| |

Obniżenie kosztów zatrudnienia rejestrowanego

Odpowiedzi respondentów wskazują, że niewielka część z nich (17,3%) byłaby skłonna ograniczyć zatrudnienie nierejestrowane na rzecz rejestrowanego, gdyby nie spowodowało to znacznego wzrostu kosztów pracy (wynagrodzenie plus składka ubezpieczenia społecznego). Wyrażali oni najczęściej gotowość wydatkowania na wynagrodzenie pracownika rejestrowanego kwoty wyższej o 10%-20% w porównaniu z wynagrodzeniem pracownika nierejestrowanego.

Znacznie bardziej skuteczną metodą oddziaływania byłaby, jak można wywnioskować z odpowiedzi respondentów, możliwość odliczenia kosztów zatrudnienia od podstawy opodatkowania ich dochodów. Gotowość rezygnacji z zatrudnienia nierejestrowanego na rzecz rejestrowanego w takim przypadku wyraziło 35% z nich (zdecydowanie pozytywnie zareagowałoby 12%, zaś prawdopodobnie pozytywnie 23% respondentów).

Podniesienie wysokości kary finansowej nakładanej na pracodawców niereje- strujących zatrudnianych pracowników nie spowodowałoby istotnego ograniczenia skali omawianego zjawiska. Takie posunięcie odniosłoby zamierzony skutek według 28,4% pracodawców. Jednocześnie wskazywali oni, że warunkiem skuteczności byłaby znaczna dotkliwość kary – najczęściej wskazywana wysokość kary to 1000 zł (23,9% respondentów), jednak według znacznej części respondentów (19,5%) skuteczna byłaby dopiero kara w wysokości 5000 zł, a nawet 10 000 zł (15,2% respondentów).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

File not writeable: /home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/plugins/special-recent-posts/cache/srpthumb-p658-100x100-no.jpg
Problem detected on file:/home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna59.jpg
File not writeable: /home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/plugins/special-recent-posts/cache/srpthumb-p855-100x100-no.jpg
Problem detected on file:/home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna48.jpg
File not writeable: /home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/plugins/special-recent-posts/cache/srpthumb-p847-100x100-no.jpg
Problem detected on file:/home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna42.jpg
File not writeable: /home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/plugins/special-recent-posts/cache/srpthumb-p871-100x100-no.jpg
Problem detected on file:/home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna29.jpg
File not writeable: /home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/plugins/special-recent-posts/cache/srpthumb-p869-100x100-no.jpg
Problem detected on file:/home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna40.jpg
File not writeable: /home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/plugins/special-recent-posts/cache/srpthumb-p1079-100x100-no.jpg
Problem detected on file:/home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna34.jpg
File not writeable: /home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/plugins/special-recent-posts/cache/srpthumb-p1077-100x100-no.jpg
Problem detected on file:/home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna34.jpg

Wpisy

Mówienie całej prawdy i tylko prawdy

Dlaczego kobiety, w dużo więk[...]

Metoda transakcyjna

Metoda ta została najpełniej [...]

Metoda odpowiedzi losowych - kontynuacja

Dzięki tej metodologii wzrast[...]

Metoda modela - kontynuacja

Na podstawie dorobku zawarteg[...]

Metoda modela

Wszystkie metody pośrednie op[...]

Ludzie młodzi a rynek pracy

Zupełnie inne postawy i motyw[...]