| |

Największy odsetek pracujących w szarej strefie

W szarej strefie w Polsce pracuje około 9,3% wszystkich pracujących. Większość stanowią pracownicy zależni (zatrudnieni) oraz osoby wykonujące pracę nierejestrowaną jako zajęcie główne. Dzieje się tak, pomimo że odsetek pracujących „na czarno” jest wyższy wśród samozatrudnionych oraz w przypadku, gdy dana praca jest zajęciem dodatkowym.

Regionalne zróżnicowanie występowania zatrudnienia nierejestrowanego w Polsce, choć istotne, nie wydaje się być skorelowane ze zjawiskami natury ekonomicznej: lokalną stopą bezrobocia, udziałem zatrudnienia na wsi czy w rolnictwie lub też zamożnością społeczeństwa.

Największy odsetek pracujących w szarej strefie jest wśród osób pracujących w innych gospodarstwach domowych. Stanowią oni jednak niewielką część całości zatrudnienia nierejestrowanego. Poza tym duży odsetek pracujących w szarej strefie notujemy w rolnictwie, budownictwie oraz w hotelach i restauracjach. Istotną rolę w całości zatrudnienia w szarej strefie odgrywa też handel detaliczny, choć odsetek zatrudnienia nierejestrowanego w tej branży jest mniejszy niż średnia krajowa. Zatrudnienie nierejestrowane w poszczególnych branżach jest dość dobrze skorelowane ze średnią wielkością przedsiębiorstw w branży. Generalnie: im większe przedsiębiorstwa, tym rzadsze zatrudnienie w szarej strefie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Wpisy

Zasoby porozumień prywatnych

Kierując się tą intuicją, sta[...]

Opuszczanie zebrań

Pozbądź się przekonania, że z[...]

Odmowa przyjęcia prestiżowych zadań

Dyrektor operacyjny małego od[...]

Oddawanie swoich pomysłów

Tę historię wszyscy znamy aż [...]

Notowanie, parzenie kawy i robienie kopii

W każdej minucie, każdego dni[...]

Zastosowana metodologia - dalszy opis

Powyższe podejście pozwala na[...]