| |

Nieuczciwość pracodawców

Pracujący w Polsce Ukraińcy i Rosjanie często wykonują proste prace pomocnicze – w domach, w gospodarstwach rolnych i na budowach. Pracują poniżej swoich kwalifikacji albo też wykonując prace w żaden sposób niezwiązane z wyuczonym zawodem. Nikt z respondentów jednak nie skarżył się bezpośrednio na to. Z jednej strony, zapewne rozumieli, że wyjazd do obcego kraju wiąże się z koniecznością zaakceptowania warunków, których w kraju pochodzenia zapewne by nie zaakceptowali. Z drugiej strony, ludzie nie akceptują pracy poniżej kwalifikacji często ze względu na dbałość o swoją reputację, strach przed utratą prestiżu w środowisku. Przyjeżdżając do innego kraju, znajdują się poza swoimi środowiskami i z dala od osób, na opinii których może im zależeć. Z tego względu łatwiej jest przyjąć pracę, która nie odpowiada kwalifikacjom, ale ma inne walory – np. jest dobrze płatna.

Warto podkreślić, że imigranci posiadający kwalifikacje w zawodach budowlanych należeli do najbardziej zadowolonych z pracy w Polsce. Według ich własnych słów, mogli przebierać w ofertach zatrudnienia.

Zmiany w przepisach dotyczące możliwości podjęcia legalnej pracy sezonowej w Polsce praktycznie nie zostały zauważone przez naszych respondentów. Nawet te osoby, które były o nowych przepisach poinformowane, nie oczekiwały wpływu tych przepisów na swoją sytuację. Ogólnie respondenci starali się unikać kontaktów z Polską urzędniczą i możliwość zalegalizowania pracy nie wydała im się atrakcyjna. Jednocześnie niemal wszyscy podkreślali, że kiedyś, w dłuższej perspektywie czasowej, chcieliby podjąć legalną pracę i ustabilizować swoją sytuację w Polsce. Nie wydaje się jednak, by cokolwiek w tej sprawie robili.

Badani stosunkowo często wyrażali zadowolenie z pobytu w Polsce i rzadko się skarżyli. Ewentualne problemy dotyczyły nieuczciwości pracodawców, poniżających warunków pracy oraz przeszkód formalnych (np. z załatwieniem wizy). Respondenci na ogół planowali do maksimum wykorzystać te możliwości pracy w Polsce, które sobie dzięki swej aktywności stworzyli. Niepokoili się o swoją przyszłość w związku z tym, ze Polska wprowadza wizy „schengeńskie”, które nie tylko będą droższe, ale także trudniejsze do uzyskania.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

File not writeable: /home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/plugins/special-recent-posts/cache/srpthumb-p658-100x100-no.jpg
Problem detected on file:/home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna59.jpg
File not writeable: /home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/plugins/special-recent-posts/cache/srpthumb-p855-100x100-no.jpg
Problem detected on file:/home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna48.jpg
File not writeable: /home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/plugins/special-recent-posts/cache/srpthumb-p847-100x100-no.jpg
Problem detected on file:/home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna42.jpg
File not writeable: /home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/plugins/special-recent-posts/cache/srpthumb-p871-100x100-no.jpg
Problem detected on file:/home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna29.jpg
File not writeable: /home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/plugins/special-recent-posts/cache/srpthumb-p869-100x100-no.jpg
Problem detected on file:/home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna40.jpg
File not writeable: /home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/plugins/special-recent-posts/cache/srpthumb-p1079-100x100-no.jpg
Problem detected on file:/home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna34.jpg
File not writeable: /home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/plugins/special-recent-posts/cache/srpthumb-p1077-100x100-no.jpg
Problem detected on file:/home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna34.jpg

Wpisy

Mówienie całej prawdy i tylko prawdy

Dlaczego kobiety, w dużo więk[...]

Metoda transakcyjna

Metoda ta została najpełniej [...]

Metoda odpowiedzi losowych - kontynuacja

Dzięki tej metodologii wzrast[...]

Metoda modela - kontynuacja

Na podstawie dorobku zawarteg[...]

Metoda modela

Wszystkie metody pośrednie op[...]

Ludzie młodzi a rynek pracy

Zupełnie inne postawy i motyw[...]