komorniksadowy.waw.pl | |

Negatywne opinie o systemie emerytalnym

Konieczność znajomości prawa pracy i jego przestrzegania, wymagana zdaniem pracodawców przy legalizacji zatrudnienia np. gosposi, niosłaby za sobą dodatkowe koszty, jak chociażby konieczność przestrzegania okresu wypowiedzenia, zwolnień chorobowych, przepisów BHP, i ewentualność kontroli przez Sanepid. Poza tym legalizacja zatrudnienia takiej osoby byłaby niekorzystna dla atmosfery w domu – relacje rodzinne zostałyby zastąpione przez stosunek pracodawca – pracownik.

Negatywne opinie o systemie emerytalnym również skłaniają badanych do zatrudniania nierejestrowanego. Według badanych wysokość płaconych składek jest niewspółmierna do emerytury. Dlatego preferują fundusze inwestycyjne jako metody gromadzenia kapitału, zamiast ZUS.

Badani pracodawcy wskazywali również na dodatkowe korzyści płynące z zatrudnienia w szarej strefie. Twierdzili, że pracownicy, których zatrudniają, mają wysokie kwalifikacje, są bardziej przedsiębiorczy i bardziej dbają o swoja pracę, są solidni i sprawdzeni, bo najczęściej z polecenia. Tacy pracownicy zdają sobie sprawę, że ich zatrudnienie zależy wyłącznie od ich stosunku do pracy, a zatem starają się bardziej niż zatrudnieni legalnie. Pracownicy bywają również bardziej wszechstronni.

Główne korzyści zatrudnienia nierejestrowanego w odczuciu pracodawców

Inną kwestią zniechęcającą małe firmy do zatrudniania rejestrowanego jest fakt, że osoby zatrudnione oficjalnie i na stałe mają inne podejście do pracy niż ci brani do prac dorywczych „na czarno”. Szczególnie problemowa okazuje się rosz- czeniowość pracowników zatrudnionych legalnie. Respondenci podali przykład przedsiębiorcy prowadzącego brygadę robót leśnych, który zatrudniał pracowników legalnie. Ci z kolei, ledwie podpisali umowę, już znajdowali powody do zwolnienia (rożne choroby u siebie, chore dzieci). W rezultacie, będąc wykorzystywanym przez pracowników, musiał zrezygnować z zatrudniania. Zadłużając się w bankach kupił maszyny zastępujące ludzi w pracy, oceniając, że to mu się bardziej opłaci. Obecnie pracuje sam z rodziną. Podobne problemy mieli inni rolnicy chcący zarejestrować swoich pracowników,

Główne korzyści zatrudnienia nierejestrowanego w odczuciu pracodawców, a więc i motywacje, dla których pracodawcy nie rejestrują pracowników, to przede wszystkim:

– niższe koszty,

– uniknięcie czasochłonnych i skomplikowanych procedur administracyjnych,

– „czysta sytuacja” – płaca za wykonaną pracę,

– solidność pracownika,

– większe zadowolenie zatrudnianych,

– dyspozycyjność pracownika,

– brak kłopotów z pracownikami egzekwującymi prawa pracownicze (choroba, urlop, nadgodziny itp.).

Generalnie można powiedzieć, że według opinii uczestników dyskusji to właśnie koszty w decydujący sposób przesądzają o popularności zatrudniania pracowników bez rejestracji. Koszty te wiążą się przede wszystkim ze składkami na ubezpieczenie społeczne.

Są więc wśród badanych tacy pracodawcy, którzy zdecydowanie nastawiają się na korzystanie z pracy nierejestrowanej, ponieważ jakiekolwiek podwyższenie kosztów uznają za nieopłacalne dla siebie. Dla innych – ważniejszy jest czynnik biurokratyczny, czyli unikniecie procedur.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Wpisy

Zasoby porozumień prywatnych

Kierując się tą intuicją, sta[...]

Opuszczanie zebrań

Pozbądź się przekonania, że z[...]

Odmowa przyjęcia prestiżowych zadań

Dyrektor operacyjny małego od[...]

Oddawanie swoich pomysłów

Tę historię wszyscy znamy aż [...]

Notowanie, parzenie kawy i robienie kopii

W każdej minucie, każdego dni[...]

Zastosowana metodologia - dalszy opis

Powyższe podejście pozwala na[...]