| |

Narzędzia badania szarej strefy

Obok wcześniej omówionych, podstawową wadą dwóch bezpośrednich metod badania szarej strefy (metody ankietowej i metody kontroli fiskalnej) jest to, że prowadzą tylko do szacunków punktowych. Ponadto mało prawdopodobne jest, że zidentyfikują one całą działalność szarej strefy, można więc traktować je jako metody dostarczające szacunków z dolnego jej przedziału. Nie można poprzez nie uzyskać długookresowych szacunków rozwoju i przyrostu szarej strefy. Jak już jednak wspomniano, mają jednak co najmniej jedną poważną zaletę – mogą dostarczyć szczegółowych informacji o działalności w szarej strefie i jej strukturze pracowniczej.

W podsumowaniu rozważań tyczących omawianej grupy metod jako narzędzi badania szarej strefy zacytowane zostaną wnioski z seminarium ekspertów zajmujących się tym zagadnieniem27. Uczestnicy spotkania ustalili, iż preferowane są badania przeprowadzane metodami bezpośrednimi (szczególnie badania ankietowe). Mimo błędu estymacji, jaki może w nich wystąpić, dostarczają one dogłębnej informacji na temat uczestników rynku pracujących „na czarno”, ich cech osobowych, sytuacji materialnej, kulturowej i socjalnej, poza tym struktury i cech samego rynku. Preferowana przez nich ankieta powinna zostać dobrana do wymagań lokalnych i kulturowych, nie powinna budzić podejrzeń respondenta, nie powinna również być za długa. Rekomendowany sposób przeprowadzania ankiety to bezpośrednia rozmowa ankieter-respondent. Zagwarantowana przy tym powinna zostać anonimowość i – jeśli możliwe – powinna zostać użyta metoda odpowiedzi losowych.

Różnica między statystyką wydatków krajowych a statystyką dochodu

W rachunkowości krajowej wysokość dochodu produktu krajowego brutto (PKB) powinna być równa wysokości wydatków PKB. Jeśli niezależny szacunek strony wydatkowej w rachunku krajowym jest dostępny, różnica między wysokością wydatków a wysokością dochodu może być wykorzystana jako wskaźnik 21 Konferencja zorganizowana w Brukseli, 2004.06.06, dla DG Employment we współpracy z Eurostat w celu analizy literatury przedmiotu, przedstawienia działań politycznych i strategii sprzyjających redukcji zatrudnienia nieformalnego. wielkości szarej strefy28. Ponieważ statystycy krajowej rachunkowości obawiają się zaniżania tej różnicy, do szacowania szarej strefy powinna być stosowana początkowa różnica lub pierwszy szacunek, a nie różnica publikowana. Jeśli wszystkie elementy strony wydatkowej są mierzone bezbłędnie, ta metoda powinna dobrze szacować rozmiary szarej strefy. Niestety, tak nie jest. Różnica odzwierciedla natomiast wszystkie pominięcia i błędy w statystykach krajowej rachunkowości, jak i działalność szarej strefy. Mogą to być więc bardzo przybliżone szacunki o wątpliwej wiarygodności29.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

File not writeable: /home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/plugins/special-recent-posts/cache/srpthumb-p847-100x100-no.jpg
Problem detected on file:/home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna42.jpg
File not writeable: /home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/plugins/special-recent-posts/cache/srpthumb-p871-100x100-no.jpg
Problem detected on file:/home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna29.jpg
File not writeable: /home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/plugins/special-recent-posts/cache/srpthumb-p869-100x100-no.jpg
Problem detected on file:/home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna40.jpg
File not writeable: /home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/plugins/special-recent-posts/cache/srpthumb-p1079-100x100-no.jpg
Problem detected on file:/home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna34.jpg
File not writeable: /home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/plugins/special-recent-posts/cache/srpthumb-p1077-100x100-no.jpg
Problem detected on file:/home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna34.jpg
File not writeable: /home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/plugins/special-recent-posts/cache/srpthumb-p1015-100x100-no.jpg
Problem detected on file:/home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna39.jpg
File not writeable: /home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/plugins/special-recent-posts/cache/srpthumb-p1013-100x100-no.jpg
Problem detected on file:/home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna71.jpg

Wpisy