| |

Największy odsetek pracujących w szarej strefie

W szarej strefie w Polsce pracuje około 9,3% wszystkich pracujących. Większość stanowią pracownicy zależni (zatrudnieni) oraz osoby wykonujące pracę nierejestrowaną jako zajęcie główne. Dzieje się tak, pomimo że odsetek pracujących „na czarno” jest wyższy wśród samozatrudnionych oraz w przypadku, gdy dana praca jest zajęciem dodatkowym.

Regionalne zróżnicowanie występowania zatrudnienia nierejestrowanego w Polsce, choć istotne, nie wydaje się być skorelowane ze zjawiskami natury ekonomicznej: lokalną stopą bezrobocia, udziałem zatrudnienia na wsi czy w rolnictwie lub też zamożnością społeczeństwa.

Największy odsetek pracujących w szarej strefie jest wśród osób pracujących w innych gospodarstwach domowych. Stanowią oni jednak niewielką część całości zatrudnienia nierejestrowanego. Poza tym duży odsetek pracujących w szarej strefie notujemy w rolnictwie, budownictwie oraz w hotelach i restauracjach. Istotną rolę w całości zatrudnienia w szarej strefie odgrywa też handel detaliczny, choć odsetek zatrudnienia nierejestrowanego w tej branży jest mniejszy niż średnia krajowa. Zatrudnienie nierejestrowane w poszczególnych branżach jest dość dobrze skorelowane ze średnią wielkością przedsiębiorstw w branży. Generalnie: im większe przedsiębiorstwa, tym rzadsze zatrudnienie w szarej strefie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

File not writeable: /home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/plugins/special-recent-posts/cache/srpthumb-p847-100x100-no.jpg
Problem detected on file:/home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna42.jpg
File not writeable: /home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/plugins/special-recent-posts/cache/srpthumb-p871-100x100-no.jpg
Problem detected on file:/home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna29.jpg
File not writeable: /home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/plugins/special-recent-posts/cache/srpthumb-p869-100x100-no.jpg
Problem detected on file:/home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna40.jpg
File not writeable: /home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/plugins/special-recent-posts/cache/srpthumb-p1079-100x100-no.jpg
Problem detected on file:/home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna34.jpg
File not writeable: /home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/plugins/special-recent-posts/cache/srpthumb-p1077-100x100-no.jpg
Problem detected on file:/home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna34.jpg
File not writeable: /home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/plugins/special-recent-posts/cache/srpthumb-p1015-100x100-no.jpg
Problem detected on file:/home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna39.jpg
File not writeable: /home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/plugins/special-recent-posts/cache/srpthumb-p1013-100x100-no.jpg
Problem detected on file:/home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna71.jpg

Wpisy