| |

Nieuczciwość pracodawców

Pracujący w Polsce Ukraińcy i Rosjanie często wykonują proste prace pomocnicze – w domach, w gospodarstwach rolnych i na budowach. Pracują poniżej swoich kwalifikacji albo też wykonując prace w żaden sposób niezwiązane z wyuczonym zawodem. Nikt z respondentów jednak nie skarżył się bezpośrednio na to. Z jednej strony, zapewne rozumieli, że wyjazd do obcego kraju wiąże się z koniecznością zaakceptowania warunków, których w kraju pochodzenia zapewne by nie zaakceptowali. Z drugiej strony, ludzie nie akceptują pracy poniżej kwalifikacji często ze względu na dbałość o swoją reputację, strach przed utratą prestiżu w środowisku. Przyjeżdżając do innego kraju, znajdują się poza swoimi środowiskami i z dala od osób, na opinii których może im zależeć. Z tego względu łatwiej jest przyjąć pracę, która nie odpowiada kwalifikacjom, ale ma inne walory – np. jest dobrze płatna.

Warto podkreślić, że imigranci posiadający kwalifikacje w zawodach budowlanych należeli do najbardziej zadowolonych z pracy w Polsce. Według ich własnych słów, mogli przebierać w ofertach zatrudnienia.

Zmiany w przepisach dotyczące możliwości podjęcia legalnej pracy sezonowej w Polsce praktycznie nie zostały zauważone przez naszych respondentów. Nawet te osoby, które były o nowych przepisach poinformowane, nie oczekiwały wpływu tych przepisów na swoją sytuację. Ogólnie respondenci starali się unikać kontaktów z Polską urzędniczą i możliwość zalegalizowania pracy nie wydała im się atrakcyjna. Jednocześnie niemal wszyscy podkreślali, że kiedyś, w dłuższej perspektywie czasowej, chcieliby podjąć legalną pracę i ustabilizować swoją sytuację w Polsce. Nie wydaje się jednak, by cokolwiek w tej sprawie robili.

Badani stosunkowo często wyrażali zadowolenie z pobytu w Polsce i rzadko się skarżyli. Ewentualne problemy dotyczyły nieuczciwości pracodawców, poniżających warunków pracy oraz przeszkód formalnych (np. z załatwieniem wizy). Respondenci na ogół planowali do maksimum wykorzystać te możliwości pracy w Polsce, które sobie dzięki swej aktywności stworzyli. Niepokoili się o swoją przyszłość w związku z tym, ze Polska wprowadza wizy „schengeńskie”, które nie tylko będą droższe, ale także trudniejsze do uzyskania.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna19.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna6.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna2.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna74.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna4.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna4.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna76.jpg

Wpisy

Biuro wirtualne, czyli nowinka

Wynajem powierzchni biurowej [...]

Notariusz w Krakowie spisuje umowy

Notariusz w Krakowie spisuje [...]

Alerty BIK chronią firmy oraz banki

Alerty BIK chronią firmy oraz[...]

Zasoby porozumień prywatnych

Kierując się tą intuicją, sta[...]

Opuszczanie zebrań

Pozbądź się przekonania, że z[...]