| |

Obniżenie kosztów zatrudnienia rejestrowanego

Odpowiedzi respondentów wskazują, że niewielka część z nich (17,3%) byłaby skłonna ograniczyć zatrudnienie nierejestrowane na rzecz rejestrowanego, gdyby nie spowodowało to znacznego wzrostu kosztów pracy (wynagrodzenie plus składka ubezpieczenia społecznego). Wyrażali oni najczęściej gotowość wydatkowania na wynagrodzenie pracownika rejestrowanego kwoty wyższej o 10%-20% w porównaniu z wynagrodzeniem pracownika nierejestrowanego.

Znacznie bardziej skuteczną metodą oddziaływania byłaby, jak można wywnioskować z odpowiedzi respondentów, możliwość odliczenia kosztów zatrudnienia od podstawy opodatkowania ich dochodów. Gotowość rezygnacji z zatrudnienia nierejestrowanego na rzecz rejestrowanego w takim przypadku wyraziło 35% z nich (zdecydowanie pozytywnie zareagowałoby 12%, zaś prawdopodobnie pozytywnie 23% respondentów).

Podniesienie wysokości kary finansowej nakładanej na pracodawców niereje- strujących zatrudnianych pracowników nie spowodowałoby istotnego ograniczenia skali omawianego zjawiska. Takie posunięcie odniosłoby zamierzony skutek według 28,4% pracodawców. Jednocześnie wskazywali oni, że warunkiem skuteczności byłaby znaczna dotkliwość kary – najczęściej wskazywana wysokość kary to 1000 zł (23,9% respondentów), jednak według znacznej części respondentów (19,5%) skuteczna byłaby dopiero kara w wysokości 5000 zł, a nawet 10 000 zł (15,2% respondentów).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna19.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna6.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna2.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna74.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna4.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna4.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna76.jpg

Wpisy

Biuro wirtualne, czyli nowinka

Wynajem powierzchni biurowej [...]

Notariusz w Krakowie spisuje umowy

Notariusz w Krakowie spisuje [...]

Alerty BIK chronią firmy oraz banki

Alerty BIK chronią firmy oraz[...]

Zasoby porozumień prywatnych

Kierując się tą intuicją, sta[...]

Opuszczanie zebrań

Pozbądź się przekonania, że z[...]