| |

Nielegalni pracownicy ze wschodu

Praca w szarej strefie podejmowana jest w dwóch różnych trajektoriach. Pierwsza z nich wyznaczona jest przez niską startową pozycję na rynku pracy – niskie wykształcenie, ograniczenia mobilności, niesprzyjający lokalny rynek pracy o niskim popycie na nisko kwalifikowaną pracę. Druga z nich wyznaczona jest przez aspiracje materialne, których legalne oferty pracy nie są w stanie zaspokoić z uwagi na niskie płace. Niezależnie jednak od motywacji, które powodują podjęcie pracy nierejestrowanej, sytuacja ta nabiera charakteru spirali: im dłużej przebywa się w szarej strefie, tym trudniej wrócić na legalny rynek pracy.

Nielegalni pracownicy ze wschodu zjawiają się w Polsce głównie z powodów ekonomicznych i często przyjeżdżają do pracy od kilkunastu lat co najmniej na kilka miesięcy. Ostatnio wizy stały się poważną barierą w dostępie do naszego kraju. Pierwszy raz bariera ta pojawiła się przed 2004 r., kiedy w ogóle wprowadzono wizy dla obywateli krajów niemających umów o ruchu bezwizowym z Unią Europejską, dziś problem powrócił w związku z przystąpieniem Polski do strefy Schengen. Zmiany w przepisach dotyczące możliwości podjęcia legalnej pracy sezonowej w Polsce praktycznie nie zostały zauważone przez naszych respondentów. Nawet te osoby, które były o nowych przepisach poinformowane, nie oczekiwały wpływu tych przepisów na swoją sytuację. Powodem tego jest przede wszystkim krótki czas, na jaki można uzyskać pozwolenia na pracę w uproszczonym trybie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

File not writeable: /home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/plugins/special-recent-posts/cache/srpthumb-p871-100x100-no.jpg
Problem detected on file:/home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna29.jpg
File not writeable: /home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/plugins/special-recent-posts/cache/srpthumb-p869-100x100-no.jpg
Problem detected on file:/home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna40.jpg
File not writeable: /home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/plugins/special-recent-posts/cache/srpthumb-p1079-100x100-no.jpg
Problem detected on file:/home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna34.jpg
File not writeable: /home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/plugins/special-recent-posts/cache/srpthumb-p1077-100x100-no.jpg
Problem detected on file:/home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna34.jpg
File not writeable: /home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/plugins/special-recent-posts/cache/srpthumb-p1015-100x100-no.jpg
Problem detected on file:/home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna39.jpg
File not writeable: /home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/plugins/special-recent-posts/cache/srpthumb-p1013-100x100-no.jpg
Problem detected on file:/home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna71.jpg

Wpisy