| |

Nielegalni pracownicy ze wschodu

Praca w szarej strefie podejmowana jest w dwóch różnych trajektoriach. Pierwsza z nich wyznaczona jest przez niską startową pozycję na rynku pracy – niskie wykształcenie, ograniczenia mobilności, niesprzyjający lokalny rynek pracy o niskim popycie na nisko kwalifikowaną pracę. Druga z nich wyznaczona jest przez aspiracje materialne, których legalne oferty pracy nie są w stanie zaspokoić z uwagi na niskie płace. Niezależnie jednak od motywacji, które powodują podjęcie pracy nierejestrowanej, sytuacja ta nabiera charakteru spirali: im dłużej przebywa się w szarej strefie, tym trudniej wrócić na legalny rynek pracy.

Nielegalni pracownicy ze wschodu zjawiają się w Polsce głównie z powodów ekonomicznych i często przyjeżdżają do pracy od kilkunastu lat co najmniej na kilka miesięcy. Ostatnio wizy stały się poważną barierą w dostępie do naszego kraju. Pierwszy raz bariera ta pojawiła się przed 2004 r., kiedy w ogóle wprowadzono wizy dla obywateli krajów niemających umów o ruchu bezwizowym z Unią Europejską, dziś problem powrócił w związku z przystąpieniem Polski do strefy Schengen. Zmiany w przepisach dotyczące możliwości podjęcia legalnej pracy sezonowej w Polsce praktycznie nie zostały zauważone przez naszych respondentów. Nawet te osoby, które były o nowych przepisach poinformowane, nie oczekiwały wpływu tych przepisów na swoją sytuację. Powodem tego jest przede wszystkim krótki czas, na jaki można uzyskać pozwolenia na pracę w uproszczonym trybie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Wpisy

Zasoby porozumień prywatnych

Kierując się tą intuicją, sta[...]

Opuszczanie zebrań

Pozbądź się przekonania, że z[...]

Odmowa przyjęcia prestiżowych zadań

Dyrektor operacyjny małego od[...]

Oddawanie swoich pomysłów

Tę historię wszyscy znamy aż [...]

Notowanie, parzenie kawy i robienie kopii

W każdej minucie, każdego dni[...]

Zastosowana metodologia - dalszy opis

Powyższe podejście pozwala na[...]