wykonujących proste zawody. Osoby te częściej traktują pracę nierejestrowaną jako główne źródło utrzymania i ponoszą wszystkie związane z tym koszty i ryzyka. Dla osób wykształconych, z lepszą pozycją na rynku pracy, szara strefa jest sposobem na dorobienie. Podejmują oni zatrudnienie nierejestrowane właściwie bez ryzyka ekonomicznego, gdyż ubezpieczenie społeczne zapewnia im legalna praca główna. Wnioski są w pełni potwierdzone w wynikach analizy ekonometrycznej. Jednoznacznie wskazują one, iż prawdopodobieństwo podjęcia pracy nierejestrowanej spada wraz ze wzrostem wykształcenia. „Na szaro”, a przede wszystkim bez żadnych umów i rejestracji, pracują znacznie częściej ludzie młodzi, z mniejszych miejscowości i ze słabiej ustabilizowaną pozycją zawodową, ale także życiową.

W branżach z dużym odsetkiem zatrudnionych w szarej strefie oraz z przewagą małych przedsiębiorstw (poza rolnikami indywidualnymi) dominuje przede wszystkim zatrudnianie bez żadnych umów. W branżach, w których przeważają większe przedsiębiorstwa lub w tych podlegających ściślejszej kontroli (także społecznej), częstsze jest ukrywanie części wynagrodzenia. Firmy te często nie mogą pozwolić sobie na zatrudnianie osób przypadkowych i de facto anonimowych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Wpisy

Zasoby porozumień prywatnych

Kierując się tą intuicją, sta[...]

Opuszczanie zebrań

Pozbądź się przekonania, że z[...]

Odmowa przyjęcia prestiżowych zadań

Dyrektor operacyjny małego od[...]

Oddawanie swoich pomysłów

Tę historię wszyscy znamy aż [...]

Notowanie, parzenie kawy i robienie kopii

W każdej minucie, każdego dni[...]

Zastosowana metodologia - dalszy opis

Powyższe podejście pozwala na[...]