http://mix.waw.pl/ | |

Obszary występowania szarej strefy w Polsce część 2

Najwięcej osób pracujących w szarej strefie jest w grupie wykonujących zawody rolnicze (wykres 3.2). To aż 25,7% rolników produkujących na rynek oraz 24,6% pracowników pomocniczych w rolnictwie. Drugą grupę zawodową o największym odsetku zatrudnionych w szarej strefie stanowią górnicy i robotnicy budowlani (19,2% w głównym miejscu pracy), choć – z racji braku zatrudnienia nierejestrowanego w branży górniczej – można domniemywać, że są to właściwie wyłącznie robotnicy budowlani. Dominują wśród nich osoby z wykształceniem gimnazjalnym bądź niższym oraz zasadniczym zawodowym. Ze względu na popularność zatrudnienia nierejestrowanego w grupach o niskim wykształceniu, dominują one wśród pracowników nierejestrowanych – aż 56% z nich ma wykształcenie co najwyżej zawodowe, a tylko 10% wyższe lub policealne.

Najmniej pracowników nierejestrowanych znajdziemy wśród osób wykonujących w pracy głównej zawody wymagające wysokich kwalifikacji, wiążących się przede wszystkim z wyższym wykształceniem. Osoby te, jeśli w ogóle angażują się w zatrudnienie nierejestrowane, to przede wszystkim w pracy dodatkowej. Jest to szczególnie popularne w niektórych grupach zawodowych. Na przykład, specjaliści nauk przyrodniczych i ochrony zdrowia (czyli także lekarze) w głównym miejscu pracy zawsze (bądź prawie zawsze) pracują w pełni legalnie. Jeśli natomiast weźmiemy pod uwagę także pracę dodatkową, to odsetek pracowników nierejestrowanych w tej grupie zawodowej wzrasta do 3,4% (wykres 3.2). Podobne zjawisko, choć w mniejszej skali, obserwujemy wśród nauczycieli (wzrost z 0,5% do 1,9%), pracowników obrotu pieniężnego (2,5% do 4,4%), ale także wśród robotników obróbki metali (z 3,2% do 4,4%).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Wpisy

Zasoby porozumień prywatnych

Kierując się tą intuicją, sta[...]

Opuszczanie zebrań

Pozbądź się przekonania, że z[...]

Odmowa przyjęcia prestiżowych zadań

Dyrektor operacyjny małego od[...]

Oddawanie swoich pomysłów

Tę historię wszyscy znamy aż [...]

Notowanie, parzenie kawy i robienie kopii

W każdej minucie, każdego dni[...]

Zastosowana metodologia - dalszy opis

Powyższe podejście pozwala na[...]